Translation of "Worden" in Finnish

0.039 sec.

Examples of using "Worden" in a sentence and their finnish translations:

- Ze worden nerveus.
- Ze worden zenuwachtig.

He hermostuvat.

- Het moet gewassen worden.
- Dat moet gewassen worden.
- Het moet worden gewassen.

Se täytyy pestä.

...voor drugs worden.

johon tullaan käyttämään huumeita.

Hormonen worden actief.

Hormonit ryöpsähtävät.

Kikkervisjes worden kikkers.

Nutipäistä tulee sammakkoja.

Tom, wakker worden.

- Tom, herää!
- Nouse ylös, Tom!
- Herää, Tom!
- Tom, nouse ylös!

We worden dik.

- Me lihoamme.
- Me alamme lihota.
- Me alamme olla lihavia.

De rijken worden rijker en de armen worden armer.

Rikkaat rikastuvat ja köyhät köyhtyvät.

- Wat moest worden bewezen.
- Q.e.d.
- Wat bewezen moest worden.

- Olen täysin samaa mieltä.
- M.O.T.
- □

- Dit shirt moet gestreken worden.
- Dit hemd moet gestreken worden.
- Dit hemd moet worden gestreken.

Tuo paita on silitettävä.

- Waarom wil je verpleegster worden?
- Waarom wil je verpleger worden?

Miksi haluat sairaanhoitajaksi?

- Waarom wil je dokter worden?
- Waarom wilt u dokter worden?

Miksi haluat olla lääkäri?

- De wet moet verbeterd worden.
- De wet moet worden gewijzigd.

Lakia on muutettava.

Ik moet worden geëxtraheerd.

Minut täytyy evakuoida.

Zij wil simultaantolk worden.

- Hän haluaa simultaanitulkiksi.
- Hän haluaa tulla simultaanitulkiksi.

Niemand wil gehaat worden.

Kukaan ei halua olla vihattu.

Tom wil beroemd worden.

Tom haluaa tulla kuuluisaksi.

Kunnen gebruikersnamen veranderd worden?

Voiko käyttäjänimeä muuttaa?

Hij kan jaloers worden.

Hän saattaa tulla kateelliseksi.

Wat wil je worden?

Mitä sinä haluat olla?

Ik wil dokter worden.

- Haluan olla lääkäri.
- Haluan olla tohtori.
- Minä haluan olla tohtori.
- Minä haluan olla lääkäri.
- Tahdon olla tohtori.
- Minä tahdon olla tohtori.
- Tahdon olla lääkäri.
- Minä tahdon olla lääkäri.

Wat moest worden bewezen.

Mikä oli todistettava.

- Wil je getest worden op hiv?
- Wilt u getest worden op hiv?

Haluatko HIV-testin?

Dus moet je vindingrijk worden.

Siksi on oltava kekseliäs.

Ik voel mezelf zwakker worden.

Tunnen oloni heikommaksi.

...bepaald worden door het maanlicht.

hallitsee kuunvalo.

De nachten worden snel langer.

Yöt pitenevät nopeasti.

De baby moet gedragen worden.

Vauvaa on yhä kannettava.

En wel honderd jaar worden.

Ja se voi elää jopa 100-vuotiaaksi.

De pasgeborene moet beschermd worden.

Vastasyntynyttä on suojeltava.

Ze worden voor veel verkocht.

Ne myydään korkeaan hintaan.

Waarom wil je verpleegster worden?

Miksi haluat sairaanhoitajaksi?

Waarom wil je verpleger worden?

Miksi haluat sairaanhoitajaksi?

Ooit wilde ik astrofysicus worden.

- Joskus halusin olla astrofyysikko.
- Oli aika, jolloin halusin tulla astrofyysikoksi.

Ik begin moe te worden.

- Minä alan väsyä.
- Minua alkaa väsyttää.

De wet moet verbeterd worden.

Lakia on muutettava.

Dromen worden niet altijd waar.

Unelmat eivät aina toteutu.

Mijn horloge moet worden gerepareerd.

- Minun kelloni täytyy korjata.
- Kelloni täytyy korjata.
- Minun kelloni pitää korjata.
- Kelloni pitää korjata.
- Minun kelloni on korjattava.
- Kelloni on korjattava.

De dagen worden steeds warmer.

Päivät ovat tulossa yhä lämpimämmiksi.

Dit shirt moet gestreken worden.

Tämä paita pitää silittää.

- Q.e.d.
- Wat bewezen moest worden.

- M.O.T.
- □

Haar jongen moeten constant gevoed worden.

Poikasia on syötettävä kellon ympäri.

Ik voel mijn handen... ...ijskoud worden.

Käteni tuntuvat jo aivan - jäisiltä.

Deze rotsen worden hier erg glibberig.

Tämä kallio alkaa käydä todella liukkaaksi.

Te licht en ze worden opgemerkt.

Liian valoisassa tulee havaituksi.

...en vrouwen worden verliefd op mannen.

ja naiset rakastuvat miehiin.

Ze zijn gevoelig. Ze worden ziek.

Ne ovat hauraita. Ne sairastuvat.

Welke talen worden in Korea gesproken?

Mitä kieliä Koreassa puhutaan?

- Tom, word wakker.
- Tom, wakker worden.

- Tom, herää!
- Tom, nouse ylös!

- Word wakker, Tom.
- Wakker worden, Tom.

- Nouse ylös, Tom!
- Herää, Tom!

Dat zou een probleem kunnen worden.

Tästä saattaa tulla ongelma.

Kinderen worden makkelijk beïnvloed door reclame.

Mainonta vaikuttaa lapsiin herkästi.

Zilversparren worden vaak gebruikt als kerstbomen.

- Pihtoja käytetään usein joulupuina.
- Pihtoja käytetään usein joulukuusten sijasta.

Mij droom is honkbalspeler te worden.

Unelmani on tulla baseball-pelaajaksi.

- Wat wilt ge worden als ge groot zijt?
- Wat wil je worden als je groot bent?

Mikä haluat olla isona?

Ik voel mijn handen al... ...ijskoud worden.

Käteni tuntuvat jo aivan - jäisiltä.

Er is minder kans te worden gebeten...

Siten on pienempi vaara tulla purruksi.

Naarmate ze groeien, worden ze steeds veeleisender.

Kasvaessaan niistä tulee emolleen yhä vaativampia.

...zodat familieleden naar de maaltijd worden gelokt.

joka johtaa muita perheenjäseniä aterialle.

...worden diepe valleien in het duister gehuld.

laaksot vajoavat pimeyteen.

Simpel gezegd, worden mannen verliefd op vrouwen...

Yksinkertaisesti sanottuna miehet rakastuvat naisiin,

In de herfst worden de bladeren geel.

- Syksyllä lehdet kellastuvat.
- Syksyllä lehdet muuttuvat keltaisiksi.

Misschien zal hij wel nooit beroemd worden.

Ehkä hänestä ei tule koskaan kuuluisaa.

Hij heeft de neiging kwaad te worden.

Hänellä on taipumus suuttua.

Ik heb schulden die betaald moeten worden.

Minulla on velka maksettavana.

Ik haat het om gefotografeerd te worden.

Inhoan kun minusta otetaan valokuvia.

In de lente worden de dagen langer.

Keväällä päivät pitenevät.

Weet je waarom loempia's, loempia's worden genoemd?

Tiedätkö miksi kevätkääryleitä sanotaan kevätkääryleiksi?

Mijn droom is om leraar te worden.

Minun unelmani on tulla lääkäriksi.

In dit meer mag niet worden gezwommen.

Tässä järvessä uiminen on kiellettyä.

Jullie moeten een tweetalig land worden. Het kan niet anders. Jullie moeten een tweetalig land worden. Ja, toch?

Tästä on tultava kaksikielinen maa. Sille ei voi mitään. Tästä on tultava kaksikielinen maa. Eikö vain?

Dit kan moeilijk worden. Maar laten we beginnen.

Tämä voi olla vaikeaa. Eiköhän kokeilla.

Niet alleen dieren worden beïnvloed door de maan.

Kuu vaikuttaa muihinkin kuin vain eläimiin.

In de makakengemeenschap worden vriendschappen gevormd door vlooien.

Japaninmakakiyhteisössä ystävyydet syntyvät sukimisen kautta.

Om dat te leren, moet je oud worden.

Tämän tajuaa vasta vanhana.

Naar de uiteinden die het snelst koud worden.

Raajat kylmenevät nopeasti.

Individuele offers worden gebracht zodat de kolonie overleeft.

Yksilöiden uhrautuminen turvaa yhdyskunnan selviytymisen.

Dit vrouwtje kan langer dan tien meter worden.

Tämä naaras voi kasvaa yli kymmenmetriseksi.

Computers worden vaak vergeleken met het menselijk brein.

Tietokonetta verrataan usein ihmisaivoihin.

De Comoren worden "Comores" genoemd in het Frans.

Komoreita kutsutaan nimellä ”Comores” ranskaksi.

Hij heeft moeite op tijd wakker te worden.

Hänellä on ongelmia herätä ajoissa.

- Is roken hier toegestaan?
- Mag hier gerookt worden?

- Saako täällä polttaa?
- Saako täällä tupakoida?

Hij maakt goede kans om verkozen te worden.

Hänen mahdollisuutensa tulla valituksi ovat hyvät.

Tom kan het niet uitstaan onderbroken te worden.

Tom ei voi sietää keskeytetyksi tulemista.

Beminnen en bemind worden is het grootste geluk.

Rakastaa ja olla rakastettu on suurin onni.

Wat wil je worden als je groot bent?

- Mikä sinusta tulee isona?
- Mikä haluat olla isona?

Elke morgen worden ze om 6 uur wakker.

He heräävät joka aamu kello kuudelta.

- Soms komen dromen uit.
- Dromen worden soms waarheid.

Joskus unelmat toteutuvat.

...en worden gebruikt als magisch elixir in traditioneel medicijn.

sitä pidetään maagisena eliksiirinä perinteisessä parantamisessa,