Translation of "Open" in Finnish

0.030 sec.

Examples of using "Open" in a sentence and their finnish translations:

- Maak dat ding open!
- Doe dat ding open!
- Open dat ding!

Avaa se!

Doe open.

- Avaa.
- Avatkaa.

Doe open!

- Avaa!
- Avatkaa!
- Avoinna!
- Avoimena!

- Houd je ogen open.
- Houd uw ogen open.

- Pidä silmäsi auki.
- Ole varovainen.
- Olehan varovainen.

- De ramen zijn open.
- De ramen staan open.

Ikkunat ovat auki.

- Open uw mond niet!
- Open je mond niet!

Älä avaa suutasi!

- De koelkast staat open.
- De koelkast is open.

Jääkaappi on auki.

Open de fles.

- Avaa pullo.
- Avaa se pullo.
- Avatkaa pullo.
- Avatkaa se pullo.

Open een raam.

Avaa ikkuna.

Open het raam!

- Avaa se ikkuna.
- Avatkaa ikkuna.
- Avatkaa se ikkuna.

Sesam, open u!

Seesam aukene!

Open het vuur!

Avatkaa tuli!

Open jouw raam.

Avaa ikkunasi.

Open alstublieft het raam.

- Voisitko avata ikkunan.
- Ole kiltti ja avaa ikkuna.
- Avaisitko ikkunan.

De deur ging open.

Ovi aukesi.

Hou je ogen open.

- Ole valpas.
- Olkaa valppaita.

Open het niet, alsjeblieft.

Pyydän, että et avaa sitä.

Je rits is open.

Vetoketjusi on auki.

De deur is open.

Ovi on auki.

Open je mond niet!

Älä avaa suutasi!

Jouw tas staat open.

- Laukkusi on auki.
- Reppusi on auki.

De keukendeur ging open.

- Keittiön ovi aukesi.
- Keittiön ovi avautui.
- Keittiönovi aukesi.
- Keittiönovi avautui.
- Se keittiön ovi aukesi.
- Se keittiön ovi avautui.
- Se keittiönovi aukesi.
- Se keittiönovi avautui.

Doe je mond open.

Avaa suu!

Open de fles alsjeblieft.

Voisitko avata pullon?

Het raam is open.

Se ikkuna on avoinna.

Hou de deur open.

Pidä ovi auki.

Hou uw ogen open.

Pidä silmäsi auki.

Open uw tas alstublieft.

- Voisitko avata laukkusi?
- Voisitko avata kassisi?

- De deur gaat niet open.
- Ik krijg de deur niet open.

Ovi ei aukea.

Hier is een open plek.

Täällä on aukio.

Ik liet de deur open.

Jätin oven auki.

Doe de deur niet open.

- Älä avaa ovea.
- Älkää avatko ovea.

Hoe open ik de motorkap?

- Miten konepelti avataan?
- Kuinka saan konepellin auki?

Ze deed een raam open.

Hän avasi ikkunan.

Mijn deur is altijd open.

- Oveni on aina sinulle avoinna.
- Oveni on aina avoinna.
- Oveni on aina auki.

Doe het raam open, alstublieft.

- Avaisitko ikkunan?
- Voisitko ystävällisesti avata ikkunan.

De poort is nu open.

Portti on nyt auki.

Doe de deur open alstublieft.

- Avaisitko oven.
- Voisitko avata oven?

Laat de deur niet open.

Älä jätä ovea auki.

- Ze trok de deur open.
- Ze deed de deur open.
- Zij opende de deur.

Hän avasi oven.

- De schuif van de schrijftafel is open.
- De la van de schrijftafel is open.

Pöytälaatikko on auki.

Daar is een grote open plek.

Edessä on iso aukio.

De olifanten lopen naar open gebied.

Norsut suuntaavat kohti avoimempaa tilaa.

Ik laat de deur niet open.

En jätä ovea auki.

Dan trek ik het wat breder open.

Ja nyt tuon sen laajempaan näkökulmaan.

Op zondag is het museum niet open.

Museo ei ole auki sunnuntaisin.

Doe niet open voordat de trein stopt.

Älä avaa ovea ennen kuin juna on pysähtynyt.

En op de meeste open vlaktes ter wereld...

Eikä Maan aukeimmilla tasangoilla -

- Maak je valies open, alsjeblieft.
- Koffers openmaken, alstublieft.

Voisitko avata matkalaukkusi.

Maar het is lastig jagen op zo'n open veld.

Mutta näin aukeassa maastossa on vaikea metsästää.

De jungle komt uit op deze grote open plek.

Viidakko muuttui valtavaksi aukioksi.

- Hij deed de deur open.
- Hij opende de deur.

Hän avasi oven.

Het museum gaat open om 9 uur 's ochtends.

Museo on auki aamu yhdeksästä alkaen.

- Ik heb de deur opengedaan.
- Ik deed de deur open.

- Avasin oven.
- Minä avasin oven.
- Avasin sen oven.
- Minä avasin sen oven.

Wilt ge zo goed zijn het venster open te doen?

Voisitko avata ikkunan?

- Tom probeerde de deur open te doen, maar hij zat op slot.
- Tom probeerde de deur open te doen, maar zij was op slot.

Tomi yritti avata ovea, mutta se oli lukossa.

Maar weet je, het zou toch jammer zijn om al deze zinnen te verzamelen en voor onszelf te houden, omdat je er zoveel mee kunt doen. Daarom is Tatoeba open. Onze broncode is open. Onze gegevens zijn open.

Mutta tiedätkös, olisi aika surkeaa kerätä kaikki nämä lauseet ja pitää ne itse. On niin paljon mitä niillä voi tehdä. Siinä on syy sille, että Tatoeba on avoin. Meidän lähdekoodimme on avointa. Meidän datamme on avointa.

Deze open plek is een goede locatie... ...voor onze belangrijkste taak.

Tämä aukio on hyvä paikka tärkeimmälle tehtävällemme.

In de open oceaan voegen ze zich bij een storm des levens.

Avomerellä ne liittyvät elämän sekamelskan joukkoon.

Tom probeerde de deur open te doen, maar zij was op slot.

Tomi yritti avata ovea, mutta se oli lukossa.

Alleen de grootste dieren durven zo'n open plek te bezoeken in het donker.

Vain suurimmat uskaltavat tulla näin aukealla paikalle pimeän tultua.

Op open vlaktes brengt elke nacht een nieuwe uitdaging. De Afrikaanse savanne wordt donkerder.

Aukeilla tasangoilla joka yö tuo erilaisen haasteen. Afrikan savanni pimenee.

Verder weg van de stadslichten... ...in de donkere open oceaan zijn de robben veiliger.

Valojen ulottumattomissa - pimeällä avomerellä merikarhut ovat paremmassa turvassa.