Translation of "Eerder" in Finnish

0.022 sec.

Examples of using "Eerder" in a sentence and their finnish translations:

- Hoe eerder, hoe beter.
- Hoe eerder, des te beter.

Mitä ennemmin, sitä parempi.

Ik heb nooit eerder gevoetbald.

- En ole koskaan aikaisemmin pelannut jalkapalloa.
- Mä en oo koskaan aikasemmin pelannu jalkapalloo.

Dit gedrag is nooit eerder vastgelegd.

Tätä käytöstä ei ole ennen kuvattu.

Was je nou maar eerder gekomen.

Sinun olisi pitänyt tulla aikaisemmin.

Hebben wij elkaar niet al eerder ontmoet?

Emmekö ole tavanneet aikaisemmin?

Zelden gezien en nog nooit eerder onderwater gefilmd.

Tätä on harvoin nähty eikä koskaan kuvattu veden alla.

Heb ik u al niet eens eerder ontmoet?

Enkö ole nähnyt sinua aiemmin?

Ik heb nog nooit eerder een mango gegeten.

- En ole syönyt mangoa koskaan aikaisemmin.
- En ole syönyt tähän mennessä kertaakaan mangoa.
- En ole koskaan aikaisemmin syönyt mangoa.

Heb je dit muziekstuk al eens eerder gehoord?

Ootsä kuullut tän biisin aikasemmin?

De ene batterij gaat eerder stoppen dan de andere.

Yksi pattereista tulee pysähtymään ennen toista.

Zeggen dat de weg erg gevaarlijk was toen ze hier eerder waren.

kertovat, että aiemmin tie oli erittäin vaarallinen.

Maar hij is het niet geweest, bij de medicijnen. Waarschijnlijk eerder een aap.

Se ei ole syönyt lääkkeitä. Se on tainnut syödä apinan.

Ik heb het gevoel dat ik die schoenen al eerder ergens heb gezien.

- Minulla on tunne siitä, että olen nähnyt nämä kengät jossain aikaisemmin.
- Minulla on sellainen tunne, että olen nähnyt nämä kengät jossain aiemmin.

Hoe eerder we deze wezens vinden... ...hoe sneller we de levensreddende antistoffen kunnen vervangen.

Mitä nopeammin löydämme nämä oliot, sitä nopeammin saamme elintärkeää vastamyrkkyä.

Als hobby reis ik graag naar plekken in binnen- en buitenland waar ik niet eerder ben geweest.

Harrastukseni on matkustaminen, ja olin sitten kotimaassa tai ulkomailla, tykkään käydä paikoissa, joissa en ole aikaisemmin käynyt.

We hebben allemaal de neiging te denken dat de wereld zich moet conformeren aan onze vooroordelen. De tegenovergestelde opvatting brengt enig denkwerk met zich mee en de meeste mensen zouden eerder sterven dan denken - eigenlijk doen ze dat.

Me tapaamme ajatella, että maailman tulee sopeutua ennakko-odotuksiimme. Päinvastainen teko vaatisi hiukan ajattelua ja monet ennemmin kuolisivat kuin ajattelisivat — itse asiassa juuri niin he tekevät.

Nadat ik over deze elementaire vraag grondig had nagedacht, kwam ik tot de conclusie dat het verschil tussen de onmisbare woorden 'belangrijk' en 'essentiëel', welke vaak beschreven wordt als 'aanzienlijk' of 'degelijk' door voorname mensen, niet belanrijk is, maar eerder irrelevant.

Mietittyäni pohjiaan myöten tätä peruskysymystä tulin siihen tulokseen, että noitten tarpeellisten sanojen ”tärkeä” ja ”välttämätön” välinen ero, jota hallitsevassa asemassa olevat ihmiset usein kuvailevat “huomattavaksi” tai “oleelliseksi”, ei suinkaan ole merkittävä vaan epäolennainen.