Translation of "Beter" in Finnish

0.043 sec.

Examples of using "Beter" in a sentence and their finnish translations:

We speelden beter.

Pelasimme paremmin.

Dat is beter.

- Tuo on parempi.
- Nyt on parempi.

Word snel beter!

Parane pian!

- Hoe eerder, hoe beter.
- Hoe eerder, des te beter.

Mitä ennemmin, sitä parempi.

- Je bent beter dan ik.
- U bent beter dan ik.
- Jullie zijn beter dan ik.

Olet parempi kuin minä.

- Voelt ge u beter vandaag?
- Voel je je beter vandaag?

Voitko tänään paremmin?

- Voelt ge u beter vandaag?
- Voelen jullie je beter vandaag?

Onko tänään yhtään parempi olo?

Als je beter kijkt,

Jos katsotte tarkemmin,

Beschrijft het schilderij beter

voi maalausta kuvailla paljon osuvammin

Ze kan beter gaan.

On parasta lähteä.

Vroeger was alles beter.

Ennen kaikki oli paremmin.

Je moet beter opletten.

Sinun täytyy olla varovaisempi.

- Je ziet er vandaag beter uit.
- Jullie zien er vandaag beter uit.

Näytät paremmalta tänään.

Niets is beter dan dat.

Tunne on paras maan päällä.

Veel beter dan de mercator.

Paljon parempi kuin mercatorissa.

Ik ben beter dan hij.

Olen parempi kuin hän.

Ik voel me veel beter.

Olo on jo parempi.

Voelen jullie je beter vandaag?

- Onko sinulla tänään parempi olo?
- Onko tänään parempi olo?

Winst is beter dan roem.

Mammona ennen mainetta.

Je zou beter moeten weten.

Sinun pitäisi olla paremmin ajan tasalla.

Liefde is beter dan seks.

Rakkaus on parempaa kuin seksi.

Zij is beter dan wij.

Hän on meitä parempi.

Je zou beter wat rusten.

Sinun on parasta mennä lepäämään.

Je kan maar beter binnenkomen.

Sinun on parempi tulla sisään.

Meer is niet altijd beter.

- Enempi ei ole aina parempi.
- Enempi ei aina ole parempi.

Je kan maar beter gaan.

Sinun olisi parasta lähteä.

U kunt maar beter weggaan.

- Sinun olisi parempi lähteä nyt.
- Teidän olisi parempi lähteä nyt.
- Nyt sinun olisi parempi lähteä.
- Nyt teidän olisi parempi lähteä.
- Sinun olisi syytä lähteä nyt.
- Teidän olisi syytä lähteä nyt.
- Nyt sinun olisi syytä lähteä.
- Nyt teidän olisi syytä lähteä.

- Uw fiets is beter dan de mijne.
- Jouw fiets is beter dan de mijne.

Sinun pyöräsi on parempi kuin minun.

Je kunt maar beter handschoenen aandoen.

Käsineitä on pakko käyttää.

Tom spreekt beter Frans dan ik.

- Tom puhuu ranskaa paremmin kuin minä.
- Tom puhuu ranskaa minua paremmin.

Hij spreekt beter Engels dan ik.

Hän puhuu englantia paremmin kuin minä.

Tom spreekt beter Frans dan Mary.

- Tom puhuu ranskaa paremmin kuin Mary.
- Tom puhuu paremmin ranskaa kuin Mari.

U zou beter wat voorzichtiger zijn.

Teidän pitäisi olla varovaisempia.

Je ziet er vandaag beter uit.

Näytät paremmalta tänään.

- Ik vertel je beter de waarheid.
- Het is beter als ik je de waarheid zeg.

Minun olisi parempi kertoa sinulle totuus.

Een kleine sprinkhaanmuis kan maar beter oppassen.

Pienen heinäsirkkahiiren kannattaisi ehkä varoa.

Hoe dieper en hoe groter... ...hoe beter.

Mitä syvempi ja suurempi, sitä parempi.

In het donker is het veel beter.

Pimeän tultua - ne näkevät paljon paremmin.

Je kan denk ik maar beter gaan.

Sinun taitaa olla paras lähteä.

Ik kan Tom maar beter wakker maken.

Minun on parempi herättää Tom.

Je kunt de wond beter meteen verbinden.

Sinun olisi parempi sitoa haava heti.

Ik denk dat je nu beter gaat.

Luulen, että sinun on parasta lähteä nyt.

Jouw fiets is beter dan de mijne.

Sinun pyöräsi on parempi kuin minun.

Soms is het beter om te zwijgen.

Joskus on parempi pysyä hiljaa.

De film was veel beter dan verwacht.

Se elokuva oli paljon odotettua parempi.

Jouw plan lijkt beter dan het mijne.

Suunnitelmasi vaikuttaa paremmalta kuin minun.

Ik hoop dat je vlug beter wordt.

- Toivon, että paranet pian.
- Toivon sinulle pikaista paranemista.

Uw pen is beter dan de mijne.

Sinun kynäsi on parempi kuin minun.

Je kan veel beter zwemmen dan hij.

Sinä osaat uida paljon paremmin kuin hän.

Ik zie er beter uit dan jij.

- Olen komeampi kuin sinä.
- Olen sinua komeampi.
- Olen komeampi kuin te.
- Olen teitä komeampi.

Gelukt. Maar hij kan nu maar beter gaan.

Onnistui. Mutta paikalle ei kannata jäädä.

Dat is beter. Ik trek mijn been eruit.

Nyt on parempi. Vedän jalan ulos.

- Beter laat dan nooit.
- Liever laat dan nooit!

Parempi myöhään kuin ei milloinkaan.

Je kunt maar beter een tijdje gaan slapen.

Sinun on parasta nukkua.

Je had beter je valhelm op kunnen doen.

Sinun pitäisi laittaa turvakypäräsi.

Je drinkt beter geen water van de kraan.

Sinun ei pitäisi todellakaan juoda kraanavettä.

Beter een goede buur dan een verre vriend.

Parempi hyvä naapuri kuin veli kaukana.

- Je zou moeten slapen.
- Je zou beter slapen.

- Sinun pitäisi nukkua.
- Sinun on parasta nukkua.
- Teidän pitäisi nukkua.

Je kunt maar beter niet te veel hebben gegeten.

Tätä ei kannata yrittää ison aterian jälkeen.

Beter ontdekken we dat nu, voordat we erin zitten.

Hyvä, että kävi näin, ennen kuin menimme vaunuun.

...een groep mensen achterlaten die beter is dan zijzelf.

jälkeensä ihmisiä, jotka ovat heitä itseään parempia.

We kunnen haar beter een paar minuten alleen laten.

Meidän olisi parempi jättää hänet yksin muutamaksi minuutiksi.

Het is beter als je het aan Tom vraagt.

Eikö olisi parasta kysyä Tomilta?

Zijn nachtzicht is veel beter dan die van een capibara.

Sen hämäränäkö on paljon parempi kuin kapybaralla.

Hun reukzin is honderd keer beter dan die van ons.

Niiden hajuaisti on omaamme sata kertaa parempi.

Hoewel hun nachtzicht niet beter is dan dat van ons...

Vaikka ne eivät näe meitä paremmin pimeässä,

Je kan maar beter uitzoeken wanneer we er moeten zijn.

Sinun on parempi selvittää milloin meidän pitäisi olla siellä.

- U zou beter wat voorzichtiger zijn.
- Je moet voorzichtiger zijn.

- Sinun pitäisi olla varovaisempi.
- Sinun pitäisi olla huolellisempi.
- Teidän pitäisi olla varovaisempia.

Je kan beter niet weggaan, nadat het donker geworden is.

Parempi ettet mene pimeän tultua.

Het is niet echt warm... ...maar het is beter dan bevriezen.

Ei tässä kovin lämmin ole, mutta on tämä paleltumista parempi vaihtoehto.

Ik ging elke dag om haar omgeving beter te leren kennen.

Kävin siellä joka päivä, jotta opin tuntemaan sen ympäristön.

Hij kan beter tennissen dan iedere andere jongen in zijn klas.

Hän osaa pelata tennistä paremmin kuin kuka tahansa muu poika hänen luokallaan.

Beter één vriend in de hand dan tien in de lucht!

Parempi ystävä pivossa kuin kymmenen oksalla.

Berkenbast was misschien beter geweest. We moeten er weer uit, kom op.

Koivuntuohi olisi voinut olla parempi valinta. Meidän on päästävä ulos. Tule.

Het kan beter, kijk. Gebruik de droogzak in plaats van de rugzak.

Minulla on parempi idea. Käytämme pakkauspussia selkärepun sijasta.

Ik weet niet wat te zeggen opdat je je beter zou voelen.

En tiedä mitä minun pitäisi sanoa sinua lohduttaakseni.

Als je koorts hebt kan je beter snel naar het ziekenhuis gaan.

- Jos sinulla kerran on kuumetta, niin sinun pitäisi mennä pikimmiten sairaalaan.
- Jos sinulla on kuumetta, niin sinun on parasta mennä sairaalaan aikaisessa vaiheessa.

Men denkt dat hun nachtzicht niet veel beter is dan dat van ons...

Niiden hämäränäön ei uskota juuri omastamme eroavan,

- Beter hard geblazen dan de mond verbrand.
- Je kunt niet voorzichtig genoeg zijn.

- Parempi katsoa kuin katua.
- Parempi virsta väärää kuin vaaksa vaaraa.
- Vara on viisautta, eikä vahingon enne.

- Je kunt beter niet naar.
- U doet er best aan niet te gaan.

Sinun on parempi jättää menemättä.

Hoe ouder ik word, hoe beter ik dingen herinner die nooit gebeurd zijn.

Mitä vanhemmaksi tulen, sitä selvemmin muistan asioita, joita ei koskaan tapahtunut.

- Ik hoop dat ge vlug weer geneest.
- Ik hoop dat je vlug beter wordt.

Toivon sinun paranevan pian.

Omdat je er vermoeid uitziet is het beter om snel te gaan slapen hoor.

- Näytät väsyneeltä, joten sinun pitäisi mennä aikaisin nukkumaan.
- Sä näytät silt et sä oot ihan poikki, jote sun pitäs mennä aikasi nukkuu.

Het is vaak beter dan te proberen... ...op groot wild te jagen in het bos.

Kalastamalla saa usein paremmin ruokaa kuin metsästämällä.

Een ocelot kan nog beter in het donker zien. Tijd om naar huis te gaan.

Oselotti näkee pimeässä vielä paremmin. On aika mennä kotiin.

Olifanten zien beter in het donker dan wij... ...maar lang niet zo goed als een leeuw.

Norsu näkee meitä paremmin pimeässä, muttei läheskään niin hyvin kuin leijona.

- Zij had haar mond moeten houden.
- Zij had beter gezwegen.
- Zij had haar kop moeten houden.

- Hänen olisi pitänyt pitää suunsa kiinni.
- Hänen olisi pitänyt pitää turpansa tukossa.
- Hänen olisi pitänyt olla hiljaa.

Ik ben geen aanhanger van de theorie dat je Latijn moet leren om Engels beter te begrijpen.

En tue teoriaa, että ymmärtääkseen englantia paremmin pitäisi opiskella latinaa.