Translation of "Kaars" in Turkish

0.011 sec.

Examples of using "Kaars" in a sentence and their turkish translations:

Steek de kaars aan.

- Mumu yak.
- Kandili yak.

De kaars is uitgegaan.

Mum yandı.

Steek de kaars niet aan!

Mumu yakma.

Tom stak een kaars aan.

Tom bir mum yaktı.

- Tom stak de kaars op tafel aan.
- Tom heeft de kaars op tafel aangestoken.

Tom masanın üzerindeki mumu yaktı.

Bij het binnengaan van de kamer bemerkte hij dat er een kaars brandde op tafel. Hij herinnerde zich, dat die kaars daar tevoren niet was.

Odaya girmesiyle beraber, masanın üzerinde bir mum yandığını fark etmesi bir oldu. Mumun daha önce orada olmadığını hatırlıyordu.