Translation of "Was" in Russian

0.045 sec.

Examples of using "Was" in a sentence and their russian translations:

- Ik was verdrietig.
- Ik was droevig.
- Ik was bedroefd.

Мне было грустно.

- Was je handen.
- Was uw handen.
- Was jullie handen.

- Помойте руки.
- Вымойте руки.

- Ik was arts.
- Ik was geneesheer.
- Ik was een dokter.

- Я был врачом.
- Я была врачом.

- Tom was gewond.
- Tom was gekwetst.

Том был ранен.

- Tom was ontzet.
- Tom was geschrokken.

Том был в ужасе.

- Tom was gedesillusioneerd.
- Tom was ontgoocheld.

Том был разочарован.

- Ik was naïef.
- Ik was lichtgelovig.

- Я была наивна.
- Я был наивен.
- Я была доверчива.

- Tom was depressief.
- Tom was gedeprimeerd.

- Том был в депрессии.
- Том был подавлен.

- Ik was gelukkig.
- Ik was blij.

- Я был счастлив.
- Я была счастлива.

- Ik was nerveus.
- Ik was zenuwachtig.

- Я нервничал.
- Я нервничала.

- Hij was woedend.
- Hij was razend.

Он был в ярости.

- Ze was lichtgelovig.
- Zij was lichtgelovig.

- Она была легковерна.
- Она была доверчива.

- Ik was woedend.
- Ik was boos.

- Я был сердит.
- Я была сердита.
- Я был зол.
- Я была зла.

- Was je daar?
- Was u daar?

- Ты там был?
- Ты там была?
- Вы там были?

- Tom was nerveus.
- Tom was zenuwachtig.

Том нервничал.

- Ik was stomdronken.
- Ik was dronken.

- Я был пьян.
- Я была пьяна.
- Я был пьяный.
- Я была пьяная.

- Ze was depressief.
- Ze was gedeprimeerd.

- Она была в депрессии.
- Она была подавлена.

- Was uw voeten.
- Was je voeten.

- Вымойте ваши ноги.
- Помой ноги.
- Помой свои ноги.
- Вымой ноги.
- Помойте ноги.
- Вымойте ноги.

- Ik was leraar.
- Ik was lerares.

- Я был учителем.
- Я была учителем.
- Я была учительницей.

- Hij was volhardend.
- Hij was hardnekkig.

- Он был упорный.
- Он был упорным.
- Он был настойчивый.
- Он был настойчивым.
- Он был настойчив.

- Jane was verontrust.
- Jane was ontsteld.

Джейн была в смятении.

- Ze was perfect.
- Zij was perfect.

- Она была безупречна.
- Она была совершенна.

- Ik was mij.
- Ik was me.

Я умываюсь.

- Er was niemand.
- Er was niemand aanwezig.
- Er was daar niemand.

Никого не было.

Was alles.

Вымой всё.

Was jezelf!

- Помойся.
- Вымойся.

- Het was steenhard.
- Het was keihard.
- Het was zo hard als een kei.
- Het was bikkelhard.

Оно было твёрдым как камень.

- Er was niemand daar.
- Er was niemand.
- Er was daar geen hond.
- Er was daar niemand.

Там не было ни одной живой души.

- Er was niemand thuis.
- Niemand was thuis.

Дома никого не было.

- Er was niemand daar.
- Er was niemand aanwezig.
- Er was daar niemand.

Там никого не было.

- Het was heel heet.
- Het was heel warm.
- Het was erg heet.

Было очень жарко.

- Hoe was jouw avond?
- Hoe was uw avond?
- Hoe was jullie avond?

Как прошла ночь?

- Wiens idee was dit?
- Wiens idee was het?
- Wiens idee was dat?

Чья это была идея?

- Je antwoord was fout.
- Uw antwoord was fout.
- Jullie antwoord was fout.

- Ты неправильно ответил.
- Вы неправильно ответили.
- Ты ответил неправильно.
- Вы ответили неправильно.

- Haar toespraak was uitmuntend.
- Haar speech was uitstekend.
- Zijn speech was uitstekend.

Его речь была прекрасна.

- Was u nerveus?
- Was u zenuwachtig?
- Waren jullie zenuwachtig?
- Waren julie nerveus?
- Was jij nerveus?
- Was jij zenuwachtig?

- Ты нервничал?
- Вы нервничали?

- Het was steenhard.
- Het was zo hard als een kei.
- Het was bikkelhard.

Оно было твёрдым как камень.

- Het antwoord was gemakkelijk.
- Het antwoord was makkelijk.

- Ответ был прост.
- Ответ был простой.
- Ответ был простым.

Het was koud, en bovendien was er wind.

Было холодно и к тому же ветрено.

- Het was heet gisteren.
- Gisteren was het heet.

Вчера было тепло.

- Jane was niet blij.
- Jane was niet gelukkig.

Джейн не была счастлива.

Was er iemand hier toen ik weg was?

Здесь кто-нибудь был, пока меня не было?

- Gisteren was ik ziek.
- Ik was ziek gisteren.

Вчера я был болен.

- Gisteren was het koud.
- Het was gisteren koud.

Вчера было холодно.

- Hij was erg arm.
- Hij was heel arm.

Он был очень беден.

- Dat was een leugen.
- Dit was een leugen.

Это была ложь.

- Tom was er kapot van.
- Tom was ontroostbaar.

Том был опустошён.

- Het was warm gisternacht.
- Gisternacht was het heet.

Прошлой ночью было жарко.

Toen ze jong was, was ze zeer populair.

В молодости она была очень популярна.

- Dat was geen ongeval.
- Het was geen ongeluk.

- Это был не несчастный случай.
- Это не был несчастный случай.
- Это не было несчастным случаем.

- Er was niemand daar.
- Er was niemand aanwezig.

Там никого не было.

- Ik was niet nerveus.
- Ik was niet zenuwachtig.

- Я не нервничал.
- Я не переживал.

- Hij was heel zenuwachtig.
- Hij was heel nerveus.

Он очень нервничал.

- De lucht was blauw.
- De hemel was blauw.

Небо было голубое.

- Ik was zo nerveus.
- Ik was zo zenuwachtig.

Я так нервничал.

- Jij was mijn favoriet.
- U was mijn favoriet.

Ты был моим любимцем.

- Tom was heel nerveus.
- Tom was heel zenuwachtig.

Том очень нервничал.

- Het was gewoon water.
- Het was maar water.

Это была просто вода.

- Misschien was hij ziek.
- Hij was misschien ziek.

- Может быть, он был болен.
- Может быть, он болел.

- Er was overal afval.
- Overal was er rommel.

Повсюду был мусор.

- Het pad was smal.
- De doorgang was smal.

Дорога была узкой.

- Je gedrag was beschamend.
- Jouw gedrag was schandalig.

Твоё поведение было постыдным.

- Dat was echt ongelooflijk.
- Dat was echt ongelofelijk.

Это было действительно невероятно.

- De omgeving was adembenemend.
- Het landschap was adembenemend.

Пейзаж был захватывающим.

- Tom was erg kwaad.
- Tom was erg boos.

- Том был очень зол.
- Том был очень злой.

- Toen was ik getrouwd.
- Toen was ik gehuwd.

- В то время я был женат.
- В то время я была замужем.
- Я тогда был женат.
- Я тогда была замужем.

- Mijn vader was dokter.
- Mijn vader was arts.

Мой отец был врачом.

- Het was heel raar.
- Het was heel bizar.

Это было очень странно.

- Ik was zeer trots.
- Ik was erg trots.

- Я был очень горд.
- Я была очень горда.

- Gisteravond was het koud.
- Het was koud gisteravond.

- Вчера вечером было холодно.
- Прошлой ночью было холодно.

- Het bloed was felrood.
- Het bloed was helderrood.

Кровь была ярко-красной.

- Er was veel wind.
- Het was heel winderig.

Было очень ветрено.

- Hoe was uw interview?
- Hoe was je interview?

Как твоё интервью?

- Het was erg donker.
- Het was heel donker.

Было очень темно.

- Haar toespraak was uitmuntend.
- Haar speech was uitstekend.

Ее речь превосходна.

- Hij was erg blij.
- Hij was erg gelukkig.

- Он был очень счастлив.
- Он был очень доволен.

- Zijn antwoord was negatief.
- Zijn antwoord was ontkennend.

Его ответ был отрицательным.

- Zijn naam was onbekend.
- Haar naam was onbekend.

- Его имя было неизвестно.
- Её имя было неизвестно.

- Haar ex was mecanicien.
- Haar ex was monteur.

Ее бывший был механиком.

- Was het een aardbeving?
- Was dat een aardbeving?

Это было землетрясение?

- Haar moeder was thuis.
- Zijn moeder was thuis.

- Его мать была дома.
- Её мать была дома.
- Её мама была дома.
- Его мама была дома.

Dat was lastig.

Мне было сложно это сделать.

Ik was razend.

Я была невероятно зла.

...was ze daar.

Я ее нашел.

Dat was hartverscheurend.

Душераздирающее зрелище.

Het was pijnlijk.

Было обидно.

Iedereen was bang.

Все были очень напуганы.