Translation of "Was" in Japanese

0.009 sec.

Examples of using "Was" in a sentence and their japanese translations:

- Ze was depressief.
- Ze was gedeprimeerd.

彼女は落ち込んでいたわ。

- Niemand was aanwezig.
- Er was niemand.

誰も出席していなかった。

- Was uw voeten.
- Was je voeten.

足を洗いなさい。

- Tom was gewond.
- Tom was gekwetst.

トムは怪我を負わされた。

- Tom was depressief.
- Tom was gedeprimeerd.

トムは失望していた。

- Ik was leraar.
- Ik was lerares.

私は教師でした。

- Het was steenhard.
- Het was bikkelhard.

それはまるで岩のように堅かった。

- Was je daar?
- Was u daar?

そこにいたの?

- Hij was volhardend.
- Hij was hardnekkig.

彼は辛抱強かった。

- Het was steenhard.
- Het was keihard.
- Het was zo hard als een kei.
- Het was bikkelhard.

それはまるで岩のように堅かった。

Ze was mooi toen ze jong was.

- 彼女は若いころ美しかった。
- 彼女は若いころきれいだった。

Hoewel hij arm was, was hij gelukkig.

貧しいにも関わらず、彼は幸せだった。

- Er was niemand.
- Er was niemand aanwezig.

誰もいませんでした。

Ik was beroemd toen ik jonger was.

私はね、若かりし頃は有名だったんだよ。

- Er was niemand daar.
- Er was niemand aanwezig.
- Er was daar niemand.

- そこには誰もいなかった。
- 誰もいませんでした。

- Hoe was jouw avond?
- Hoe was uw avond?
- Hoe was jullie avond?

夜何してたの?

- Het was heel heet.
- Het was heel warm.
- Het was erg heet.

大変、暑い日だった。

- Was u nerveus?
- Was u zenuwachtig?
- Waren jullie zenuwachtig?
- Waren julie nerveus?
- Was jij nerveus?
- Was jij zenuwachtig?

緊張してたの?

Het was koud, en bovendien was er wind.

寒かった、そのうえ風が吹いていた。

Ik was teleurgesteld omdat je er niet was.

君が留守だったので、がっかりした。

Ze was een kind, maar ze was dapper.

彼女は子供だったが勇敢であった。

- Misschien was hij ziek.
- Hij was misschien ziek.

彼は病気だったかもしれない。

- Het antwoord was gemakkelijk.
- Het antwoord was makkelijk.

答は簡単でした。

- Het diner was geweldig.
- Het avondeten was geweldig.

夕食は素晴らしかった。

- Het was warm gisternacht.
- Gisternacht was het heet.

昨夜は暑かった。

- Hij was erg arm.
- Hij was heel arm.

彼はひどく貧乏だった。

Toen ze jong was, was ze zeer populair.

彼女は若いとき、とても人気があった。

- Er was niemand daar.
- Er was niemand aanwezig.

そこには誰もいなかった。

- Het was erg donker.
- Het was heel donker.

とても暗かった。

- Haar toespraak was uitmuntend.
- Haar speech was uitstekend.

彼女たちの演説はすばらしかった。

- Gisteren was het koud.
- Het was gisteren koud.

昨日は寒かった。

- Het bloed was felrood.
- Het bloed was helderrood.

血は鮮血でした。

- Hij was erg blij.
- Hij was erg gelukkig.

- 彼は大変幸せだった。
- 彼はとても幸せだった。

- Tom was heel nerveus.
- Tom was heel zenuwachtig.

トムはとても緊張した。

- Het was heet gisteren.
- Gisteren was het heet.

昨日は暑かった。

- Gisteren was ik ziek.
- Ik was ziek gisteren.

私は昨日病気でした。

Was er iemand hier toen ik weg was?

留守中どなたか見えましたか。

- Er was niemand aanwezig.
- Er was daar niemand.

そこには誰もいなかった。

- Zijn naam was onbekend.
- Haar naam was onbekend.

彼女の名前は知られていませんでした。

- De oceaan was rustig.
- De zee was kalm.

海は静かだった。

- Was het een aardbeving?
- Was dat een aardbeving?

地震だった?

Een vraag was:

そのひとつは

Wie was ik?

では何者であるべきか

Dat was lastig.

辛いことでした

Het was pijnlijk.

快くはありませんでした

...was ze daar.

‎見つけた

Dat was hartverscheurend.

‎胸が痛んだ

Hij was burgemeester.

彼は市長を務めた。

Was je gezicht.

顔を洗いなさい。

Was je handen.

- 手を洗いなさい。
- 顔と手を洗いなさいよ。

Dat was snel!

何て速いんだろう。

Tony was gelukkig.

トニーは幸せでした。

Ik was ontroerd.

とても感動したわ。

Alles was rustig.

あたりは、まったく静かだった。

Ze was dapper.

彼女は勇ましかった。

Zij was chagrijnig.

彼女は非友好的な態度だった。

Ze was graatmager.

彼女はレールのように痩せていた。

Hij was beschaamd.

彼は照れていた。

Hij was alleen.

彼は一人ぼっちだった。

Ik was moe.

私は疲れていた。

Tom was gechoqueerd.

- トムは驚いた。
- トムはびっくりした。

Tom was bang.

トムは怖がっていた。

Tom was ontvoerd.

トムさんがさらわれました。

Tom was gelukkig.

トムは幸せだった。

Dat was interessant.

面白かったよ。

Hij was thuis.

彼は家にいた。

Ik was thuis.

私は家にいた。

Het was nacht.

夜だった。

Hij was geduldig.

彼は辛抱強かった。

Was de vloer.

床にワックスをかけなさい。

Ik was duizelig.

目まいがしたんだ。

Wanneer was dat?

それはいつでしたか。

Was Tom alleen?

トムは1人だったの?

Hij was verbijsterd.

彼は戸惑っていた。

Was Tom gelukkig?

- トムは喜んでた?
- トムは満足してた?

Was je gelukkig?

幸せだった?

Ik was voorzichtig.

僕は注意深かった。

Ik was verward.

混乱してしまった。

Ze was jong.

彼女は若かった。