Translation of "Schieten" in Spanish

0.008 sec.

Examples of using "Schieten" in a sentence and their spanish translations:

- Niet schieten!
- Niet schieten.

- ¡No dispares!
- ¡No dispare!
- ¡No disparéis!
- ¡No disparen!

Stop met schieten.

Deja de disparar.

Dit mag ze niet laten schieten.

Esta oportunidad es demasiado buena para dejarla pasar.

Zullen er je vele te binnen schieten.

Se me ocurren varios interrogantes.

Je ziet ineens kreeften die uit het rif schieten.

De repente veías… que huían del arrecife.

Hij was bang dat je op hem ging schieten.

Él tenía miedo de que le dispararas.

- Ik heb er geen woorden voor.
- Woorden schieten me tekort.

No tengo palabras.

Ze maken veel ruzie, maar voor het grootste deel schieten ze goed met elkaar op.

Arman muchas riñas, pero en la mayor parte se llevan bien.

Ze stonden op het punt om Tom neer te schieten, maar hij wist het niet.

Estaban por dispararle a Tom, pero él no lo sabía.