Translation of "Ging" in Turkish

0.025 sec.

Examples of using "Ging" in a sentence and their turkish translations:

- Alles ging fout.
- Het ging allemaal mis.
- Het ging helemaal verkeerd.
- Het ging allemaal fout.

Her şey ters gitti.

- Je ging daarnaartoe.
- U ging daarnaartoe.
- Jullie gingen daarnaartoe.
- Je ging daarheen.
- U ging daarheen.
- Jullie gingen daarheen.

Oraya gittin.

- Ik ging naar rechts.
- Ik ging rechtsaf.
- Ik draaide rechtsaf.
- Ik ging rechts.

Ben sağa döndüm.

- Waar ging je heen?
- Waar ging je naartoe?

Nereye gidiyordun?

- Hoe ging de toets?
- Hoe ging het proefwerk?

Testin nasıl gitti?

Ik ging ook.

Ben de gittim.

De deurbel ging.

- Kapı çaldı.
- Kapı zili çaldı.

De bel ging.

Zil çaldı.

Hij ging wandelen.

O, yürüyüşe gitti.

Het ging viraal.

Popüler oldu.

Tom ging vissen.

Tom balık tutmaya gitti.

Tom ging verder.

Tom yürümeye devam etti.

Hij ging vissen.

O balık tutmaya gitti.

Ik ging niet.

Gitmedim.

Dat ging snel!

O hızlıydı.

Toms deurbel ging.

Tom'un kapı zili çaldı.

Niemand ging weg.

Kimse gitmedi.

Ik ging slapen.

Uyumaya gittim.

Ik ging zitten.

Oturdum.

Hij ging skiën.

Kayak yapmaya gitti.

Ze ging weg.

O gitti.

Niemand ging staan.

Kimse kalkmadı.

Het ging mis.

İşler ters gitti.

Hij ging staan.

Ayağa kalktı.

Alles ging fout.

Her şey hatalı gitti.

Tom ging skiën.

Tom kayak yapmaya gitti.

Ze ging wandelen.

Yürüyüşe çıktı.

Ik ging wandelen.

Ben bir yürüyüş yaptım.

Ik ging skiën.

- Kayak yapmaya gittim.
- Kayak kaymaya gittim.

Zij ging skiën.

Kayak yapmaya gitti.

Tom ging eergisteren.

Tom önceki gün gitti.

- Hij ging zijn kamer binnen.
- Hij ging zijn kamer in.

Odasına girdi.

- Ze ging in die richting.
- Ze ging die kant op.

O tarafa gitti.

- Ik ging naar het station.
- Ik ging naar het treinstation.

Ben istasyona gittim.

- Hij ging naar de winkel.
- Zij ging naar de winkel.

O, mağazaya gitti.

- Ineens ging het licht uit.
- Plots ging het licht uit.

Birden ışık söndü.

Belle's verhaal ging viraal.

Belle'in hikâyesi hızla yayıldı.

Hij ging onmiddellijk weg.

O aniden gitti.

Tom ging van school.

Tom okulu bıraktı.

Tom ging naar bed.

Tom yatağa girdi.

Ik ging naar huis.

- Eve gittim.
- Ben eve gittim.

Ze ging naar huis.

O eve gitti.

Waar ging hij heen?

- Nereye gitti?
- O nereye gitti?

Hij ging naar huis.

- O, eve gitti.
- Eve gitti.

De deur ging open.

Kapı açıldı.

Hij ging naar Amerika.

O, Amerika'ya gitti.

Het licht ging aan.

Işık gitti.

De wekker ging af.

Alarm çaldı.

Waar ging Tom naartoe?

Tom nereye gitti?

Wat ging er mis?

Ne yanlış gitti?

Tom ging niet akkoord.

- Tom aynı fikirde değildi.
- Tom katılmadı.

De straatverlichting ging aan.

Sokak lambaları yanmaya başladı.

Die winkel ging failliet.

O mağaza iflas etti.

Hassan ging naar school.

Hasan okula gitti.

Het raam ging open.

Pencere açıktı.

Ik ging naar Londen.

Ben Londra'ya gittim.

Ik ging naar Iran.

İran'a gittim.

Tom ging alleen skiën.

Tom yalnız başına kaymaya gitti.

Ik ging niet zover.

O kadar uzağa gitmedim.

Tom ging naar Australië.

Tom Avustralya'ya gitti.

Het ging wel redelijk.

Makûl geçti.

Waar ging Tom heen?

Tom nereye gidiyordu?

Niemand ging naar huis.

Kimse eve gitmedi.

De wind ging liggen.

Rüzgar yavaşladı.

Er ging niets mis.

Hiçbir şey yanlış gitmedi.

De lamp ging uit.

Lamba söndü.

De keukendeur ging open.

Mutfak kapısı açıldı.

Tom ging met pensioen.

Tom emekli oldu.

Ik ging naar Oezbekistan.

- Özbekistan'a gittim.
- Ben Özbekistan'a gittim.

Ik ging hem neerschieten.

Onları vuracaktım.

De video ging viraal.

- Video viral gitti.
- Video orman yangını gibi yayıldı.
- Video virüs gibi yayıldı.

Tom ging meteen weg.

Tom derhal terk etti.

Ons condoom ging kapot.

Bizim prezervatifimiz patlak.

Tom ging naar wiskundekamp.

Tom matematik kampına gitti.

De raket ging omhoog.

Roket yükseldi.

Hoe ging je toespraak?

- Konuşman nasıldı?
- Konuşman nasıl geçti?

Die firma ging failliet.

O şirket iflas etti.

De storm ging liggen.

- Fırtına yatıştı.
- Fırtına dindi.

Ze ging naar Ibaragi.

O Ibaraki'ye gitti.

Ik ging te voet.

Tabanvayla gittim.

De hond ging dood.

Köpek öldü.

Jij ging gisteren voetballen.

Dün futbol oynadın.

Sami ging ihraam binnen.

Sami ihrama girdi.

Ik ging naar Australië.

Avustralya'ya gittim.

Sami ging op Facebook.

Sami, Facebook'a gitti.

- De telefoon ging weer.
- De telefoon ging opnieuw.
- De telefoon rinkelde opnieuw.

Telefon tekrar çaldı.

- De nagel ging door de muur.
- De spijker ging door de muur.

Çivi duvardan geçti.

- Waar ging je skiën?
- Waar ging u skiën?
- Waar gingen jullie skiën?

Nerede kayak yaptın?

- Tom ging met Maria kamperen.
- Tom ging op een kampeertocht met Maria.

Tom Mary ile kamp gezisine gitti.

En zo ging dat altijd.

ve bu, her zaman böyleydi.