Translation of "Hij" in Spanish

0.015 sec.

Examples of using "Hij" in a sentence and their spanish translations:

- Hij weifelde voordat hij antwoordde.
- Hij aarzelde voordat hij antwoordde.

Él dudó antes de responder.

- Hij rende weg.
- Hij rende.
- Hij liep.

Él corrió.

- Hij rende.
- Hij liep.

Él corrió.

- Hij schreeuwde.
- Hij gilde.

Él gritó.

- Hij denkt dat hij alles weet.
- Hij gelooft dat hij alles weet.

- Él piensa que lo sabe todo.
- Él cree que lo sabe todo.

- Hij spreekt alsof hij alles weet.
- Hij praat alsof hij alles weet.

- Habla como si supiera de todo.
- Él habla como si lo supiera todo.
- Habla como si lo supiera todo.
- Él habla como si supiera todo.

Hij zegt wat hij denkt.

Él dice lo que piensa.

- Hij speelde vals.
- Hij bedroog.

Estaba haciendo trampa.

Hij weifelde voordat hij antwoordde.

Él dudó antes de responder.

- Hij hoestte.
- Hij heeft gehoest.

- Tosió.
- Tosía.

- Gedetailleerd vertelde hij wat hij zag.
- Gedetailleerd vertelde hij wat hij gezien had..

Explicó con detalle lo que había visto.

- Hij zegt dat hij niet komt.
- Hij zegt dat hij niet zal komen.

Él dice que no va a venir.

- Hij ontkent dat hij dat gedaan heeft.
- Hij ontkent dat hij het gedaan heeft.

Él niega haberlo hecho.

- Zodra hij mij zag, liep hij weg.
- Hij rende weg zodra hij mij zag.

- En cuanto me vio se fue corriendo.
- Se fue corriendo apenas me vio.
- Él se fue corriendo apenas me vio.

- Hij gedroeg zich alsof hij schrik had.
- Hij gedroeg zich alsof hij bang was.

Se comportó como si tuviera miedo.

- Hij loopt snel.
- Hij rent snel.
- Hij loopt hard.
- Hij is een snelle loper.

Corre rápido.

Hij zei dat hij zou komen, en hij is gekomen.

Dijo que vendría y vino.

- Hij is zelf gekomen.
- Hij kwam zelf.
- Hij kwam persoonlijk.

Él vino en persona.

- Hij gaf het op.
- Hij nam ontslag.
- Hij trad af.

Él renunció.

Hij dacht dat hij 23 was.

Pensaba que tenía 23.

Hij was uitgeput toen hij thuiskwam.

- Él estaba completamente agotado cuando volvió a casa.
- Él estaba exhausto cuando llegó a casa.
- Él estaba agotado cuando llegó a casa.

- Hij spreekt goed.
- Hij praat goed.

Él habla bien.

Hij eet tot hij vol zit.

Él come hasta quedar lleno.

- Hij wreekte zich.
- Hij nam weerwraak.

Él se vengó.

Hij praat alsof hij alles weet.

- Él habla como si lo supiera todo.
- Él habla como si supiera todo.

- Hij verraadde je.
- Hij verraadde u.

- Él te traicionó.
- Él os traicionó.

Hij zei dat hij arm was.

Él dijo que era pobre.

- Hij heeft geld.
- Hij bezit geld.

Él tiene dinero.

- Hij is vriendelijk.
- Hij is aardig.

- Él es gentil.
- Él es amable.
- Él es generoso.

- Hij stond op.
- Hij ging staan.

Él se puso de pie.

- Hij heeft opgehangen.
- Hij hing op.

- Descolgó.
- Él cortó.

- Hij is ingedommeld.
- Hij dommelde in.

Se quedó dormido.

- Hij schrijft scripts.
- Hij schrijft scenario's.

- Él escribe guiones.
- Escribe guiones.

Hij zegt dat hij niet komt.

Él dice que no va a venir.

- Hij studeert Chinees.
- Hij leert Chinees.

Él estudia chino.

- Hij kan komen.
- Hij mag komen.

Él puede venir.

- Hij slaapt waarschijnlijk.
- Waarschijnlijk slaapt hij.

- Probablemente estará durmiendo.
- Probablemente esté durmiendo.

Hij weet zeker dat hij komt.

Él está seguro de que vendrá.

- Hij is weggelopen.
- Hij is weggerend.

Él huyó.

- Hij had koppijn.
- Hij had hoofdpijn.

- Le duele la cabeza.
- Él tenía dolor de cabeza.

- Hij werd opgepakt.
- Hij werd betrapt.

Le cogieron.

- Hij is homo.
- Hij is gay.

Él es gay.

Hij deed alsof hij niet luisterde.

Él hizo como si no escuchara.

- Hij is fotograaf.
- Hij is beroepsfotograaf.

Él es fotógrafo profesional.

- Hij is leraar.
- Hij is onderwijzer.

Él es profesor.

- Hij koopt medicijnen.
- Hij koopt medicamenten.

Él compra medicamentos.

- Hij is slim.
- Hij is intelligent.

- Es inteligente.
- Él es inteligente.

- Hij is nauwgezet.
- Hij is bijtijds.

Él es puntual.

- "Zwijg," fluisterde hij.
- "Stil!", fluisterde hij.

"¡Quédate quieto!", susurró.

- Daar is hij.
- Hier komt hij.

Aquí viene.

Hij zei dat hij zou komen.

Él dijo que vendría.

- Hij verafschuwt spinnen.
- Hij haat spinnen.

Él odia las arañas.

- Waar is hij?
- Waar zit hij?

¿Dónde está él?

- Hij wordt ouder.
- Hij wordt oud.

- Se está haciendo mayor.
- Se está haciendo viejo.

- Hij knuffelde haar.
- Hij omhelsde haar.

Él la abrazó.

- Is hij lang?
- Is hij groot?

¿Es alto?

- Hij ontwijkt mij.
- Hij mijdt mij.

Él me evita.

- Hij werd woedend.
- Hij werd razend.

Se puso como una fiera.

Hij kan doen wat hij wil!

¡Él puede hacer lo que quiera!

- Hij is hier!
- Daar is hij!

- ¡Aquí está él!
- ¡Él está aquí!

- Hij is vertrokken.
- Hij is weg.

- Él salió.
- Se piró.
- Se marchó.

Hij bekende dat hij gelogen had.

Él admitió que había mentido.

Hij liep zo snel hij kon.

Él corrió lo más rápido que pudo.

- Hij nam ontslag.
- Hij stopte ermee.

Él renunció.

- Hij werd geïrriteerd.
- Hij raakte geïrriteerd.

Él se puso irritado.