Translation of "Moeten" in Japanese

0.037 sec.

Examples of using "Moeten" in a sentence and their japanese translations:

- Je zou moeten sporten.
- U zou moeten sporten.
- Jullie zouden moeten sporten.

運動した方がいいよ。

- Alle mensen moeten sterven.
- Alle mannen moeten sterven.

人は皆必ず死ぬ。

We moeten samenwerken,

力を合わせなければなりません

Indringers moeten oppassen.

‎侵入者への警告だ

We moeten opschieten.

急いで

We moeten veranderen.

私たちは変わる必要があります

Jullie moeten wachten.

お待ちいただくことになりますが。

Mensen moeten werken.

人は働くべきだ。

- Ge zoudt minder moeten roken.
- Jij zou minder moeten roken.
- U zou minder moeten roken.
- Jullie zouden minder moeten roken.

たばこの量を減らしなさい。

- U zou hem moeten bedanken.
- Jullie zouden hem moeten bedanken.

君は彼に感謝すべきだ。

- We moeten ons aan de wet houden.
- We moeten de wet respecteren.
- We moeten de wet naleven.

法律を守らなければならない。

Complexe levensvormen moeten ontstaan --

複雑系生命に進化するのは

Wat moeten we doen?

どうする?

Dus we moeten opschieten.

急がなきゃ

Alles zal moeten veranderen

すべてを変える必要があります

We moeten hard werken.

私たちは一生懸命働かなければならない。

We moeten vroeg vertrekken.

私たちは早めに出発しなければなりません。

We moeten vlug zijn.

- 急がなくちゃ。
- 私たちは急ぐ必要がある。

Je zou moeten eten.

食べた方がいいよ。

Je zou moeten slapen.

眠った方がいいよ。

We moeten ons concentreren.

私達は集中する必要があります。

We moeten meteen beginnen.

- 私達はすぐに出発しなければならない。
- 我々はすぐに出発しなければなりません。
- すぐに出発しなければならない。

Jullie moeten geduldig zijn.

気長に構える必要があります。

We moeten rustig blijven.

落ち着きが肝心です。

We moeten gaan zitten.

私達は座らなければいけない。

- Ik had me niet moeten afmelden.
- Ik had niet moeten uitloggen.

ログアウトするんじゃなかったよ。

Dus jij denkt dat we moeten stoppen en een vuur moeten maken?

ここにとどまって― 火を起こすべきだと?

- Ge hadt naar mij moeten luisteren.
- Je had naar mij moeten luisteren.

私の言う事を聞くべきだったのに。

- Je zou dat nu moeten doen.
- Dat zou je nu moeten doen.

それ、今した方がいいよ。

- We moeten de regels volgen.
- We moeten ons aan de regels houden.

規則は守らなければならない。

- U had de vergadering moeten bijwonen.
- Je had de vergadering moeten bijwonen.

- 君は会合に出席すべきだったのに。
- 君はその会合に出席すべきだったのに。

- Je zou je schulden moeten aflossen.
- Je zou je schulden moeten betalen.

- 君は借金を払うべきだ。
- あなたは借金を払うべきだ。

- We moeten de regels volgen.
- We moeten de regels in acht nemen.

規則は守らなければならない。

- Je had het geheim moeten houden.
- Jullie hadden het geheim moeten houden.

- あなたはそれを秘密にしておくべきだったのに。
- 君はそれを秘密にしておかなきゃいけなかったのに。

moeten we de waarheid weten.

真実を知らねばならないからです

Als ze gas kwijt moeten,

ガスを出す必要があるときは

Ze moeten meer gaan doen.

彼らも 本気を出すべきです

"We moeten van alles regelen.

「準備しなきゃ

Oké, we moeten gaan. Hé.

行かなきゃ おい

We moeten onze opties afwegen.

よし 選択肢がある

We moeten opschieten en besluiten.

急いで決断してくれ

We moeten te voet verder.

ここからは徒歩で行く

We moeten onze richting bepalen.

方向を調べないといけない

We moeten de antistoffen vinden...

できるだけ早く病院へ―

We moeten nu eens stoppen

擬似体験のやりとりは

Dit moeten we goed begrijpen.

これだけは理解しなくちゃ

Hoe moeten we hem vangen?

どうすればつかまえられる?

We moeten de helikopter inschakelen.

ヘリを呼ばなきゃ

Ze moeten het blijven proberen.

‎続けるしかない

Dus we moeten voorzichtig zijn.

注意して進めよう

Zou jij ook moeten doen.

皆さんも認めてはいけません

moeten we stoppen met uitstoten.

やめるべきだからです

De regels zullen moeten veranderen.

ルールを変えなければ ならないからです

Hoe moeten we dan verder?

どうすればいいのでしょうか?

Ze moeten onmiddellijk hier komen.

彼らはすぐにここへ来なければならない。

De ouderen moeten gerespecteerd worden.

年寄りは大事にしなければならない。

We hadden thuis moeten blijven.

私達は家にいるべきだったのに。

Je zou jezelf moeten kennen.

自分自身を知るべきだ。

We moeten op hem wachten.

私達は彼を待たねばなりません。

Kinderen moeten hun ouders gehoorzamen.

- 子たる者すべからく親の命に従うべし。
- 子どもは親の言うことを聞くものなんだよ。

Goede tradities moeten behouden worden.

よい伝統は保存されるべきだ。

Ik zou niet moeten lachen.

笑ってはいけない。

We moeten de keuken schoonmaken.

- 私達は台所を片付けなければならない。
- キッチン片付けないとね。
- 台所の掃除をしないといけないね。

Je handen moeten gewassen worden.

あなたの手は洗う必要がある。

We moeten de regels volgen.

ぼくたちはいつも規則を守らなくてはいけない。

Ge zult morgen moeten komen.

明日は来なければいけませんよ。

We moeten de wet volgen.

私たちは法の定めに従わなければならない。

Ik zal harder moeten studeren.

私はもっと勉強しなければならないだろう。

Je had je moeten voorstellen.

君は自己紹介すべきだったのに。

We moeten de doodstraf afschaffen.

死刑は廃止すべきである。

We moeten ons plan veranderen.

私たちは計画を変更しなければならない。

Iedereen zou moeten kunnen zwemmen.

- 本当はみんな泳げなくちゃならないんだがな。
- 本当はみんな泳げるはずなんだが。

Hij had harder moeten werken.

あいつはもっと熱心に頑張るべきだったのに。

We zouden moeten gaan zitten.

私達は座った方がいい。

Ik had thuis moeten blijven.

家にいれば良かった。

Je zou beter moeten weten.

お前もうかつだったな。

Ik had eerder moeten komen.

もっと早く来るべきだった。

We hadden vroeger moeten vertrekken.

もっと早く出発するべきだった。

Jouw potloden moeten geslepen worden.

君の鉛筆は削る必要がある。

We moeten onze belofte houden.

われわれは約束を守るべきである。