Translation of "Dat" in Japanese

0.009 sec.

Examples of using "Dat" in a sentence and their japanese translations:

- Is dat zo?
- Klopt dat?
- Is dat correct?
- Is dat juist?

それで合ってる?

Nu dat, dat is echt.

現実味のある事柄です

- Kan dat?
- Is dat mogelijk?

- 可能ですか?
- できますか?

- Dat werkte.
- Dat had gewerkt.

うまくいった。

- Dat is genoeg.
- Dat volstaat.

いい加減にしろよ。

- Wist je dat?
- Wist u dat?
- Wisten jullie dat?

君はそれを知ってたんですか?

- Denk je dat?
- Denkt u dat?
- Denken jullie dat?

そう思うかい?

- Ik vond dat ik dat moest doen.
- Ik dacht dat ik dat moest doen.

それをしなければと思った。

- Dat is niet nodig.
- Dat hoeft niet.
- Dat moet niet.

その必要はありません。

Dat is goed. Dat naar beneden.

いいぞ 落ちてくる

Dat betekent dat het goed brandt.

よく燃えるってことさ

Is een idee dat dat ontkent,

人間の生体リズムや

Ik denk dat iedereen dat weet.

みんなに知られちゃうよ。

"Wie is dat?" "Dat is Jim."

「彼は誰ですか」「ジムです」

- Dat is ongebruikelijk.
- Dat is ongewoon.

珍しいこともあるもんだ。

- Wie denkt dat?
- Wie vindt dat?

誰がそう思うの?

- Herstel dat alsjeblieft.
- Herstel dat alstublieft.

そこを訂正してください。

- Dat is geweldig!
- Dat is prima!

それはすごい。

- Dat klinkt fantastisch.
- Dat klinkt geweldig.

- それはすごい。
- そりゃいいね。

- Corrigeer dat alsjeblieft.
- Corrigeer dat alstublieft.

そこを訂正してください。

- Is dat zo?
- Is dat waar?

- 本当?
- 本当なの?
- それ本当?

Je zei dat dat belangrijk was.

大切だと言った。

- Dat is vreemd.
- Dat is raar.

変なのー。

- Is dat kosteloos?
- Is dat gratis?

無料なのですか。

-- dat vooral --

他人を責めることは特にですよ

Pak dat!

それ持って。

Klopt dat?

- そうなんですか?
- そうなの?

Dat volstaat.

- もうそれで十分だ。
- それで結構です。
- それで間に合うでしょう。
- それでよろしい。

Wis dat.

それ消して。

Moet dat?

それって、必要?

Dat klopt.

まったくその通りです。

Dat kietelt.

くすぐったいよ。

- Meen je dat echt?
- Meent ge dat?
- Meen je dat serieus?

- それ、マジで言ってる?
- それ本気で言ってる?

- Het is niet nodig dat jij dat doet.
- Het is niet nodig dat jullie dat doen.

あなたがそれをする必要がない。

Dat betekent dat we de anatomie bestuderen,

難しく聞こえますが 生物の構造を調べる手法です

...dat touw knapt. Dat is een dodenval.

ロープが切れることさ そうすると命はない

Ik denk dat we dat kunnen veranderen.

解明できるはずです

Ik vond dat ik dat moest doen.

それをしなければと思った。

"Wie is dat meisje?" "Dat is Keiko."

「あの少女は誰ですか」「ケイコです」

Dat is iets dat vrij vaak gebeurt.

それはよくあることだよ。

- Dat is onzin.
- Dat slaat nergens op.

それって、意味不明なんだけど。

- Dat heb ik gezegd.
- Ik zei dat.

私はそう言いました。

- Dat kan niet!
- Dat is niet mogelijk!

有り得ない!

Ik denk dat dat gerucht waar is.

この噂は本当だと思う。

- Dat zal niet gebeuren.
- Dat gebeurt niet.

そんなことは起きないでしょう。

- Wie zei dat?
- Wie heeft dat gezegd?

誰がそんなこと言ったの?

- Dat is niet waar.
- Dat klopt niet.

そんなことないよ。

- Ik denk dat dat waar is.
- Ik denk dat het waar is.

- 僕はそれが本当だと思う。
- 私はそれが本当だと思う。
- それは本当だと思いますよ。

- Heb je dat gezien?
- Heeft u dat gezien?
- Hebben jullie dat gezien?

あなたはそれを見ましたか?

- Wist je dat niet?
- Wist u dat niet?
- Wisten jullie dat niet?

- 知らなかったの?
- 知りませんでしたか?
- 知らなかった?

- Is dat jouw kamer?
- Is dat uw kamer?
- Is dat jullie kamer?

これはあなたの部屋ですか。

- Wat betekent dat?
- Wat heeft dat te betekenen?
- Waar staat dat voor?

これはどういう意味ですか。

- Kun je dat echt?
- Kunt u dat echt?
- Kunnen jullie dat echt?

本当にできるのか?

- Dat mag niet.
- Dat mag je niet doen.
- Dat kan je niet doen.
- Dat kunnen jullie niet doen.
- Dat mogen jullie niet doen.

君はそんなことはできない。

- Dank je, dat is alles.
- Bedankt, dat is alles.
- Bedankt, dat was het.

ありがとう、それだけだよ。

Op dat stabiele geluk dat we allemaal willen.

得られないのです

Ze vegen over dat vlak. Hoor je dat?

一気に押し寄せる 聞いた?

Dat betekent in feite dat al je datinggeschiedenis

要点を言うと あなたの利用履歴と関連事項すべてが

Ik hoop dat we dat wrak snel vinden.

すぐ見つかるといい

Zie je dat melkachtige sap dat eruit komt?

乳白色の樹液が出てるだろ

Zou het kunnen dat dat gerucht waar is?

- 一体その噂は本当なのだろうか。
- そのうわさは本当だろうか。
- そのうわさは果たして本当だろうか。
- そのうわさは一体本当だろうか。
- あのうわさは本当かしら。

Ik wou dat je mij dat had verteld.

それ、言ってくれればよかったのに。

Is ze zo dom, dat ze dat gelooft?

彼女はそんなことを信じるほどばかなのですか。

Ik denk dat hij dat niet kan doen.

彼はそれができないと思う。

- Zijn dat geen Engelsmannen?
- Zijn dat geen Engelsen?

彼らはイギリス人ではありませんか。

Dat is de reden dat hij boos werd.

そういうわけで彼は怒ったのだ。

- Dat is niet voldoende.
- Dat is niet genoeg.

それは十分ではありません。

- Meen je dat echt?
- Meen je dat serieus?

- 本気ですか。
- 本気?
- 君は本気でそう言うのか。
- 本当ですか。
- それ本気で言ってる?

Dat is het enige boek dat ik heb.

これは僕の唯一の本です。

- Dat moest ík zeggen!
- Dat was mijn zin!

それは私の台詞だよ!

Maar wetenschappers voorspellen dat dat nummer omhoog gaat

でもこれからさらに数字は上ります。

Dat is geen kat. Dat is een hond.

猫ではない。犬です。

- Dat is mijn kat.
- Dat is mijn kut.

私の猫です。

- Waarom denkt ge dat?
- Waarom denk je dat?

なんでそう思うの?

- Ja. Dat is juist.
- Ja, dat is correct.

そう!その通り。

Ik kon niet voorzien dat dat zou gebeuren.

そのような事が起きるだなんて予想はできませんでした。

Dat is het meisje dat ik goed ken.

あれは私がよく知っている少女です。

- Dat is onze buurvrouw.
- Dat is onze buurman.

彼女は私たちの隣に住んでいます。

Ja inderdaad. Dat je dat nog weet, zeg.

そうそう。よく覚えてるね。

Ik denk dat dat een goed idee is.

- それはいい考えだと思います。
- それはいいアイディアだと思います。

- Dat is te duur!
- Dat is te duur.

値段が高すぎる!

- Hoe weet je dat?
- Waarom weet jij dat?

なんで知ってるの?

Men zegt dat hij dat boek geschreven heeft.

彼がこの本を書いたと言われています。

- Dat is je verdiende loon.
- Dat verdien je.

- ざまあ見ろ。
- ざまあみやがれ。