Translation of "Düşünerek" in Dutch

0.006 sec.

Examples of using "Düşünerek" in a sentence and their dutch translations:

Ama başka birini düşünerek bir şey yapmazsak

maar als we niet iets doen met iemand anders in onze gedachten,

Elimi bırakacağını düşünerek yavaşça yüzeye hareket ettim.

...dus ik bewoog naar de oppervlakte en dacht dat ze van mijn hand af zou gaan.

Sonra yengeç "Her şey yolunda." diye düşünerek

En dan denkt de krab dat het veilig is...

Düşünerek, artık kendini kanıtlamış bir tugay komutanıydı . 1799'da, General Bernadotte'nin parlak raporlarını takiben, sonunda

In 1799, na gloeiende rapporten van generaal Bernadotte, aanvaardde hij uiteindelijk de rang van