Translation of "Laat" in French

0.057 sec.

Examples of using "Laat" in a sentence and their french translations:

- Laat zien.
- Laat me zien!
- Laat zien!

Montrez-moi !

- Laat maar!
- Laat het!

- Arrête !
- Laisse !
- Laissez ça.
- Laisse ça.

- Laat het achter.
- Laat het liggen.
- Geef het op!
- Laat maar!
- Laat het!
- Laat maar zitten!
- Laat dat!

- Arrête !
- Laisse ça !
- Laisse !
- Laissez ça.

- Laat het achter.
- Laat het liggen.
- Laat het!

- Laissez ça.
- Laisse ça.

- Laat het achter.
- Laat het liggen.
- Geef het op!
- Laat maar!
- Laat het!
- Laat maar zitten!

- Laisse tomber !
- Laisse !

- Laat me zien!
- Laat zien!

- Montre-moi !
- Montrez-moi !
- Faites voir !
- Fais voir !

- Hoe laat?
- Om hoe laat?

Quelle heure ?

- Je bent laat.
- U bent laat.
- Jullie zijn laat.

- Tu es en retard.
- Vous êtes en retard.

- Laat zien.
- Laat me even kijken.
- Laat me eens zien.

- Laisse-moi voir.
- Laissez-moi voir.

- Laat maar.
- Schei uit.
- Laat het.

- Laisse tomber.
- Laisse-le.

- Laat zien.
- Laat me even kijken.

- Laissez-moi regarder !
- Laisse-moi voir.
- Laissez-moi voir.

- Laat me gaan!
- Laat me los!

- Laisse-moi partir !
- Laissez-moi partir !
- Lâche-moi !
- Lâchez-moi !
- Laisse-moi m'en aller !
- Laissez-moi m'en aller !
- Laissez-moi y aller !
- Laisse-moi y aller !

- Laat hem vrij.
- Laat hem vrij!

- Relâche-le !
- Relâchez-le !

- Laat zien!
- Laat het me zien.

- Montre-moi !
- Montrez-moi !

- Ze zijn laat.
- Zij zijn laat.

Ils sont en retard.

- Laat zien!
- Laat mij eens kijken!

Faites voir !

Te laat.

Trop tard.

Laat me.

Laisse-moi tranquille.

Laat maar.

Laisse.

Laat zien.

Voyons voir.

Laat het.

Laisse-le !

Laat maar!

- N'y prête pas attention.
- T'inquiète pas.

Laat ons!

- Laisse-nous !
- Laissez-nous !

Laat vallen.

- Laissons tomber.
- Oublions.

Hoe laat?

À quelle heure ?

Laat het!

- Laisse-le !
- Laisse ça !
- Laisse !

Te laat!

Trop tard!

Laat los.

- Lâche prise.
- Lâchez prise.

Laat zien!

Fais voir !

Laat ze!

- Laissez-les faire !
- Laisse-les faire !

- Het is laat.
- Het is al laat.

Il est tard.

- Laat hem alleen.
- Laat hem met rust.

- Laissez-le seul.
- Laisse-le tranquille.
- Laissez-le tranquille.

- Laat me met rust!
- Laat mij alleen!

- Fiche-moi la paix !
- Laisse-moi seule !
- Laisse-moi tranquille !
- Laissez-moi tranquille !
- Laisse-moi en paix !
- Laissez-moi tranquille !

- Je kwam te laat.
- Je was te laat.
- Hij was te laat.

- Tu es venue trop tard.
- Tu es venu trop tard.
- Vous êtes venu trop tard.

- Laat het!
- Laat hem gaan!
- Laat hem met rust!
- Blijf van hem af!

Laisse-le !

- Beter laat dan nooit.
- Liever laat dan nooit!

- Mieux vaut tard que jamais.
- Il vaut mieux tard que jamais.

- Laat me niet alleen!
- Laat mij niet alleen!

- Ne me laisse pas seul !
- Ne me laisse pas seule !
- Ne me laissez pas seule.
- Ne me laissez pas seul.

- Hoe laat kom je?
- Hoe laat komt u?

- À quelle heure viendrez-vous ?
- À quelle heure viendras-tu ?

- Laat mij eens proberen.
- Laat mij het proberen.

- Laisse-moi essayer.
- Laissez-moi essayer.
- Permettez-moi d'essayer.

- Kom niet te laat!
- Wees niet te laat!

Ne sois pas en retard.

- Laat je wapens vallen!
- Laat jullie wapens vallen!

- Laisse tomber tes armes !
- Laisse tomber les armes !
- Laissez tomber les armes !
- Laissez tomber vos armes !
- Jetez votre arme !

- Laat je wapen vallen!
- Laat je pistool vallen!

- Laisse tomber ton arme !
- Laissez tomber votre arme !
- Jetez votre arme !
- Jette ton arme !

- Laat ons zwemmen.
- Laat ons een duikje nemen.

Nageons.

- Laat het licht aan.
- Laat het licht aan!

- Laisse les lumières allumées !
- Laissez les lumières allumées !
- Laisse les phares allumés !
- Laissez les phares allumés !

- Laat die fles los.
- Laat de fles los.

- Lâchez la bouteille !
- Lâche la bouteille !

- Laat me met rust!
- Laat me met rust.

Laisse-moi tranquille !

- Het begint laat te worden.
- Het wordt laat.

- Il commence à se faire tard.
- Il se fait tard.

- Laat het me zien.
- Laat me het zien.

- Montrez-le-moi.
- Montrez-la-moi.
- Montre-le-moi.
- Montrez-les-moi.
- Montre-les-moi.

- Hoe laat ben je thuisgekomen?
- Hoe laat ben je thuisgeraakt?
- Hoe laat bent u thuisgeraakt?
- Hoe laat kwam u thuis?
- Hoe laat kwam je thuis?

- À quelle heure es-tu rentré ?
- À quelle heure êtes-vous rentré ?
- À quelle heure êtes-vous rentrés ?
- À quelle heure es-tu rentrée ?
- À quelle heure êtes-vous rentrée ?
- À quelle heure êtes-vous rentrées ?

Het wordt laat.

Il se fait tard.

Hoe laat ongeveer?

Vers quelle heure ?

Laat me sterven.

- Laissez-moi mourir.
- Laisse-moi mourir.

Laat dat dicht.

- Laisse-le fermé.
- Ne l'ouvre pas.
- N'ouvre pas.

Laat hem door.

Fais-le passer.

Laat me gaan!

Laisse-moi partir !

We zijn laat.

Nous sommes en retard.

Laat ons spelen.

Jouons.

Laat hem uit.

Laisse-le éteint.

Laat me uitspreken.

- Laissez-moi finir.
- Laisse-moi finir.
- Laissez-moi terminer.

Laat maar zitten.

Laisse-le.

Laat mij alleen!

- Laisse-moi seule !
- Laisse-moi seul !

Laat het daar!

Laisse ça là.

Laat me eruit!

- Laisse-moi sortir !
- Laissez-moi sortir !

Laat dit hier.

Laisse ça là.

Het is laat.

Il est tard.

Laat mij betalen.

- Laisse-moi payer.
- Laissez-moi payer.

Laat me binnen.

Laisse-moi entrer.