Translation of "Ophouden" in Russian

0.003 sec.

Examples of using "Ophouden" in a sentence and their russian translations:

Het regende zonder ophouden.

- Дождь шёл без остановки.
- Без перерыва шёл дождь.

Wanneer zal dat ophouden?

- Когда это закончится?
- Когда это кончится?

Het regent zonder ophouden.

- Дождь идёт не переставая.
- Дождь идёт без перерыва.

- Je moet ophouden tegen jezelf te liegen.
- U moet ophouden tegen uzelf te liegen.

Вам нужно перестать лгать самому себе.

- Laat ons ophouden.
- Laten we stoppen.

Давай уйдем.

- Niet stoppen.
- Stop niet.
- Niet ophouden.

- Не останавливайся.
- Не останавливайтесь.

Kun je alstublieft ophouden met zingen?

Не мог бы ты перестать петь?

Eerst moet u ophouden met roken.

Прежде всего, Вы должны бросить курить.

Het regende de ganse dag zonder ophouden.

- Весь день, непрерывно, шёл дождь.
- Целый день, непрерывно, лил дождь.

Ze zei dat ik moest ophouden met roken.

Она сказала, что мне надо бросить курить.

- Je moet onmiddellijk ophouden!
- Stop daar onmiddellijk mee!

- Прекрати сейчас же!
- Прекратите сейчас же!
- Прекратите немедленно!
- Прекрати немедленно!
- Перестаньте сейчас же!
- Немедленно прекратите!
- Перестань сейчас же!

- Eerst moet je ophouden met roken.
- Eerst moet u ophouden met roken.
- Om te beginnen moet je stoppen met roken.

Для начала ты должен бросить курить.

- Het regent zonder ophouden.
- Het regent de hele tijd.

Дождь идёт всё время.

Ik kan niet ophouden aan het gestolen geld te denken.

Я не могу перестать думать о похищенных деньгах.

Hij werkte zonder ophouden van 's morgens tot 's avonds.

Он работал без перерыва с утра до вечера.

Ik kan niet ophouden eraan te denken wat ze mij aangedaan hebben.

Я не могу перестать думать о том, что они со мной сделали.

Stel u voor dat ge begint te hikken en niet meer kunt ophouden.

Представьте, что вы начали икать и не можете остановиться.

Als je niet dom wilt worden gevonden, moet je ophouden met domme dingen te zeggen.

Если не хочешь, чтобы люди думали, что ты глупый, надо перестать говорить глупости.

- Ik weet dat je hen niet kan stoppen.
- Ik weet dat je hen niet kan ophouden.

- Я знаю, что ты не сможешь их остановить.
- Я знаю, что вы не сможете их остановить.

- Stop!
- Hou op!
- Dat is genoeg.
- Dat volstaat.
- Hou daarmee op!
- Hou ermee op!
- Halt!
- Ophouden!

- Прекрати!
- Перестань!

- Stop!
- Hou op!
- Hou daarmee op!
- Hou ermee op!
- Hou daar toch mee op.
- Ophouden!
- Stop daarmee!

- Хватит!
- Прекратите!
- Перестаньте!