Translation of "Het" in Russian

0.012 sec.

Examples of using "Het" in a sentence and their russian translations:

- Het regent pijpenstelen.
- Het regent dat het giet.
- Het hoost.
- Het giet.
- Het regent keihard.
- Het regent enorm.

- Льёт как из ведра.
- Идёт сильный дождь.
- Дождь льёт как из ведра.

- Het regende.
- Het was aan het regenen.

Шёл дождь.

- Het regent.
- Het is aan het regenen.

- Идёт дождь.
- Идет дождь.

- Het sneeuwt.
- Het is aan het sneeuwen.

- Идёт снег.
- Снег идёт.

Aan het eind was het het waard.

В конце концов, оно того стоило.

- Sneeuwt het?
- Is het aan het sneeuwen?

Снег идёт?

Het vrouwtje begrijpt het.

Самка получила сигнал.

- Bestudeer het.
- Onderzoek het.

- Изучи его.
- Изучи это.
- Изучите его.
- Изучите это.

- Het hoost.
- Het giet.

Льёт как из ведра.

- Probeer het!
- Probeer het.

Попробуй.

Het is het aardbeienseizoen.

Сейчас клубничный сезон.

- Het trilt.
- Het vibreert.

Он вибрирует.

- Laat het liggen.
- Geef het op!
- Laat het.

- Брось!
- Брось.
- Плюнь.

- Laat het achter.
- Laat het liggen.
- Laat het!

Оставь это.

- Het regent pijpenstelen.
- Het regent dat het giet.

Льёт как из ведра.

- Het komt voor.
- Het gebeurt wel.
- Het gebeurt.

Это случается.

Doe het zoals het je het beste lijkt.

Сделай так, как считаешь лучше.

- Het is weer aan het regenen.
- Het regent weer.
- Het is weer aan het regenen!

- Снова идёт дождь.
- Опять идёт дождь.
- Опять дождь.
- Опять дождь пошёл.
- Опять дождь идёт.

- Het is weer aan het regenen.
- Het is weer aan het regenen!

Опять дождь!

- Het schip vaarde door het Suezkanaal.
- Het schip voer door het Suezkanaal.

Корабль плыл через Суэцкий канал.

- Het is vuilnis.
- Het is rotzooi.
- Het is afval.
- Het is rommel.

Это барахло.

- Herstel het alsjeblieft.
- Herstel het alstublieft.
- Regel het alsjeblieft.
- Regel het alstublieft.

- Пожалуйста, почините это.
- Пожалуйста, почини это.

- Het is bitter koud.
- Het is ijskoud.
- Het is steenkoud.
- Het vriest.

Подмораживает.

- Het sneeuwt alweer.
- Het sneeuwt weer.
- Het is weer aan het sneeuwen.

- Опять снег идёт.
- Опять снег.

Het is wat het is.

Как-то всё-таки вышло.

Ontwikkelde het Westen het krachtig,

Запад очень сильно её развил

Is het het waardeloze eten?

Может, это из-за плохой кормёжки?

Is het het dure parkeren?

Или из-за дорогой парковки?

Zeg het in het Engels.

- Скажите это по-английски.
- Скажи это по-английски.

Het was aan het sneeuwen.

Шёл снег.

- Het stinkt.
- Het ruikt slecht.

- Это пахнет плохо.
- Плохо пахнет.

Het hoort bij het werk.

Это часть работы.

Zeg het in het Frans.

- Скажи это по-французски.
- Скажите это по-французски.

- Vergeet het niet.
- Onthou het.

Запомни это.

Het is zoals het is.

- Что есть, то есть.
- Как есть, так есть.

Het kwam uit het niets.

- Он появился из ниоткуда.
- Она появилась из ниоткуда.
- Оно появилось из ниоткуда.

Het kwam op het nieuws.

Это было в новостях.

- Regent het?
- Regent het nu?

Сейчас идёт дождь?

Het regent dat het giet.

- Идёт сильный дождь.
- Льёт ливень.

Het een verklaart het ander.

Одно объясняет другое.

- Sluit het.
- Doe het dicht.

Закрой его.

Het meisje zag het ook.

- Девочка тоже это видела.
- Девочка тоже его видела.
- Девушка тоже это видела.
- Девушка тоже его видела.

Het regende in het bos.

В лесу шёл дождь.

- Maak het stuk!
- Breek het!

- Сломай это!
- Сломайте это!

Het is het proberen waard.

Это стоит попробовать.

- Sluit het!
- Sluit het af!

Закрой!

Het meisje brak het venster.

Девочка разбила окно.

Zeg het in het Hongaars!

Скажи это по-венгерски!

Zeg het in het Grieks!

Скажи это по-гречески!

Het is het nieuwe model.

Это новая модель.

Het is slechts het begin.

Это только начало.

- Het begint.
- Het is begonnen.

Начинается.

- Trek het open.
- Open het!

- Откройте его.
- Откройте это.

- Schrijf het op.
- Noteer het.

Напиши это.

- Het was heel dichtbij.
- Het was op het nippertje.

Это было действительно близко.

- Je verdient het.
- U verdient het.
- Jullie verdienen het.

- Вы этого заслуживаете.
- Ты этого заслуживаешь.
- Так вам и надо.

- Het ijs is aan het smelten.
- Het ijs smelt.

Лёд тает.

- Het is intact.
- Het is onbeschadigd.
- Het is onaangetast.

Он нетронут.

- Het regent weer!
- Het is weer aan het regenen!

- Опять дождь!
- Снова идёт дождь.
- Опять дождь идёт.

- Het sneeuwt weer.
- Het is weer aan het sneeuwen.

- Снова идёт снег.
- Снова падает снег.
- Опять снег.

- Oh, het sneeuwt!
- Oh, het is aan het sneeuwen!

О, снег идёт!

- Het water vloeit.
- Het water is aan het vloeien.

Вода течёт.

- Het zal werken.
- Het lukt wel.
- Het zal functioneren.

Это сработает.

- Het meisje leest.
- Het meisje is aan het lezen.

- Девочка читает.
- Девушка читает.

- Het is zakelijk.
- Het zijn zaken.
- Het zijn bedrijven.

Это бизнес.

- Het is schitterend.
- Het is geweldig.
- Het is prachtig.

Великолепно.

- Het is heel mooi.
- Het is fantastisch.
- Het is schitterend.
- Het is prachtig.

Великолепно.

- Leg het boek terug waar het lag.
- Leg het boek terug waar het stond.
- Leg het boek terug waar het was.

- Положите книгу на место.
- Положи книгу на место.
- Верни книгу на место.
- Верните книгу на место.

- Het regent dat het giet.
- Het hoost.
- De regen valt met bakken naar beneden.
- Het regent keihard.
- Het is hard aan het regenen.
- Het regent enorm.

- Идёт сильный дождь.
- Льёт ливень.

- Misschien gaat het sneeuwen.
- Het is mogelijk dat het gaat sneeuwen.
- Misschien zal het sneeuwen.
- Misschien sneeuwt het.

Может пойти снег.

- Hij vertaalde het vers in het Engels.
- Hij vertaalde het couplet in het Engels.

Он перевел этот параграф на английский.

- Ze verdienden het.
- Zij verdienden het.
- Ze hebben het verdiend.
- Zij hebben het verdiend.

- Они заслужили это.
- Они это заслужили.

- Ze heeft het beloofd.
- Zij heeft het beloofd.
- Ze beloofde het.
- Zij beloofde het.

- Она обещала.
- Она пообещала.

Hier is het tijdelijke het nieuwe permanente aan het worden.

Здесь временное становится новым постоянным.

Ik had het moeilijk met het bericht over het vliegtuigongeval.

Новости об авиакатастрофе оставили меня в тревоге.

Zij vertaalde het boek vanuit het Japans naar het Engels.

Она перевела книгу с японского на английский.

- Het is van het huis.
- Deze is van het huis.

За счёт заведения.

- Het is bitter koud.
- Het is ijskoud.
- Het is steenkoud.

Холод собачий.

- Het is het proberen waard.
- Het is een poging waard.

Стоит попробовать.