Translation of "Het" in Russian

0.126 sec.

Examples of using "Het" in a sentence and their russian translations:

- Het regent pijpenstelen.
- Het regent dat het giet.
- Het hoost.
- Het giet.
- Het regent keihard.
- Het regent enorm.

- Льёт как из ведра.
- Идёт сильный дождь.
- Дождь льёт как из ведра.

- Het regende.
- Het was aan het regenen.

Шёл дождь.

- Het regent.
- Het is aan het regenen.

- Идёт дождь.
- Идет дождь.

- Het sneeuwt.
- Het is aan het sneeuwen.

- Идёт снег.
- Снег идёт.

Aan het eind was het het waard.

В конце концов, оно того стоило.

- Sneeuwt het?
- Is het aan het sneeuwen?

Снег идёт?

Het vrouwtje begrijpt het.

Самка получила сигнал.

Het is het aardbeienseizoen.

Сейчас клубничный сезон.

- Bestudeer het.
- Onderzoek het.

- Изучи его.
- Изучи это.
- Изучите его.
- Изучите это.

- Het hoost.
- Het giet.

Льёт как из ведра.

- Probeer het!
- Probeer het.

Попробуй.

- Het trilt.
- Het vibreert.

Он вибрирует.

- Het is weer aan het regenen.
- Het regent weer.
- Het is weer aan het regenen!

- Снова идёт дождь.
- Опять идёт дождь.
- Опять дождь.
- Опять дождь пошёл.
- Опять дождь идёт.

- Laat het liggen.
- Geef het op!
- Laat het.

- Брось!
- Брось.
- Плюнь.

Doe het zoals het je het beste lijkt.

Делай как лучше.

- Laat het achter.
- Laat het liggen.
- Laat het!

Оставь это.

- Het regent pijpenstelen.
- Het regent dat het giet.

Льёт как из ведра.

- Het komt voor.
- Het gebeurt wel.
- Het gebeurt.

Это случается.

- Herstel het alsjeblieft.
- Herstel het alstublieft.
- Regel het alsjeblieft.
- Regel het alstublieft.

- Пожалуйста, почините это.
- Пожалуйста, почини это.

- Het schip vaarde door het Suezkanaal.
- Het schip voer door het Suezkanaal.

Корабль плыл через Суэцкий канал.

- Het is vuilnis.
- Het is rotzooi.
- Het is afval.
- Het is rommel.

Это барахло.

- Het is weer aan het regenen.
- Het is weer aan het regenen!

Опять идёт дождь.

- Het sneeuwt alweer.
- Het sneeuwt weer.
- Het is weer aan het sneeuwen.

- Опять снег идёт.
- Опять снег.

- Het is bitter koud.
- Het is ijskoud.
- Het is steenkoud.
- Het vriest.

Подмораживает.

Ontwikkelde het Westen het krachtig,

Запад очень сильно её развил

Het is wat het is.

Как-то всё-таки вышло.

Is het het waardeloze eten?

Может, это из-за плохой кормёжки?

Is het het dure parkeren?

Или из-за дорогой парковки?

Het is het proberen waard.

Это стоит попробовать.

Het meisje brak het venster.

Девочка разбила окно.

- Sluit het!
- Sluit het af!

Закрой!

Zeg het in het Engels.

Скажи это по-английски.

Het was aan het sneeuwen.

Шёл снег.

- Het stinkt.
- Het ruikt slecht.

- Это пахнет плохо.
- Плохо пахнет.

Het hoort bij het werk.

Это часть работы.

- Vergeet het niet.
- Onthou het.

Запомни это.

Het is zoals het is.

- Что есть, то есть.
- Как есть, так есть.

- Regent het?
- Regent het nu?

Сейчас идёт дождь?

Het een verklaart het ander.

Одно объясняет другое.

Het regent dat het giet.

- Идёт сильный дождь.
- Льёт ливень.

Het kwam uit het niets.

- Он появился из ниоткуда.
- Она появилась из ниоткуда.
- Оно появилось из ниоткуда.

Het kwam op het nieuws.

Это было в новостях.

- Sluit het.
- Doe het dicht.

Закрой его.

Het regende in het bos.

В лесу шёл дождь.

Het meisje zag het ook.

- Девочка тоже это видела.
- Девочка тоже его видела.
- Девушка тоже это видела.
- Девушка тоже его видела.

Zeg het in het Frans.

- Скажи это по-французски.
- Скажите это по-французски.

- Maak het stuk!
- Breek het!

- Сломай это!
- Сломайте это!

Zeg het in het Hongaars!

Скажи это по-венгерски!

Zeg het in het Grieks!

Скажи это по-гречески!

Het is het nieuwe model.

Это новая модель.

Het is slechts het begin.

Это только начало.

- Het begint.
- Het is begonnen.

Начинается.

- Trek het open.
- Open het!

- Откройте его.
- Откройте это.

- Schrijf het op.
- Noteer het.

Напиши это.

- Het was heel dichtbij.
- Het was op het nippertje.

Это было действительно близко.

- Je verdient het.
- U verdient het.
- Jullie verdienen het.

- Вы этого заслуживаете.
- Ты этого заслуживаешь.
- Так вам и надо.

- Het ijs is aan het smelten.
- Het ijs smelt.

Лёд тает.

- Het is intact.
- Het is onbeschadigd.
- Het is onaangetast.

Он нетронут.

- Het sneeuwt weer.
- Het is weer aan het sneeuwen.

- Снова идёт снег.
- Снова падает снег.
- Опять снег.

- Oh, het sneeuwt!
- Oh, het is aan het sneeuwen!

О, снег идёт!

- Het water vloeit.
- Het water is aan het vloeien.

Вода течёт.

- Het regent weer!
- Het is weer aan het regenen!

- Опять дождь!
- Снова идёт дождь.
- Опять дождь идёт.

- Het zal werken.
- Het lukt wel.
- Het zal functioneren.

Это сработает.

- Het is zakelijk.
- Het zijn zaken.
- Het zijn bedrijven.

Это бизнес.

- Het meisje leest.
- Het meisje is aan het lezen.

- Девочка читает.
- Девушка читает.

- Het is schitterend.
- Het is geweldig.
- Het is prachtig.

Великолепно.

- Het is heel mooi.
- Het is fantastisch.
- Het is schitterend.
- Het is prachtig.

Великолепно.

- Leg het boek terug waar het lag.
- Leg het boek terug waar het stond.
- Leg het boek terug waar het was.

- Положите книгу на место.
- Положи книгу на место.
- Верни книгу на место.
- Верните книгу на место.

- Het regent dat het giet.
- Het hoost.
- De regen valt met bakken naar beneden.
- Het regent keihard.
- Het is hard aan het regenen.
- Het regent enorm.

- Идёт сильный дождь.
- Льёт ливень.

- Misschien gaat het sneeuwen.
- Het is mogelijk dat het gaat sneeuwen.
- Misschien zal het sneeuwen.
- Misschien sneeuwt het.

Может пойти снег.

- Hij vertaalde het vers in het Engels.
- Hij vertaalde het couplet in het Engels.

Он перевел этот параграф на английский.

- Ze verdienden het.
- Zij verdienden het.
- Ze hebben het verdiend.
- Zij hebben het verdiend.

- Они заслужили это.
- Они это заслужили.

- Ze heeft het beloofd.
- Zij heeft het beloofd.
- Ze beloofde het.
- Zij beloofde het.

- Она обещала.
- Она пообещала.

Hier is het tijdelijke het nieuwe permanente aan het worden.

Здесь временное становится новым постоянным.

- Het is van het huis.
- Deze is van het huis.

За счёт заведения.

- Het is bitter koud.
- Het is ijskoud.
- Het is steenkoud.

Холод собачий.

- Het is het proberen waard.
- Het is een poging waard.

Стоит попробовать.

- Het zit op slot.
- Het is afgesloten.
- Het is vergrendeld.

- Заперто.
- Он заперт.
- Она заперта.
- Оно заперто.

- Het schip vaart naar het noorden.
- Het schip vaart noordwaarts.

- Корабль плывёт на север.
- Корабль направляется к северу.