Translation of "Verkeerd" in Polish

0.009 sec.

Examples of using "Verkeerd" in a sentence and their polish translations:

Zat ik verkeerd?

Myliłem się ?

Begrijp me niet verkeerd.

Nie zrozumcie mnie źle.

Dat is helemaal verkeerd.

To wszystko jest źle.

Maar van opzettelijk verkeerd inlichten.

To celowa dezinformacja.

Deze zin is niet verkeerd.

To zdanie nie jest błędne.

Tom had het verkeerd begrepen.

Tom źle zrozumiał.

Wie niets doet, doet niets verkeerd.

Tylko ten nie popełnia błędów, kto nic nie robi.

Tom spreekt mijn naam verkeerd uit.

Tom błędnie wymawia moje imię.

Omdat mensen zichzelf ervan overtuigden dat ze niets verkeerd deden.

przy pełnym przekonaniu, że nie robi się nic złego.

Yitzhak is joods en hij heeft veel moslimvrienden. Is dat verkeerd?

Yitzhak jest żydem i ma wielu przyjaciół muzułmanów. Czy to źle?

- Deze zin is verkeerd.
- Deze zin is onjuist.
- Deze zin is fout.

To zdanie jest błędne.

- Ik heb zeker het verkeerde nummer.
- Ik denk dat ik een verkeerd nummer heb.

Chyba mam zły numer.

- Alleen wie niets doet, maakt geen fouten.
- Wie niets doet, niets misdoet.
- Wie niets doet, doet niets verkeerd.

Tylko ten się nie myli kto nigdy nic nie robi.