Translation of "Uit" in Chinese

0.020 sec.

Examples of using "Uit" in a sentence and their chinese translations:

Uit het oog, uit het hart.

- 眼不见,心不烦。
- 眼不见,心不想。

- Kleed je uit!
- Trek je kleren uit.

把衣服脱掉!

- Hij kwam uit Boston.
- Ik kom uit Boston.

他來自波士頓。

- Ik kom uit China.
- Ik kwam uit China.

我从中国来的。

- We zijn uit Duitsland.
- Wij komen uit Duitsland.

我们从德国来。

- Zet de tv uit.
- Doe de tv uit.

- 关闭电视机
- 把電視關了。

- Schakel het licht uit.
- Doe het licht uit.

關燈。

Rust goed uit!

好好休息吧!

Schreeuw het uit!

大声喊!

Kies gewoon drie boeken uit, maakt niet uit welke.

不管哪几本,就选择三本书吧。

- Je ziet er verschrikkelijk uit.
- U ziet er verschrikkelijk uit.
- Jullie zien er verschrikkelijk uit.

你看起来很糟糕。

- Trek je jas uit.
- Gelieve uw jas uit te trekken!
- Trek alstublieft uw jas uit.

請脫下您的外套。

- Je ziet er moe uit.
- U ziet er moe uit.

- 你看起來很疲倦。
- 你看起来很困了。

- Ineens ging het licht uit.
- Plots ging het licht uit.

灯突然灭了。

- Zet de radio uit, alsjeblieft.
- Schakel alstublieft de radio uit.

請你把收音機關掉。

- Het ziet er goed uit.
- Dat ziet er goed uit.

那看起来不错。

- Doe het licht uit, alsjeblieft.
- Doe het licht uit, alstublieft.

請關燈。

- Mijn vrouw komt uit Australië.
- Mijn echtgenote komt uit Australië.

我妻子是澳大利亚人。

- Kijk uit!
- Voorzichtig!
- Let op!
- Attentie!
- Pas op!
- Kijk uit.

注意!

- Hij ging de kamer uit.
- Zij ging de kamer uit.

她走出了房間。

Ik kom uit Singapore.

我是从新加坡来的。

Ik kom uit Zambia.

我來自贊比亞。

Jane komt uit Australië.

珍來自澳洲。

Ik kleed me uit.

我脱衣服。

Ik kom uit Engeland.

我來自英國。

Hij komt uit Frankrijk.

他是从法国来的。

- Geef acht!
- Kijk uit.

走路小心。

Ik kom uit Colombia.

我來自哥倫比亞。

- Kijk uit!
- Pas op!

当心!

Ik ga vanmiddag uit.

今天下午我會外出。

Hij komt uit Genève.

他从日内瓦来。

Ik kom uit Australië.

我来自澳大利亚。

Hij komt uit Genua.

他从热那亚来。

Hij komt uit Engeland.

- 他从英国来。
- 他来自英格兰。

Ga je morgen uit?

你明天出去吗?

Ze komt uit Frankrijk.

她是法国的。

Ze gaat zelden uit.

她很少出去。

Ik kom uit Japan.

我来自日本。

Ik kom uit China.

我来自中国。

Pfirsichbaeumchen komt uit Duitsland.

Pfirsichbaeumchen 来自德国。

Ik kom uit Frankrijk.

我來自法國.

Ik kom uit Portugal.

我来自葡萄牙。

Blijf uit mijn kamer.

别进我的房间。

Ik kom uit Rome.

我是从罗马来的。

Zij komen uit IJsland.

他們來自冰島。

Wij komen uit Duitsland.

我们从德国来。

Ik kom uit Taipei.

我來自台北.

Zij komt uit Duitsland.

他的祖国是德国。

Ik kom uit Tokio.

我来自东京。

Ik kijk ernaar uit.

我很期待哦。

Blijf uit de regen.

- 躲雨。
- 別被雨淋了。

Ik kom uit Kyoto.

我是从京都来的。

Doe je sokken uit.

- 把襪子脫掉。
- 把你的袜子脱了。

De radio is uit.

收音机关掉了。

Woorden drukken gedachten uit.

- 語言表達思想。
- 語詞表達思想。

Ik kwam uit China.

我从中国来的。

Ik kom uit Brazilië.

我来自巴西。

Verdwijn uit mijn leven!

我不想再見到你!

Lucy komt uit Amerika.

露西來自美國。

Ik kom uit Sapporo.

我來自札幌。