Translation of "Uit" in French

0.025 sec.

Examples of using "Uit" in a sentence and their french translations:

- De groeten uit Frankrijk!
- Groetjes uit Frankrijk!
- Groeten uit Frankrijk!

Salutation depuis la France !

Uit het oog, uit het hart.

Loin des yeux, loin du cœur.

- Kleed je uit!
- Kleed je uit.

- Défais-toi !
- Retire tes vêtements !

Leg uit.

Expliquez-vous.

Kijk uit!

- Attention !
- Fais attention !

Adem uit.

Expire.

Kijk uit.

Fais gaffe.

Blaast het uit en drinkt het uit.

Il éteint le feu et boit cul sec.

- Kleed je uit.
- Trek je kleren uit.

- Défais-toi !
- Défaites-vous !
- Retire tes vêtements !
- Retirez vos vêtements !
- Ôte tes vêtements !
- Ôtez vos vêtements !
- Déshabille-toi.

- Kleed je uit!
- Trek je kleren uit.

- Retire tes vêtements !
- Retirez vos vêtements !
- Ôte tes vêtements !
- Ôtez vos vêtements !

- Kijk uit!
- Let op!
- Attentie!
- Kijk uit.

Attention !

- Maakt niet uit.
- Het maakt niets uit.

Ça ne fait rien.

- Schakel het licht uit.
- Maak het licht uit.
- Doe het licht uit.

Éteins la lumière.

- Jij komt uit Zweden.
- U komt uit Zweden.
- Jullie komen uit Zweden.

Vous venez de la Suède.

- Hij komt uit Georgia.
- Hij komt uit Georgië.

Il est originaire de Géorgie.

- Steek je tong uit.
- Steek je tong uit!

- Montrez-moi votre langue.
- Tire la langue !

- Ik kom uit China.
- Ik kwam uit China.

Je suis venu de la Chine.

- Kom uit de auto.
- Stap de auto uit.

- Sors de la voiture !
- Sortez de la voiture !

- Verdwijn uit mijn bed.
- Verdwijn uit m'n bed.

- Dégage de mon lit !
- Dégagez de mon lit !
- Sors de mon lit !
- Sortez de mon lit !

- Ga uit het water.
- Kom uit het water.

- Sors de l'eau !
- Sortez de l'eau !

- Zet de tv uit.
- Doe de tv uit.

Éteins la télévision.

- Doe uw schoenen uit.
- Doe je schoenen uit.

- Enlève tes chaussures.
- Enlève tes souliers.

- Schakel het licht uit.
- Doe het licht uit.

- Éteins la lumière.
- Éteignez la lumière !

- Leg het alsjeblieft uit.
- Leg het alstublieft uit.

Expliquez ça s'il vous plaît.

- Zet uw telefoon uit.
- Schakel uw telefoon uit.

Éteignez votre téléphone.

uit rotsen -- ‘litho’

issue des pierres -- « litho »,

Laat hem uit.

Laisse-le éteint.

Ik ging uit.

- Je sortais.
- Je suis sorti.
- Je suis sortie.

Ze ging uit.

Elle sortait.

Reken maar uit.

- Fais le calcul.
- Faites le calcul.

Dromen komen uit.

Les rêves deviennent réalité.

Tom ademde uit.

- Tom expirait.
- Tom respirait.

Tom rustte uit.

- Tom se reposait.
- Tom se reposa.

Je gaf uit.

Tu dépensais.

Ik gaf uit.

Je dépensais.

Schakel alles uit.

Éteignez tout.

Uit welke richting?

- De quelle direction ?
- Depuis quelle direction ?

Rust goed uit!

- Reposez-vous bien.
- Repose-toi bien.

Ze gingen uit.

- Ils sortaient.
- Elles sortaient.

Tom gleed uit.

Tom a glissé.

Pak het uit.

Déballez-le.

Hij gleed uit.

Il glissait.

Ze gleed uit.

Elle glissait.

Maria gleed uit.

Marie glissait.

We gleden uit.

Nous glissions.

Jullie gleden uit.

Vous glissiez.

Ze gleden uit.

- Ils glissaient.
- Elles glissaient.

Ik gleed uit.

J'ai glissé.

Je ging uit.

Tu sortais.

Hij ging uit.

Il sortait.

Tom ging uit.

Tom sortait.

We gingen uit.

Nous sortions.

Jullie gingen uit.

Vous sortiez.

Groeten uit Brazilië!

Salutations du Brésil !

Rust wat uit.

Repose-toi.

Zet het uit.

Éteins ça.

Ik sliep uit.

Je cuvais.

Gaan ze uit?

- Sortent-ils ?
- Sortent-elles ?

Groetjes uit Amsterdam!

Bonjour d'Amsterdam !

Ik ga uit.

- Je sors.
- Je vais sortir.

Stap je uit?

Descendez-vous ?

Tom glijdt uit.

Tom dérape.

Ik rustte uit.

- Je me suis reposé.
- Je me suis reposée.

Kijk nu uit!

- Faites attention désormais !
- Fais attention désormais !
- Ouvrez l'œil maintenant !
- Ouvre l'œil maintenant !

Groeten uit Frankrijk!

Salutations de la France !

Tom rekent uit.

- Tom calcule.
- Tom fait des calculs.

Straal vreugde uit.

Respire le bonheur.

Schreeuw het uit!

- Je veux vous entendre !
- Je veux t'entendre !
- Criez-le !
- Crie-le !

Ze ademde uit.

Elle a expiré.

Skura ademde uit.

Skura a expiré.

We ademden uit.

Nous avons expiré.

Ze ademden uit.

- Ils ont expiré.
- Elles ont expiré.

Hij blinkt uit.

Il excelle.

Doe het uit.

- Ôte-la.
- Ôtez-la.

- Je ziet er jonger uit.
- Jij ziet er jonger uit.
- U ziet er jonger uit.
- Jullie zien er jonger uit.

- Tu as l'air plus jeune.
- Vous avez l'air plus jeune.

- Ze zien er cool uit.
- Zij zien er cool uit.
- Ze zien er gaaf uit.
- Zij zien er gaaf uit.

- Ils ont l'air calmes.
- Ils ont l'air détendus.
- Elles ont l'air calmes.
- Elles ont l'air détendues.

- Ik kom uit Shizuoka.
- Ik kom uit Shizuoka vandaan.

Je suis de Shizuoka.

- Lach de kinderen niet uit.
- Lach geen kinderen uit.

Ne te moque pas des enfants.