Translation of "Gebieden" in Japanese

0.006 sec.

Examples of using "Gebieden" in a sentence and their japanese translations:

Dat alle gebieden van wetenschap met elkaar verbonden zijn.

全ての科学の分野は 互いに繋がっている事に気づいたのです

Zijn inspanningen richten zich op onderwijs... ...conflictpreventie, en het volgen van dieren in menselijke gebieden.

彼が重視するのは 教育と衝突防止に― 人里をうろつくヒョウの 追跡です