Translation of "Menselijke" in Japanese

0.012 sec.

Examples of using "Menselijke" in a sentence and their japanese translations:

Het lijkt wel... ...een hele menselijke arm.

これは… 人間の腕の骨だ

Inderdaad het grootste feit in de menselijke geschiedenis.

それも最も素晴らしい事実なのです

Met te proberen de menselijke ervaring te ontlopen.

もう止めにする時だ

Het zijn mensen met menselijke emoties en gevoelens.

生徒は気持ちや感情を持った 人間なんです

Waardoor het tegenstrijdig is met onze menselijke natuur.

その結果 私たち人間の本質と 相容れなくなってしまうからです

Mijn kennismaking met de statistieken van de menselijke vooruitgang

人類進歩に関する統計に 親しんだことで―

Een blijk van de enorme vasthoudendheid van de menselijke geest

これは人の魂が不屈であり

Ten slotte, druist de Verlichting in tegen de menselijke natuur?

最後に 啓蒙主義は人間の本質に 反するのかを考えましょう

Het is het gevolg van menselijke inspanningen gestuurd door een idee,

進歩は思想によって導かれた 人間の努力の結果です

...een menselijke vriend die zwaait en blij is je te zien.

‎再会した友人が ‎手を振っているようだった

Het menselijke equivalent van een rondreis van 400 kilometer. Elke avond.

‎人間なら 毎晩400キロを ‎往復しているようなものだ

Kunnen we klimaat opnieuw bekijken als iets dat gaat over menselijke gezondheid,

気候問題は人間の健康に関係しているものだと 捉え直すことができます

Gezien vanaf een afstand, ziet de rots eruit als een gehurkte menselijke figuur.

少し離れて見ると、その岩は人がしゃがんだ姿に見える。

De grootste dreiging voor alle neushoorns is menselijke hebzucht... ...en de belofte van grote winst.

サイにとって最大の脅威は 人間の欲と価値づけです

Zijn inspanningen richten zich op onderwijs... ...conflictpreventie, en het volgen van dieren in menselijke gebieden.

彼が重視するのは 教育と衝突防止に― 人里をうろつくヒョウの 追跡です

...je een van de grootste plichten doet die je kunt doen voor de menselijke gezondheid.

人々の健康に対してできる、最も素晴らしい貢献のひとつをしているのだと