Translation of "Menselijke" in Finnish

0.009 sec.

Examples of using "Menselijke" in a sentence and their finnish translations:

Het lijkt wel... ...een hele menselijke arm.

Se näyttää... Kokonainen ihmisen käsi!

...een menselijke vriend die zwaait en blij is je te zien.

ihmisystävä vilkuttaisi ja ilahtuisi näkemisestä.

Het menselijke equivalent van een rondreis van 400 kilometer. Elke avond.

Ihmiselle tuo tarkoittaisi jokailtaista 400 kilometrin edestakaista matkaa.

Kunnen we klimaat opnieuw bekijken als iets dat gaat over menselijke gezondheid,

voimme kehystää puheen ilmastosta terveysnäkökulmilla,

...van menselijke misdadigheid waar geen bloed bij komt kijken... ...die men kan bereiken.

veretön rikos, jonka voi tehdä.

Gezien vanaf een afstand, ziet de rots eruit als een gehurkte menselijke figuur.

Etäältä katsoen kalliot näyttävät kyykistyneeltä ihmishahmolta.

De grootste dreiging voor alle neushoorns is menselijke hebzucht... ...en de belofte van grote winst.

Suurin uhka sarvikuonoille on ihmisen ahneus - ja lupaus suurista voitoista.

Zijn inspanningen richten zich op onderwijs... ...conflictpreventie, en het volgen van dieren in menselijke gebieden.

Hän keskittyy sivistämiseen, ennaltaehkäisyyn ja ihmisen elintiloissa kulkevien kissojen jäljitykseen.