Translation of "Menselijke" in Hungarian

0.009 sec.

Examples of using "Menselijke" in a sentence and their hungarian translations:

- Zijn de menselijke hersenen niet bewonderenswaardig?
- Zijn de menselijke hersenen niet fantastisch?

Hát nem csodálatos az emberi agy?

Ons team verzamelde menselijke kennis

Csapatunk az emberiség minden eddigi javaslatát

Dan is menselijke creativiteit ineens niets meer waard.

az emberek kreativitása elértéktelenedik.

Inderdaad het grootste feit in de menselijke geschiedenis.

sőt, a legnagyszerűbb tény az emberiség történetében.

Mijn kennismaking met de statistieken van de menselijke vooruitgang

Azzal, hogy megismertem az emberi fejlődés statisztikáit,

Om deze volgende fase te overleven in ons menselijke bestaan,

Ahhoz, hogy túléljük emberi létezésünk következő időszakát,

Een blijk van de enorme vasthoudendheid van de menselijke geest

Ez bizonyítja az emberi lélek elképesztő állhatatosságát

Ten slotte, druist de Verlichting in tegen de menselijke natuur?

És végül: ellene megy-e a felvilágosodás az emberi természetnek?

Het is het gevolg van menselijke inspanningen gestuurd door een idee,

Emberi erőfeszítések eredménye, amit egy eszme vezérel,

...een menselijke vriend die zwaait en blij is je te zien.

egy barátom üdvözölne integetve, örülve annak, hogy lát.

Het menselijke equivalent van een rondreis van 400 kilometer. Elke avond.

Emberi mércével ez napi 400 kilométeres ingázásnak felel meg oda-vissza.

...van menselijke misdadigheid waar geen bloed bij komt kijken... ...die men kan bereiken.

az olyan bűnözésnek, amihez nem tapad vér, elvben, vagyis erre törekednek.