Translation of "Elkaar" in Japanese

0.010 sec.

Examples of using "Elkaar" in a sentence and their japanese translations:

Ze waarschuwen elkaar.

‎接近を警告する

Ze bekritiseerden elkaar.

彼らは互いに非難しあっていた。

Ze hielpen elkaar.

彼らはお互いに助け合いました。

Ze haatten elkaar.

二人は互いに憎み合っていた。

Kennen jullie elkaar?

お知り合いなんですか?

Ze kietelden elkaar.

- 2人はくすぐりあった。
- 彼らはくすぐりっこをした。

- Hun blikken kruisten elkaar.
- Hun blikken hebben elkaar gekruist.

目と目が合った。

- Geef elkaar de hand, alsjeblieft.
- Geef elkaar de hand, alstublieft.

握手しましょう。

- Ze houden veel van elkaar.
- Ze houden erg van elkaar.

彼らは深く愛し合っている。

Waar zien we elkaar?

- 集合場所はどこですか?
- 会合の場所はどこですか。
- どこで会いましょうか。
- 私達はどこで会いましょうか。
- どこで会おうか?

De apen vlooien elkaar.

猿たちは互いに毛繕いし合っている。

Deze broers haten elkaar.

その兄弟は憎みあっている。

De drie haatten elkaar.

3人はお互いに憎み合っていた。

De geliefden kusten elkaar.

恋人達はキスをした。

Ze zaten naast elkaar.

彼らは並んで座った。

Zij keken naar elkaar.

- 彼らは互いに顔を見合わせた。
- 彼らはお互いをながめた。
- 彼らはおたがいに顔を見あわせた。

Houden ze van elkaar?

彼らはお互いに愛し合っているの?

We kennen elkaar niet.

私たちは知り合いではない。

Zij zaten naast elkaar.

彼らは並んで座った。

Ze houden van elkaar.

彼らは愛し合っている。

We correspondeerden met elkaar.

私たちはお互いに文通してきた。

We houden van elkaar.

私たちはお互いに愛し合っています。

Ze glimlachten naar elkaar.

彼らは互いに微笑みあった。

elkaar beconcurrerend met enorme middelen,

議論を呼びながらも 莫大な資源を使って建設していますが

We moeten met elkaar communiceren.

- 我々は互いにコミュニケーションをとる必要がある。
- 我々はお互いにコミュニケーションをとる必要がある。

Hebben we elkaar eerder ontmoet?

以前お会いしたことがありますか。

Ze zijn aan elkaar verwant.

彼らは互いに親類関係にある。

We kennen elkaar al jaren.

私たちは長年の知り合いです。

Ze houden erg van elkaar.

彼らは深く愛し合っている。

Ze hadden elkaar ooit geholpen.

彼らはかつてはお互いに助け合っていました。

Jullie houden van elkaar, niet?

あなたたち、お互いに愛し合っているんでしょう?

Waar hebben jullie elkaar ontmoet?

- どうやって出会ったの?
- あなた達はどうやって出会ったの?
- 君たちはどうやって知り合ったの?

De drie jongens bekeken elkaar.

三人の少年たちは互いに顔を見合った。

We zien elkaar volgende week.

また来週!

- Ze zouden elkaar nooit meer ontmoeten.
- Ze zouden elkaar nooit meer kunnen treffen.

この2人は二度と会えない運命だった。

Zonder lijnrecht tegenover elkaar te staan.

これらが180度正反対にあるのではなく

Ik knoop de takken... ...aan elkaar.

絡(から)み合わせるよ この枝をね

Zo zit ons bestaan in elkaar.

これは私たちの存在条件なのです

Want je zult elkaar weer tegenkomen.

また会うことになるからです

Kleine families trekken naar elkaar toe.

‎他の家族も集まってきた

De jongen zoeken veiligheid bij elkaar.

‎子供たちは数で勝負する

Het regende vijf dagen na elkaar.

5日間続けて雨が降った。

Ah, wanneer ontmoeten ze elkaar weer?

ああ、彼らはいつ再会するだろうか。

De twee dames glimlachten naar elkaar.

2人の女性はお互い微笑みあった。

Zij verdeelden het geld onder elkaar.

彼らはお金を自分たちで分けた。

We gingen recht tegenover elkaar zitten.

私達は向かい合って座った。

Laten we vanavond bij elkaar komen.

今晩集まりましょう。

Hij nam zijn boeken bij elkaar.

彼は自分の本をかき集めた。

Eindelijk hebben ze elkaar persoonlijk ontmoet.

ついに彼らは面と向かい合った。

John en Mary hielden van elkaar.

ジョンとメアリーはお互いに愛し合っていました。

We hebben elkaar jarenlang brieven geschreven.

私たちは何年も文通をつづけている。

Waar zullen we elkaar morgen ontmoeten?

明日どこで会おうか?

Ga recht tegenover elkaar staan, alsjeblieft.

向かい合って立って下さい。

Deze bloemen lijken allemaal op elkaar.

これらの花はみな同じようにみえます。

Deze twee bladeren lijken op elkaar.

この二枚の葉は似ている。

Deze sokken passen niet bij elkaar.

この靴下はちぐはぐだ。

Hebben jullie lang met elkaar gesproken?

あなたがたは長い間話しましたか。

We spraken elkaar aan de telefoon.

私たちは電話で話をした。

Wanneer kunnen we elkaar weer zien?

今度はいつ会えるの?

- Kun je zilver en tin uit elkaar houden?
- Kunt u zilver en tin uit elkaar houden?
- Kunnen jullie zilver en tin uit elkaar houden?

銀とブリキの区別がつきますか。

Toen ze elkaar ontmoetten in Parijs, werden ze warm voor elkaar; Napoleon vertrouwde Ney de delicate

彼らがパリで会ったとき、彼らはお互いに暖かくなりました。ナポレオン

- Zwaartekracht is de natuurkracht waardoor voorwerpen elkaar aantrekken.
- Zwaartekracht is een natuurkracht, waardoor dingen elkaar aantrekken.

引力とは物体が相互に引き付け合う自然界の力のことである。

We hebben het meeste met elkaar gemeen.

とても多くの点が共通していました

Kan ik ze ooit uit elkaar houden?

2つを解きほぐすことは できるのだろうか?

Het hele concept in elkaar zou storten.

絵のコンセプトそのものが 成り立たなくなるほどです

Maar deze miniatuurmonsters jagen vaak op elkaar.

‎しかし虫たちは ‎お互いを捕食し合う

Ingebouwde nachtlampjes om elkaar te kunnen zien.

‎これなら夜でも ‎お互いの位置が分かる

Roofdier en prooi zijn aan elkaar gewaagd.

‎条件はどちらも同じだ

Hier zien we twee universa naast elkaar.

ここで2種類の宇宙を並べて見てみましょう

Hebben wij elkaar niet al eerder ontmoet?

以前お会いしませんでしたかしら。

Waar en wanneer kunnen we elkaar ontmoeten?

何時にどこで待ち合わせする?

De man en zijn vrouw hielpen elkaar.

その男と妻は互いに助け合った。

Kun je de tweeling uit elkaar houden?

その双子の一方を他方と見分けることができますか。

We kennen elkaar sinds we kinderen waren.

僕たちは子供のころからの知り合いです。

Ze zijn met elkaar aan het praten.

彼らは互いに話し合っている。

We kwamen elkaar tegen aan de luchthaven.

思いがけず私達は空港で出くわした。

Laten we elkaar ontmoeten voor het theater.

劇場の前で会いましょう。

- Komt voor de bakker.
- Komt voor elkaar.

まかせてちょうだい。

Kan je de tweelingen uit elkaar houden?

その双子が見分けられますか。

De Reuzen zijn gisteren in elkaar geslagen.

昨日、ジャイアンツぼろ負け!!

Tom en Maria bekeken elkaar en lachten.

トムとメアリーは顔を見合わせて笑った。

Wij hebben helemaal niets met elkaar gemeen.

私たちは全く共通のところがない。