Translation of "Geschiedenis" in Hungarian

0.014 sec.

Examples of using "Geschiedenis" in a sentence and their hungarian translations:

Ik wil geschiedenis studeren.

Történelmet akarok tanulni.

De geschiedenis herhaalt zich.

A történelem megismétli önmagát.

Ik hou van geschiedenis.

Szeretem a történelmet.

Hij studeert Amerikaanse geschiedenis.

Amerika történetét tanulmányozza.

Ik behaalde een PhD in geschiedenis,

Történelemből doktoráltam,

Hij studeert geschiedenis aan de universiteit.

Történelmet tanul az egyetemen.

Elk land heeft zijn eigen geschiedenis.

Minden országnak megvan a saját történelme.

Het enige dat we van de geschiedenis leren, is dat we niets van de geschiedenis leren.

Az egyetlen dolog, amit tanulunk a történelemből az, hogy semmit sem tanulunk a történelemből.

Terwijl ik de geschiedenis van de koolstofcyclus

Miközben a földtörténeti korok és napjaink

De geschiedenis van Rome is erg interessant.

Róma történelme nagyon érdekes.

In het algemeen herhaalt de geschiedenis zichzelf.

A történelem általában ismétli önmagát.

De meeste studenten houden niet van geschiedenis.

A legtöbb diák utálja a történelmet.

Inderdaad het grootste feit in de menselijke geschiedenis.

sőt, a legnagyszerűbb tény az emberiség történetében.

Nu is toekomstige geschiedenis net hoe het klinkt.

A jövő történelme pont az, aminek hangzik.

Dat vormde onze geschiedenis en onze nationale aard.

Az formálta a történelmünket és a nemzetünk jellegét.

- Tom is een geschiedenisdocent.
- Tom is leraar geschiedenis.

Tamás történelemtanár.

Dus waarom die zorg over de geschiedenis van onze planeet

Mit törődünk bolygónk történetével,

De geschiedenis heeft ons geleerd dat het veel moeilijker was.

A történelem megtanította, hogy ez ennél sokkal nehezebb.

Maar de ontwikkelingen... ...in de geschiedenis hebben ons kapitalisten gemaakt.

De a történelem és a fejlemények kapitalistákká változtattak minket.

- Ik vind het een mooi verhaal.
- Ik hou van geschiedenis.

Szeretem a történelmet.

- Hij bezit veel boeken over geschiedenis.
- Hij heeft veel geschiedenisboeken.

Sok történelemkönyve van.

Ik wil de geschiedenis van Japan studeren aan de universiteit.

Egyetemen akarom tanulmányozni a japán történelmet.

En voor het eerst in de geschiedenis kunnen we dit ook.

És most először képesek vagyunk rá.

Meer dan wie dan ook in de geschiedenis van de berg.

többször, mint bárki más a hegy történetében.

Elke dag van uw leven is een dag van uw geschiedenis.

Az életed minden napja egy lapja az élettörténetednek.

De geschiedenis van de Zuid-Wales Vallei is een gevecht om rechten.

A dél-walesi völgyek története a jogért való harcok sorozata.

De geschiedenis van de zondvloed is niet alleen uit de Bijbel bekend.

A vízözön története nem csak a Bibliából ismert.

Dus de Britse aanval op Cambrai, met de eerste grote tankaanval in de geschiedenis.

Így a britek támadást indítanak Cambrai-nál, ami a tankok első sikeres bevetése a történelemben.

Weinig mannen hebben ooit zo'n impact gehad op de loop van de geschiedenis als Alexander de Grote.

Kevés ember volt olyan hatalmas hatással a történelem alakulására, mint Nagy Sándor.