Translation of "Niets" in Finnish

0.056 sec.

Examples of using "Niets" in a sentence and their finnish translations:

- Niets verraden!
- Niets verklappen!

Älä lavertele.

- Er ontbreekt niets.
- Er mist niets.

Mitään ei puutu.

Vrees niets.

- Älä pelkää mitään.
- Älkää pelätkö mitään.

En ik vond niets. Er is niets.

Niistä ei sanottu mitään.

- Dat betekent niets.
- Dat wil niets zeggen!

Se ei tarkoita mitään!

- Tom heeft niets gezegd.
- Tom zei niets.

Tom ei sanonut mitään.

- Ze zei niets.
- Ze heeft niets gezegd.

Hän ei sanonut mitään.

- Ik kan niets zien.
- Ik zie niets.

En näe mitään.

- Er gebeurt niets toevallig.
- Niets gebeurt toevallig.

Mitään ei tapahdu sattumalta.

- Het ontbreekt ons aan niets.
- We hebben niets tekort.
- We missen niets.

Meiltä ei puutu mitään.

- Het is alles of niets.
- Alles of niets.

Kaikki tai ei mitään.

Er ontbreekt niets.

Mitään ei puutu.

Hij zei niets.

Hän ei sanonut mitään.

Niets gebeurt toevallig.

Mitään ei tapahdu sattumalta.

Tom heeft niets.

Tomilla ei ole mitään.

Ik wist niets.

En tiennyt mitään.

Tom doet niets.

Tom ei tee mitään.

- Ik verwacht niets van jou.
- Ik verwacht niets van u.

En odota sinulta mitään.

Maar niets is gegarandeerd.

Mutta mikään ei ole varmaa.

Het is niets ernstigs.

Se ei ole mitään vakavaa.

Dat wil niets zeggen!

Se ei tarkoita mitään!

Er is niets veranderd.

Mikään ei ole muuttunut.

Ik heb niets gezegd.

- En sanonut mitään.
- Minä en sanonut mitään.
- En minä sanonut mitään.

Dat zegt me niets.

- Se ei kuulosta tutulta.
- Ei soita kelloa.

Tom heeft niets gezien.

Tom ei nähnyt mitään.

Niets duurt voor eeuwig.

Mikään ei kestä ikuisesti.

Tom heeft niets geschreven.

Tom ei kirjoittanut mitään.

Ruik je niets vreemds?

Etkö haista jotakin epätavallista?

Niets aan de hand.

- Se ei ole juttu eikä mikään.
- Se ei ole mikään iso juttu.
- Se ei ole mitään tärkeää.

Je hebt niets gezien.

- Sinä et sitten nähnyt mitään.
- Sinä et nähnyt mitään.

Niets is voor eeuwig.

Mikään ei kestä ikuisesti.

Ze heeft niets gezegd.

Hän ei sanonut mitään.

- Ik heb niets te doen voor het ogenblik.
- Ik heb nu niets te doen.
- Ik moet momenteel niets doen.

Minulla ei ole mitään tekemistä juuri nyt.

- Dit heeft niets met u te maken.
- Dit heeft met jou niets te maken.
- Dit gaat jullie niets aan.

- Tällä ei ole mitään tekemistä kanssasi.
- Tällä ei ole mitään tekemistä sinun kanssasi.
- Ei koske sinua mitenkään.

- We konden niets zien dan mist.
- Wij hebben niets anders dan mist gezien.
- We konden niets zien, behalve mist.

Emme nähneet muuta kuin sumua.

- Niets zo waardevol als de tijd.
- Niets is zo kostbaar als tijd.

Mikään ei ole arvokkaampaa kuin aika.

Niets is beter dan dat.

Tunne on paras maan päällä.

Niets is slechter dan oorlog.

Mikään ei ole pahempaa kuin sota.

Dat maakt mij niets uit.

En välitä.

Ik weet niets over Japan.

En tiedä mitään Japanista.

Gelukkig! Er is niets gebroken.

- Kävipä säkä! Mikään ei menny rikki.
- Onni onnettomuudessa! Mitään ei mennyt rikki.
- Onni onnettomuudessa! Mitään ei särkynyt.

We hebben niets te verbergen.

- Meillä ei ole mitään piilotettavaa.
- Meillä ei ole mitään salattavaa.
- Ei meillä ole mitään salattavaa.
- Ei meillä ole mitään piilotettavaa.
- Meillä ei ole mitään, mitä meidän pitäisi salata.
- Meillä ei ole mitään, mitä meidän pitäisi piilottaa.
- Meillä ei ole mitään, mitä pitäisi salata.
- Meillä ei ole mitään, mitä pitäisi piilottaa.
- Ei meillä ole mitään, mitä meidän pitäisi salata.
- Ei meillä ole mitään, mitä meidän pitäisi piilottaa.
- Ei meillä ole mitään, mitä pitäisi salata.
- Ei meillä ole mitään, mitä pitäisi piilottaa.

Er is niets te verliezen.

Ei ole mitään menetettävää.

Ik heb nu niets nodig.

Nyt en tarvitse mitään.

Het is alles of niets.

Kaikki tai ei mitään.

- Ik zal jullie vandaag verder niets vragen.
- Ik zal je vandaag verder niets vragen.

En pyydä mitään muuta tänään.

Zodra ze niets meer op kunnen...

Kun ne ovat täynnä,

Niets is politieker dan een revolutie.

En tiedä mitään niin poliittista kuin vallankumous.

Niets komt daarbij in de buurt.

Mitään ei voi verrata siihen.

Ik heb niets anders te zeggen.

Minulla ei ole mitään muuta sanottavaa.

Hij is niet voor niets omgekomen.

Hän ei kuollut turhaan.

Hij eet niets anders dan fruit.

Hän ei syö mitään muuta kuin hedelmiä.

Jouw verleden kan me niets schelen.

En välitä menneisyydestäsi.

- Niets gebeurd.
- Er is niks gebeurd.

Mitään ei tapahtunut.

Tom begrijpt helemaal niets van Frans.

Tom ei ymmärrä yhtään ranskaa.

Dat gaat jou totaal niets aan.

Tämä ei koske sinua millään tavalla.

Ik begrijp absoluut niets van Duits.

- En ymmärrä saksaa lainkaan.
- En ymmärrä saksaa ollenkaan.
- En ymmärrä saksaa sitten yhtään.
- En ymmärrä saksaa yhtään.

Zijn inspanningen hebben niets teweeg gebracht.

Mitään ei ei ole seurannut hänen ponnistuksistaan.

Ik begrijp helemaal niets van Frans.

- En ymmärrä ranskaa ollenkaan.
- En ymmärrä ranskaa yhtään.

Tom had niets anders te doen.

Tomilla ei ollut muutakaan tekemistä.

Ik had niets met hen gemeen.

Minulla ei ole mitään yhteistä heidän kanssaan.

Ik heb sinds vanmorgen niets gegeten.

En ole syönyt mitään sitten aamun.

Het leven betekent niets zonder vrienden.

Elämällä ei ole merkitystä ilman ystäviä.

Ik geef het je voor niets.

Annan sen sinulle ilmaiseksi.

Ik heb niets aan te geven.

Minulla ei ole mitään tullattavaa.

- Daaraan kunnen we niets doen.
- Daar is niets aan te doen.
- Dat kan niet worden vermeden.

Mitään ei ole tehtävissä.

Tom heeft bijna niets in zijn portemonnee.

Tomilla ei ole melkein mitään lompakossaan.

Dat heeft er niets mee te maken.

Sillä ei ole mitään tekemistä sen kanssa.

- Ik deed niets.
- Ik heb niks gedaan.

En tehnyt mitään.

Ik had daar niets mee te maken.

Minulla ei ollut mitään tekemistä asian kanssa.

Ik geloof er nog altijd niets van.

En edelleenkään osta sitä.

"Gaat het?" "Wat...? Ja, het is niets."

”Oletko kunnossa?” ”Mit... Joo, ei tässä mitään.”

Er is helemaal niets romantisch tussen ons.

Välillämme ei ole mitään.

Tom kan niets lezen zonder een bril.

Jos Tomilla ei ole silmälaseja, hän ei pysty lukemaan ollenkaan.

Er is niets tussen Tom en Mary.

Tomin ja Marin välillä ei ole mitään.

Ge hebt niets dan kritiek op mij!

Arvostelet minua aina!

- Hij zei geen woord.
- Hij zei niets.

Hän ei sanonut mitään.

Dit heeft niets met jou te maken.

- Tällä ei ole mitään tekemistä kanssasi.
- Tällä ei ole mitään tekemistä sinun kanssasi.

Ze sprak alsof er niets gebeurd was.

Hän puhui ikään kuin mitään ei olisi tapahtunut.

Wij hebben helemaal niets met elkaar gemeen.

Meillä ei ole yhtään mitään yhteistä.

- Dat geeft niets.
- Het is niet belangrijk.

- Se ei ole tärkeää.
- Se ei ole tärkeä.