Translation of "Niets" in Russian

0.036 sec.

Examples of using "Niets" in a sentence and their russian translations:

- Niets verraden!
- Niets verklappen!

Не проболтайся!

- Zeg niets!
- Zeg niets.

- Ничего не говори.
- Ничего не говорите.
- Не говори ничего.

- Niets zeggen!
- Zeg niets.

- Ничего не говорите!
- Ничего не говори.

- Niets zeggen!
- Zeg niets!

- Ничего не говорите!
- Ничего не говори.
- Не говори ничего.

- Teken niets!
- Onderteken niets!

- Ничего не подписывай.
- Ничего не подписывайте.

... niets.

они ничего не представили.

- Alleen wie niets doet, maakt geen fouten.
- Wie niets doet, niets misdoet.
- Wie niets doet, doet niets verkeerd.

- Не ошибается тот, кто ничего не делает.
- Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
- Не ошибаются только бездельники.
- Не ошибается только тот, кто ничего не делает.

- Niets duurt voor eeuwig.
- Niets is voor eeuwig.
- Niets duurt eeuwig.
- Niets is blijvend.

Ничто не длится вечно.

- Er ontbreekt niets.
- Er mist niets.

- Всего хватает.
- Всего в достатке.
- Ничто не отсутствует.

- Hij heeft niets.
- Ze heeft niets.

- У него ничего нет.
- У неё ничего нет.

Niets gebeurd.

- Ничего не случилось.
- Ничего не произошло.

Vrees niets.

Ничего не бойся.

Niets bijzonders.

Ничего особенного.

Doe niets!

- Ничего не делай.
- Ничего не делайте.

Drink niets.

- Ничего не пейте.
- Ничего не пей.

Beloof niets!

Ничего не обещай.

Niets verandert.

- Ничто не меняется.
- Ничего не меняется.

Niets werkt.

Ничего не работает.

En ik vond niets. Er is niets.

Но безрезультатно. Ответа не было.

- Dat betekent niets.
- Dat wil niets zeggen!

Это ничего не значит.

- Ik kan niets zien.
- Ik zie niets.

Я ничего не вижу.

Wie niets bezit, heeft niets te verliezen.

- Тому, у кого ничего нет, нечего терять.
- У кого ничего нет, тому нечего терять.

- Tom heeft niets gezegd.
- Tom zei niets.

- Том не сказал ничего.
- Том ничего не сказал.

- We hebben niets gezien.
- We zagen niets.

Мы ничего не видели.

- Ik wist van niets.
- Ik wist niets.

Я ничего не знал.

- Ze zei niets.
- Ze heeft niets gezegd.

Она ничего не сказала.

- We weten niets.
- We weten van niets.

- Мы ничего не знаем.
- Мы не знаем ничего.

- Er gebeurt niets toevallig.
- Niets gebeurt toevallig.

- Ничто не происходит случайно.
- Ничего не бывает случайно.

- Er was niets bewogen.
- Er bewoog niets.

Ничего не сдвинулось с места.

- Het ontbreekt ons aan niets.
- We hebben niets tekort.
- We missen niets.

Мы ни в чём не нуждаемся.

- Als ge niets te zeggen hebt, zeg dan niets.
- Als je niets te zeggen hebt, zeg dan niets.

Если вам нечего сказать, ничего не говорите.

- Niets zal hem tegenhouden.
- Niets zal haar tegenhouden.

- Его ничто не остановит.
- Её ничто не остановит.

- Ik heb niets verstaan!
- Ik heb niets begrepen.

- Я ничего не понял.
- Я не понял ничего.

- Niets kan ons tegenhouden.
- Niets kan ons stoppen.

Нас ничто не может остановить.

- Het is alles of niets.
- Alles of niets.

- Пан или пропал.
- Всё или ничего.

Vertelt je niets.

вам ничего не даст.

Ik zie niets!

Ничего не вижу!

Ik zie niets.

Я ничего не вижу.

Niets te danken!

- Не за что.
- Не стоит благодарности.

Ik wil niets.

Я ничего не хочу.

Tom deed niets.

- Том не сделал ничего.
- Том ничего не сделал.

Zij geven niets.

Они ничего не дают.

We kiezen niets.

Мы ничего не выбираем.

Niets is heilig.

Ничто не свято.

Ik wist niets.

- Я ничего не знал.
- Я ничего не знала.

Niets duurt eeuwig.

Ничто не длится вечно.

Dromen kost niets.

- Мечтать ничего не стоит.
- Мечтать не вредно.

We zagen niets.

- Мы ничего не видели.
- Мы не видели ничего.

Hij zei niets.

- Она ничего не сказала.
- Она ничего не говорит.

Ik heb niets.

У меня ничего нет.

Niets gebeurt toevallig.

- Ничто не происходит случайно.
- Ничего не бывает случайно.

Ik weet niets.

- Я ничего не знаю.
- Я не знаю ничего.

Hij zag niets.

Он ничего не видел.

Dit is niets.

Да ничего.

Dat verandert niets.

Это ничего не меняет.

Ik drink niets.

Я ничего не пью.

Ze zagen niets.

- Они ничего не видели.
- Они ничего не увидели.

Je begrijpt niets.

- Ты ничего не понимаешь.
- Вы ничего не понимаете.

Zij weten niets.

Они ничего не знают.

Tom heeft niets.

У Тома ничего нет.

Je weet niets.

- Ты ничего не знаешь.
- Вы ничего не знаете.

Tom doet niets.

Том ничего не делает.

Ze heeft niets.

У неё ничего нет.

Zozo, niets speciaals.

Так себе, ничего особенного.

Hij heeft niets.

У него ничего нет.

Maria heeft niets.

У Мэри ничего нет.