Translation of "Elk" in Hungarian

0.020 sec.

Examples of using "Elk" in a sentence and their hungarian translations:

Op elk moment.

- Bármikor.
- Akármikor.
- Mindig.

Ik ga elk jaar.

- Megyek minden évben.
- Évenként elmegyek.

Elk gebrek, elke onvoorziene tegenslag

Minden hiba, előre nem látott kudarc

elk ongeveer 600 km breed,

650 km oldalú négyzetekre,

Elk huis had een tuin.

- Minden házhoz tartozik egy kert.
- Minden háznak volt egy kertje.

We vieren elk jaar Kerstmis.

Minden évben megünnepeljük a karácsonyt.

Elk boek is goed genoeg.

Bármilyen könyv megteszi.

En elk potlood heeft een verhaal.

és minden ceruzának története van.

Elk oog meet afstanden onafhankelijk op...

A szemek egymástól függetlenül mérik be a távolságot.

Elk land heeft zijn eigen gewoontes.

Minden országnak saját szokásai vannak.

Elk land heeft zijn eigen geschiedenis.

Minden országnak megvan a saját történelme.

Ik kocht ze elk een cadeau.

Mindenkinek vettem ajándékot.

Een aardbeving kan elk moment gebeuren.

Földrengés bármikor előfordulhat.

Op elk potje past een deksel.

- Megtalálja zsák a foltját.
- Két "egy"-ből lesz egy pár.
- Lyukas zsák talál foltot.

Elk schip heeft een kapitein nodig.

Minden hajónak szüksége van egy kapitányra.

Tom kan op elk moment komen.

Tom bármikor jöhet.

Elk dier houdt van zijn nest.

Minden madárnak szép a maga fészke.

Op elk potje past een dekseltje.

Minden förtelmes dolog talál imádót.

Elk land heeft zijn nationale vlag.

Minden országnak van nemzeti lobogója.

De trein stopt op elk station.

- A vonat megáll minden állomáson.
- A vonat minden állomáson megáll.

Dat onze inkomsten elk jaar verdubbeld zijn,

hogy a bevételünk minden évben megduplázódott,

Elk interessant boek is een goed boek.

Minden érdekes könyv jó könyv.

Tom brak elk bot in zijn lichaam.

Tomnak minden csontja eltört.

Elk jaar op kerstavond gaan we zingen.

Szenteste minden évben kántálni megyünk.

...om elk teken te begrijpen, elk gedrag... ...elke soort. Wat ze doen, hoe ze met elkaar omgaan.

meg kellett értenem minden apró jelet, minden viselkedésformát, az összes fajt, hogy mit csinálnak, hogyan érintkeznek egymással.

Deze kleine vleermuizen migreren elk jaar honderden kilometers...

Ezek az apró denevérek évente több száz kilométert vándorolnak

Elk vrouwtje kan meer dan 100 jongen baren.

Egy nősténynek száznál több kicsinye is lehet.

Aan plastic wegwerpverpakkingen die we elk jaar dumpen

sok millió tonna egyszer használatos műanyag csomagolóeszközt,

Hier zijn twee appels voor elk van jullie.

Itt van nektek két-két alma.

Om elk planetair stelsel in de Melkweg te bezoeken.

galaxisunk összes bolygórendszerének felderítésére.

Elk aspect van hoe we liefhebben, hoe we leven,

Mindent: hogy szeretünk, hogy élünk,

De aanwezigen van het rotsbassin veranderen bij elk tij.

A sziklatócsák élővilágának összetétele minden dagállyal változik.

De netto calorie-kloof in elk land ter wereld.

Megmutatja a nettó kalóriahiányt a világ összes országában.

Elk op zich hebben ze weinig of geen waarde.

Egyik sem ér sokat igazán a többi nélkül.

Je mag elk boek uitkiezen dat je maar wilt.

Bármely, neked tetsző könyvet választhatod.

Ik dacht dat jullie elk weekend samen tennis speelden.

Azt hittem, hogy ti minden héten együtt teniszeztek.

En elk jaar kost het meer dan 42 miljard dollar

és évente 42 milliárd dollárba kerül

Naar elk nummer dat we willen wanneer we maar willen.

bármilyen zenéig, bármikor.

Elk deel van de wereld kon er door getroffen worden.

A világ bármely részén pusztíthatott.

Van elk levend wezen met de kracht van de rede

minden érző teremtményhez, akiben megvan az értelem ereje

Elk jaar reizen ze duizenden kilometers om hier te komen.

Minden évben több ezer kilométer távolságról úsznak ide.

Elk moment is zo kostbaar omdat het zo kort is.

Az idő rövidsége miatt minden pillanat értékes volt.

Elk jaar komen honderden mensen deze schatten uit het diepe verzamelen.

Minden évben több száz ember vadászik ezekre a mélyvízi kincsekre.

Het aantal Europeanen dat elk jaar Thailand bezoekt is erg groot.

A Thaiföldet évente meglátogató európaiak száma nagyon magas.

Elk jaar eist de normale griep ongeveer 60,000 levens in Amerika

A szezonális influenzába minden évben akár 60 ezer amerikai is belehal.

Ze kunnen elk in slechts een paar uur 20 kilo pompoenen wegwerken.

Mindegyikük képes húsz kiló sütőtököt elfogyasztani.

Elk team heeft nu een idee dat een ander team slecht vond

Mindegyik csoport kap egy ötletet, ami egy másik csapat szerint borzalmas.

Het is belangrijk te begrijpen dat elk land zijn eigen cultuur heeft.

Fontos megérteni, hogy minden országnak megvan a saját kultúrája.

Hij gaf ze zelf een naam toen hij ze elk een kogel gaf,

Úgy osztott ki nekik egyet, ahogy egy-egy golyót is.

Zijn ogen bestaan uit duizenden kleine lensjes... ...en vangen elk beschikbaar lichtstraaltje op.

A garnéla szeme, amely parányi lencsék ezreiből áll, a fény utolsó nyalábjait is összegyűjti.

Volgens een studie sterven elk jaar 53.000 Amerikanen aan de gevolgen van passief roken.

Egy tanulmány szerint évente 53000 amerikai hal meg a passzív dohányzás következtében.

Ik ga je verklaren wat iedere zin betekent, nadat we elk van hen gelezen hebben.

Minden egyes mondat jelentését el fogom magyarázni, miután elolvastuk.

Daarom vinden wetenschappers en dokters het zo belangrijk dat je elk jaar gevaccineerd wordt tegen de griep.

Ezért sürgetnek bennünket az orvosok és tudósok az éves influenzaoltás beadására.

En hier is het grote probleem: elk van deze projecties moet ook toegevingen doen in verband met

És itt van a nagy probléma: Minden vetítés torzít valamit:

Voor iemand die alleen een hamer in z'n gereedschapskist heeft, ziet elk probleem eruit als een spijker.

Akinek csak egy kalapács van a szerszámos ládájában, minden problémát szögnek fog látni.

En elk wezen op aarde moet een manier vinden om de nacht te overleven. VAN SCHEMERING TOT OCHTENDGLOREN

A Föld minden teremtményének át kell vészelnie az éjszakát. ALKONYATTÓL PIRKADATIG

De Melkweg is zichtbaar als een gigantische band van ver verwijderde sterren, elk op zich een zon zoals onze eigen zon.

A Tejút egy hatalmas öv mely távoli csillagokból áll, s ezek mindegyike a mi Napunkhoz hasonlatos.

- Bel me wanneer je maar wilt.
- Bel me wanneer u maar wilt.
- Bel me wanneer jullie maar willen.
- Bel me op elk moment.

Hívj bármikor!

Na veel jaren van nadenken kwam ik tot het besluit, dat de zin van het leven precies hierin ligt: de zin van het leven vinden. Ieder van ons is een uniek individu. En elk van ons draagt in zich het vermogen in zijn leven een unieke missie te vinden en te vervullen.

Sok-sok év gondolkodás után arra jutottam, hogy az élet értelme nem más, mint megtalálni magát: az élet értelmét. Minden egyes ember egy külön egyéniség. És mindegyikünkben megvan azon képesség, hogy megtaláljuk és véghezvigyük ezt.

Waarom, natuurlijk willen de mensen geen oorlog. Waarom zou een arme boerderij sloeber zijn leven in een oorlog riskeren wanneer hij er het beste uit kan komen door terug te keren naar zijn boerderij? Uiteraard willen de gewone mensen geen oorlog; noch in Rusland, noch in Engeland, noch in Amerika, noch wat dat betreft in Duitsland. Dat is vanzelfsprekend. Maar het zijn tenslotte de leiders van het land die het beleid bepalen en het is altijd een eenvoudige zaak om de mensen mee te slepen, of het nu gaat om een ​​democratie of een fascistische dictatuur of een parlement of een communistische dictatuur. [...] Inspraak of geen inspraak, de mensen kunnen altijd op het bevel van de leiders worden gebracht. Dat is gemakkelijk. Het enige wat je hoeft te doen is hen vertellen dat ze worden aangevallen en de pacifisten veroordelen vanwege het gebrek aan patriottisme en het blootstellen van het land aan gevaar. Het werkt op dezelfde manier in elk land.

Szóval, a nép természetesen nem akar háborút. Miért akarná bármelyik szegény földműves az életét kockára tenni egy háborúban, amikor a legjobb, amit abból nyerhet, hogy ép csonttal hazatér? Természetes, hogy az egyszerű polgár nem akar háborút; sem Oroszországban, sem Angliában, sem Amerikában és még csak Németországban sem. Ez érthető. De végső soron egy ország vezetői azok, akik meghatározzák a politikát, és mindig egyszerű erre rávenni a népet; lehet az demokrácia, fasiszta diktatúra, parlamentarizmus vagy kommunista diktatúra. [...] Szavazással vagy anélkül a népet mindig rá lehet bírni, hogy a vezető parancsait kövessék. Ez teljesen egyszerű. Nem kell mást tenni, mint a néppel közölni, hogy megtámadtak minket, és felhánytorgatni a pacifistáknak, hogy nem szeretik eléggé a hazájukat és ezzel sodorják veszélybe az országot. Ez a módszer mindegyik országban működik.