Translation of "Studeert" in Hungarian

0.013 sec.

Examples of using "Studeert" in a sentence and their hungarian translations:

Hij studeert.

Tanul.

Tom studeert Frans.

Tom franciát tanul.

Hij studeert landbouw.

Mezőgazdasági ismereteket tanul.

Ze studeert hard.

Keményen tanul.

Ze studeert Engels.

Angolt tanul.

Zij studeert wiskunde.

Matematikát tanul.

Carol studeert Spaans.

Carol spanyolul tanul.

Studeert u Engels?

Tanulsz angolul?

Mijn kamergenoot studeert Chinees.

A szobatársam kínaiul tanul.

Hij studeert Amerikaanse geschiedenis.

Amerika történetét tanulmányozza.

Hij studeert ook Chinees.

Kínaiul is tanul.

Monica studeert heel hard.

- Valóban sokat tanul Mónika.
- Mónika tényleg sokat tanul.

Hij studeert geschiedenis aan de universiteit.

Történelmet tanul az egyetemen.

- Hij studeert Chinees.
- Hij leert Chinees.

Kínaiul tanul.

Tom studeert filosofie op de universiteit.

- Tomi az egyetem filozófia karára jár.
- Tomi az egyetemen tanul filozófiát.
- Tom filozófiát tanul az egyetemen.

Het is niet moeilijk als je studeert.

Ez nem nehéz, ha tanulsz.

Een vriend van mij studeert in het buitenland.

Az egyik barátom külföldön tanul.

- Als je niet studeert, zal je het examen niet halen.
- Als je niet studeert, zal je zakken voor het examen.

Ha nem tanulsz, meg fogsz bukni a vizsgán.

- Studeert u elke dag?
- Leer je iedere dag?
- Leert u iedere dag?

- Naponta tanulsz?
- Minden nap tanulsz?