Translation of "Universiteit" in Hungarian

0.024 sec.

Examples of using "Universiteit" in a sentence and their hungarian translations:

Universiteit, winkelen, muziek.

[Egyetem, vásárlás, zene.]

- Ik ben student aan een universiteit.
- Ik ben student aan de universiteit.

Egyetemista vagyok.

Wanneer is de universiteit opgericht?

Mikor alapították az egyetemet?

Hij studeert geschiedenis aan de universiteit.

Történelmet tanul az egyetemen.

Ik ben student aan de universiteit.

Egyetemista vagyok.

Mijn zus gaat naar de universiteit.

Nővérem egyetemet látogat.

Tom studeert filosofie op de universiteit.

- Tomi az egyetem filozófia karára jár.
- Tomi az egyetemen tanul filozófiát.
- Tom filozófiát tanul az egyetemen.

Heb je hem in de universiteit ontmoet?

Az egyetemen találkoztál vele?

Hoe ver is het naar deze universiteit?

Milyen messze van az ehhez az egyetemhez?

Begon niet in de collegebanken van de universiteit,

nem megszentelt egyetemi csarnokokban indult,

Tatoeba is geen school, het is een universiteit!

A Tatoeba nem egy iskola - egy egyetem.

Mijn broer gaat naar de universiteit van Kobe.

Fivérem a kobei egyetemre megy.

Stel dat je toelatingen tot de universiteit moet beheren

Mondjuk, ön egyetemi felvételikkel foglalkozó vezető,

De leraar gaf haar veel informatie over de universiteit.

A tanár bőséges információt adott neki az egyetemről.

Hij haalde zijn diploma aan de universiteit van Tokio.

A tokiói egyetemen diplomázott.

En ging ik naar de universiteit in New York City.

New Yorkba kerültem, egyetemre.

Ik wil de geschiedenis van Japan studeren aan de universiteit.

Egyetemen akarom tanulmányozni a japán történelmet.

Deze universiteit bevalt mij wel, maar ze is te dicht bij huis.

Ez az egyetem tetszik nekem, de túl közel van a házamhoz.

Ik ben tevreden met mijn leven aan de universiteit tot op zekere hoogte.

Egy bizonyos fokig elégedett vagyok az életemmel a kollégiumban.

Wat ertoe doet is niet aan welke universiteit je afstudeerde, maar wat je geleerd hebt terwijl je er was.

Nem az a fontos, hogy melyik egyetemen végeztél, hanem az, hogy mit tanultál, amíg ott voltál.