Translation of "Aan" in Hungarian

0.018 sec.

Examples of using "Aan" in a sentence and their hungarian translations:

Val aan!

Támadás!

Klop aan!

Te kopogj!

Kalm aan.

- Nyugodj meg.
- Nyugodj meg!

Hij paste zich aan aan zijn omgeving.

Alkalmazkodott a környezetéhez.

Hij paste zich aan de omstandigheden aan.

Alkalmazkodott a körülményekhez.

- Denk aan je toekomst.
- Denk aan jullie toekomst.
- Denk aan uw toekomst.

Gondolj a jövődre!

- Ik denk aan je.
- Ik denk aan u.
- Ik denk aan jullie.

Rád gondolok.

- Ik dacht aan u.
- Ik dacht aan jou.
- Ik heb aan jou gedacht.
- Ik heb aan je gedacht.

Rád gondoltam.

- Doet gij aan sport?
- Doe jij aan sport?

- Sportol ön?
- Sportolsz valamit?

- Trek je pyjama aan.
- Doe je pijama aan.

Vedd fel a pizsamádat.

- Rustig.
- Rustig aan.
- Rustig maar.
- Fijn.
- Kalm aan.

Higgadj le.

- Ontspan u!
- Rustig aan.
- Rustig maar.
- Kalm aan.

- Csak lassan!
- Nyugodj meg!
- Vedd lazán!

- Kleed je alsjeblieft aan.
- Kleed u alstublieft aan.

Kérlek, öltözz fel!

- Laat het licht aan.
- Laat het licht aan!

Hagyd felkapcsolva a világítást!

- Het ontbreekt je aan verbeelding.
- Het ontbreekt u aan verbeelding.
- Het ontbreekt jullie aan verbeelding.
- Het ontbreekt je aan fantasie.
- Het ontbreekt u aan fantasie.
- Het ontbreekt jullie aan fantasie.

- Nincs képzelőerőd.
- Neked nincs semmi fantáziád.
- Fantáziád az nincs.

Allemaal aan boord!

Mindenki a fedélzetre!

Kijk me aan.

Nézz rám!

Ze komen aan.

Jönnek.

Kijk eens aan!

Azt nézd!

Neem dit aan.

- Fogd ezt!
- Vedd ezt!

Neem deze aan.

- Fogd ezeket!
- Vedd ezeket!

Kom aan boord.

- Gyere a fedélzetre!
- Jöjjenek fel a fedélzetre!

Houd links aan.

- Tarts balra.
- Húzódj balra.
- Tartson balra.

Welkom aan boord!

Üdv a fedélzeten!

Aan de slag!

- Munkára fel!
- Munkára!
- Dologra!
- Nézzük, miből élünk!
- Lássunk neki a munkának.
- Na, dolgozzunk!

Denk aan haar.

Gondolj rá.

En ze trekken ook een scala aan ongewervelden aan.

Ezen túl a bundájuk gerinctelen állatok egész sorának is otthont ad.

- Aan de kant.
- Ga aan de kant.
- Opzij.
- Opschuiven.

- Állj félre!
- Menj arrébb!

Hij doet er verkeerd aan van aan te dringen.

Jogtalanul piszkál.

- Kijk me aan.
- Kijk naar me!
- Kijk me aan!

Nézz rám!

- Waarom kleed je je aan?
- Waarom kleed u zich aan?
- Waarom kleden jullie je aan?

Miért öltözködsz?

Drie verwondingen aan één been en twee aan mijn onderbuik.

Háromszor sérült meg a lábam, kétszer a hasam.

- Doe alsjeblieft het licht aan.
- Doe het licht aan, alsjeblieft.

Kapcsold fel a lámpát, kérlek!

- Hé, doe rustig aan.
- Hé, relax.
- Hee, kalm aan jullie.

Hé, nyugalom!

- Hij is aan de telefoon.
- Hij zit aan de telefoon.

Telefonál.

- Waren jullie aan het huilen?
- Was je aan het huilen?

Sírtál?

- Waarom is het licht aan?
- Waarom is de lamp aan?

Miért van felkapcsolva a villany?

- Ik ben aan het vieren.
- Ik ben aan het feestvieren.

Ünnepelek.

- Dit doek voelt zacht aan.
- Deze doek voelt zacht aan.

Ez az anyag sima.

- Ik ben aan het verhuizen.
- Ik ben aan het bewegen.

Mozgásban vagyok.

- Iedereen keek me aan.
- Iedereen was mij aan het aankijken.

Mindenki engem nézett.

- Ik heb aan jou gedacht.
- Ik heb aan je gedacht.

Rád gondoltam.

- Tom is aan het rusten.
- Tom is aan het uitrusten.

Tom pihen.

Intelligentie is het vermogen zich aan te passen aan veranderingen.

Az intelligencia az a képesség, mellyel a változásokhoz alkalmazkodni tudunk.

- Ze deed haar zaklantaarn aan.
- Ze deed haar zaklamp aan.

Bekapcsolta a zseblámpáját.

En miljarden aan dollars.

több milliárd dollár megtakarítás mellett.

Ik paste me aan.

Alkalmazkodtam.

Onttrokken aan het zicht.

rejtve a szem elől.

Denk maar aan blockchain.

Gondoljanak pl. a blokkláncra!

Denk ik aan scharrelkippen.

a szabadon tartott csirkék vagy effélék jutnak eszembe.

Wat toont dit aan?

Mit jelent ez?

Ga een gesprek aan.

Kezdeményezzenek beszélgetést vele.

Honderddertig kilo aan spieren.

Százharminc kiló izom.

...valt hij ze aan.

akkor lecsap.

...maar aan hun geld.

hanem a pénzükkel.

Rustig aan, van onderaf.

Szép lassan, alulról!

Bloemen trekken bijen aan.

A virágok vonzzák a méheket.

Waar denk je aan?

- Min gondolkodsz?
- Min gondolkozol?
- Most mit gondolsz?
- Most min gondolkodsz?
- Mire gondolsz most?

Doe de radio aan.

Kapcsold be a rádiót!

Neem plaats aan tafel.

Ülj az asztalhoz!

Frankrijk grenst aan Italië.

Franciaország határos Olaszországgal.

Welke raadt u aan?

Melyiket ajánlod?

Duitsland grenst aan Frankrijk.

Németország határos Franciaországgal.

Ze stierf aan kanker.

- Rákban halt meg.
- Rákban hunyt el.

Ze boden hulp aan.

Segítséget ajánlottak.

Er komt iets aan.

Jön valami.

Tom lijdt aan slapeloosheid.

Tom nem tud aludni.

Neem mijn advies aan.

Kövesd a tanácsomat!

Raak me niet aan.

Ne nyúlj hozzám!

Geef dit aan Ramu!

Ezt add Ramunak!

Trek je pyjama aan.

Vedd fel a pizsamád.

Hij kwam veilig aan.

Biztonságosan megérkezett.

Kleed je snel aan.

- Öltözz fel gyorsan!
- Egy-kettő, öltözz!
- Kapkodd magadra a rongyaidat!
- Öltözz hamar!
- Öltözzél hamar, hamar!
- Igyekezz, vedd fel a ruhád!
- Iparkodj felöltözni!

Wat heeft Tom aan?

Mit visel Tamás?

Neemt u mensen aan?

Keresnek új dolgozókat?

Lijd je aan slapeloosheid?

Álmatlanságban szenved?

Tom bood zich aan.

Tom önként jelentkezett.

Vertel het aan iedereen.

- Mondd el mindenkinek!
- Meséld el mindenkinek!

Niemand bood zich aan.

Senki sem jelentkezett önként.

Ik zit aan tafel.

Ülök az asztalnál.

Ze stierf aan maagkanker.

Gyomorrákba halt bele.

De tv staat aan.

A tévé be van kapcsolva.

Zuig aan mijn pik.

Szopd le a faszom!

Hij zit aan tafel.

Az asztalnál ül.

Doe alsjeblieft rustig aan.

Kérlek, nyugodj meg!

Ze trok sokken aan.

- Zoknit húzott.
- Zoknit vett fel.

Geef het aan mij.

Add ide!

Tom kleedde zich aan.

Tom felöltözött.

Vraag maar aan Tom.

Kérdezd csak meg Tomot!

Zijde voelt zacht aan.

A selyemnek finom a tapintása.

Aan het werk nu!

A tárgyra!

Tegenpolen trekken elkaar aan.

Az ellentétek vonzzák egymást.

Ze zitten aan tafel.

Az asztalnál ülnek.

Geef het aan haar.

Add oda neki.