Translation of "Aan" in Hungarian

0.025 sec.

Examples of using "Aan" in a sentence and their hungarian translations:

Val aan!

Támadás!

Klop aan!

Te kopogj!

Kalm aan.

- Nyugodj meg.
- Nyugodj meg!

Hij paste zich aan de omstandigheden aan.

Alkalmazkodott a körülményekhez.

Hij paste zich aan aan zijn omgeving.

Alkalmazkodott a környezetéhez.

- Denk aan je toekomst.
- Denk aan jullie toekomst.
- Denk aan uw toekomst.

Gondolj a jövődre!

- Ik denk aan je.
- Ik denk aan u.
- Ik denk aan jullie.

Rád gondolok.

- Ik dacht aan u.
- Ik dacht aan jou.
- Ik heb aan jou gedacht.
- Ik heb aan je gedacht.

Rád gondoltam.

- Doet gij aan sport?
- Doe jij aan sport?

- Sportol ön?
- Sportolsz valamit?

- Kleed je alsjeblieft aan.
- Kleed u alstublieft aan.

Kérlek, öltözz fel!

- Trek je pyjama aan.
- Doe je pijama aan.

Vedd fel a pizsamádat.

- Laat het licht aan.
- Laat het licht aan!

Hagyd felkapcsolva a világítást!

- Ontspan u!
- Rustig aan.
- Rustig maar.
- Kalm aan.

- Csak lassan!
- Nyugodj meg!
- Vedd lazán!

- Rustig.
- Rustig aan.
- Rustig maar.
- Fijn.
- Kalm aan.

Higgadj le.

- Het ontbreekt je aan verbeelding.
- Het ontbreekt u aan verbeelding.
- Het ontbreekt jullie aan verbeelding.
- Het ontbreekt je aan fantasie.
- Het ontbreekt u aan fantasie.
- Het ontbreekt jullie aan fantasie.

- Nincs képzelőerőd.
- Neked nincs semmi fantáziád.
- Fantáziád az nincs.

Kijk me aan.

Nézz rám!

Aan de slag!

- Munkára fel!
- Munkára!
- Dologra!
- Nézzük, miből élünk!
- Lássunk neki a munkának.
- Na, dolgozzunk!

Kijk eens aan!

Azt nézd!

Ze komen aan.

Jönnek.

Neem dit aan.

- Fogd ezt!
- Vedd ezt!

Neem deze aan.

- Fogd ezeket!
- Vedd ezeket!

Kom aan boord.

- Gyere a fedélzetre!
- Jöjjenek fel a fedélzetre!

Allemaal aan boord!

Mindenki a fedélzetre!

Welkom aan boord!

Üdv a fedélzeten!

Houd links aan.

- Tarts balra.
- Húzódj balra.
- Tartson balra.

Denk aan haar.

Gondolj rá.

En ze trekken ook een scala aan ongewervelden aan.

Ezen túl a bundájuk gerinctelen állatok egész sorának is otthont ad.

- Kijk me aan.
- Kijk naar me!
- Kijk me aan!

Nézz rám!

- Aan de kant.
- Ga aan de kant.
- Opzij.
- Opschuiven.

- Állj félre!
- Menj arrébb!

Hij doet er verkeerd aan van aan te dringen.

Jogtalanul piszkál.

- Waarom kleed je je aan?
- Waarom kleed u zich aan?
- Waarom kleden jullie je aan?

Miért öltözködsz?

Drie verwondingen aan één been en twee aan mijn onderbuik.

Háromszor sérült meg a lábam, kétszer a hasam.

- Hé, doe rustig aan.
- Hé, relax.
- Hee, kalm aan jullie.

Hé, nyugalom!

- Hij is aan de telefoon.
- Hij zit aan de telefoon.

Telefonál.

- Waarom is het licht aan?
- Waarom is de lamp aan?

Miért van felkapcsolva a villany?

- Ik ben aan het vieren.
- Ik ben aan het feestvieren.

Ünnepelek.

- Waren jullie aan het huilen?
- Was je aan het huilen?

Sírtál?

- Ik ben aan het verhuizen.
- Ik ben aan het bewegen.

Mozgásban vagyok.

- Iedereen keek me aan.
- Iedereen was mij aan het aankijken.

Mindenki engem nézett.

- Ik heb aan jou gedacht.
- Ik heb aan je gedacht.

Rád gondoltam.

- Tom is aan het rusten.
- Tom is aan het uitrusten.

Tom pihen.

- Doe alsjeblieft het licht aan.
- Doe het licht aan, alsjeblieft.

Kapcsold fel a lámpát, kérlek!

- Dit doek voelt zacht aan.
- Deze doek voelt zacht aan.

Ez az anyag sima.

Intelligentie is het vermogen zich aan te passen aan veranderingen.

Az intelligencia az a képesség, mellyel a változásokhoz alkalmazkodni tudunk.

- Ze deed haar zaklantaarn aan.
- Ze deed haar zaklamp aan.

Bekapcsolta a zseblámpáját.

- Tom is Mary een brief aan het schrijven.
- Tom is een brief aan Mary aan het schrijven.

Tamás levelet ír Marinak.

En miljarden aan dollars.

több milliárd dollár megtakarítás mellett.

Denk maar aan blockchain.

Gondoljanak pl. a blokkláncra!

Denk ik aan scharrelkippen.

a szabadon tartott csirkék vagy effélék jutnak eszembe.

Onttrokken aan het zicht.

rejtve a szem elől.

Ga een gesprek aan.

Kezdeményezzenek beszélgetést vele.

Wat toont dit aan?

Mit jelent ez?

Ik paste me aan.

Alkalmazkodtam.

Honderddertig kilo aan spieren.

Százharminc kiló izom.

Rustig aan, van onderaf.

Szép lassan, alulról!

...valt hij ze aan.

akkor lecsap.

...maar aan hun geld.

hanem a pénzükkel.

Ze boden hulp aan.

Segítséget ajánlottak.

Geef het aan mij.

- Add ide!
- Add ezt nekem.
- Add ide azt!

Het licht is aan.

- A lámpa ég.
- Világít a fény.
- Felkapcsolták a világítást.

Wanneer komt die aan?

Mikor érkezik meg?

Tom lijdt aan slapeloosheid.

Tom nem tud aludni.

Er komt iets aan.

Jön valami.

Wat heeft Tom aan?

Mit visel Tamás?

Trek je pyjama aan.

Vedd fel a pizsamád.

Hij kwam veilig aan.

Biztonságosan megérkezett.

Kleed je snel aan.

- Öltözz fel gyorsan!
- Egy-kettő, öltözz!
- Kapkodd magadra a rongyaidat!
- Öltözz hamar!
- Öltözzél hamar, hamar!
- Igyekezz, vedd fel a ruhád!
- Iparkodj felöltözni!

Raak me niet aan.

Ne nyúlj hozzám!

Neem mijn advies aan.

Kövesd a tanácsomat!

Geef dit aan Ramu!

Ezt add Ramunak!

Neemt u mensen aan?

Keresnek új dolgozókat?

Lijd je aan slapeloosheid?

Álmatlanságban szenved?

Tom bood zich aan.

Tom önként jelentkezett.

Vertel het aan iedereen.

- Mondd el mindenkinek!
- Meséld el mindenkinek!

Niemand bood zich aan.

Senki sem jelentkezett önként.

Tom kwam laat aan.

Tom későn érkezett.

Steek de kaarsen aan.

Gyújtsd meg a gyertyákat.

Zet de tv aan.

- Kapcsold be a tévét!
- Nyisd ki a tévét!

Steek de kaars aan.

Gyújtsd meg a gyertyát.

Ze trok sokken aan.

- Zoknit húzott.
- Zoknit vett fel.

Vertel het aan niemand!

Ne mondd el senkinek!

Dat grenst aan verachting.

Ez súrolja a tiszteletlenség határait.

Ik dacht aan jou.

- Rád gondoltam.
- Rólad gondolkodtam.

Tom kleedde zich aan.

Tom felöltözött.

Vraag maar aan Tom.

Kérdezd csak meg Tomot!

Ik zit aan tafel.

Ülök az asztalnál.

Zuur tast metaal aan.

A sav hat a fémekre.

Ik lijd aan plankenkoorts.

Lámpalázas vagyok.

Vraag het aan papa!

Kérdezd apád!

Het licht was aan.

- Égett a villany.
- Égett a világítás.

Ik schrijf aan niemand.

- Senkinek sem írok.
- Nem írok senkinek.

Tom stierf aan nierfalen.

Tamás veseelégtelenség miatt halt meg.