Translation of "Inspanningen" in Finnish

0.011 sec.

Examples of using "Inspanningen" in a sentence and their finnish translations:

Onze problemen en onze inspanningen.

ongelmistamme ja saavutuksistamme.

Zijn inspanningen hebben niets teweeg gebracht.

Mitään ei ei ole seurannut hänen ponnistuksistaan.

- Al die moeite was tevergeefs.
- Al die inspanningen waren tevergeefs.

Kaikki nuo vaivat valuivat hukkaan.

Zijn inspanningen richten zich op onderwijs... ...conflictpreventie, en het volgen van dieren in menselijke gebieden.

Hän keskittyy sivistämiseen, ennaltaehkäisyyn ja ihmisen elintiloissa kulkevien kissojen jäljitykseen.