Translation of "Conflictpreventie" in Finnish

0.008 sec.

Examples of using "Conflictpreventie" in a sentence and their finnish translations:

Zijn inspanningen richten zich op onderwijs... ...conflictpreventie, en het volgen van dieren in menselijke gebieden.

Hän keskittyy sivistämiseen, ennaltaehkäisyyn ja ihmisen elintiloissa kulkevien kissojen jäljitykseen.