Translation of "Gebieden" in Chinese

0.004 sec.

Examples of using "Gebieden" in a sentence and their chinese translations:

Zelfs nu, jaren na de Koude Oorlog, is er nog steeds veel wrevel tussen Russen en Duitsers, vooral in gebieden die vroeger door de Sovjet-Unie werden bezet.

雖然冷戰已經過了這麼多年,俄羅斯人和德國人之間的仇恨還是沒有消除,在蘇聯曾經侵佔過的地區,這種仇恨就更深了。