Translation of "Gebieden" in Hungarian

0.008 sec.

Examples of using "Gebieden" in a sentence and their hungarian translations:

...in een van de armste gebieden.

az egyik legszegényebb környéken.

Dat alle gebieden van wetenschap met elkaar verbonden zijn.

a tudomány minden területe összefügg.

Zelfs nu, jaren na de Koude Oorlog, is er nog steeds veel wrevel tussen Russen en Duitsers, vooral in gebieden die vroeger door de Sovjet-Unie werden bezet.

Még most is, sok évvel a hidegháború után, sok még a neheztelés az oroszok és a németek között, különösen azokon a területeken, amelyeket valamikor a Szovjetunió foglalt el.