Translation of "Richten" in Finnish

0.009 sec.

Examples of using "Richten" in a sentence and their finnish translations:

Richten!

Tähtää maaliin.

Richten. Vuur!

- Tähtää. Ammu!
- Tähtää. Tulta!

Maar haar ongelooflijke zintuigen richten zich op één taak. Aas zoeken.

Mutta sen uskomattomat aistit ovat keskittyneet vain yhteen tehtävään. Haaskan etsintään.

Zijn inspanningen richten zich op onderwijs... ...conflictpreventie, en het volgen van dieren in menselijke gebieden.

Hän keskittyy sivistämiseen, ennaltaehkäisyyn ja ihmisen elintiloissa kulkevien kissojen jäljitykseen.