Translation of "Gebieden" in Finnish

0.006 sec.

Examples of using "Gebieden" in a sentence and their finnish translations:

...in een van de armste gebieden.

köyhimmille alueille.

Zijn inspanningen richten zich op onderwijs... ...conflictpreventie, en het volgen van dieren in menselijke gebieden.

Hän keskittyy sivistämiseen, ennaltaehkäisyyn ja ihmisen elintiloissa kulkevien kissojen jäljitykseen.

De arbeid in sweatshops, de vernietiging van het regenwoud, de klimaatopwarming, de verdrijving van inheemse gemeenschappen, de lucht- en watervervuiling, de uitroeiing van wilde dieren op landbouwgrond als "ongedierte", de gewelddadige omverwerping van democratisch gekozen regeringen om marionettendictators in stand te houden die de belangen van grote bedrijven behartigen, de dagbouw, de oliewinning in ecologisch kwetsbare gebieden, de vakbondsonderdrukking, de kinderslavernij en de steekpenningen aan onderdrukkende regimes zijn slechts enkele van de vele gevolgen van de schijnbaar onschuldige consumptiegoederen die we elke dag verbruiken.

Hikipajatyö, sademetsien tuho, ilmaston lämpeneminen, alkuperäisasukasyhteisöjen siirrot, veden ynnä ilman saastuminen, eläimistön hävittäminen viljelysmailta ”tuholaisina”, kansanvallalla valittujen hallintojen väkivaltainen syrjäyttäminen suuryhtiöitä myötäilevillä nukkediktaattoreilla, yltiöpäinen avolouhinta, öljynporaus herkillä alueilla, ammattiliittojen hajottaminen, lapsiorjuus ja lahjukset sortohallinnoille ovat vain eräitä näennäisen viattomien arkipäiväisten tuotteiden kuluttamisesta johtuvia seurauksia.