Translation of "Onze" in Finnish

0.053 sec.

Examples of using "Onze" in a sentence and their finnish translations:

Zoals onze banen, onze kinderen,

kuten työtä, lapsiamme,

onze problemen en onze inspanningen.

ongelmistamme ja saavutuksistamme.

Dat vormde onze geschiedenis en onze nationale aard.

Se määritteli koko historiamme ja kansallisen luonteemme.

- Onze tijd is beperkt.
- Onze tijd is gelimiteerd.

- Meillä on vain vähän aikaa.
- Meillä ei ole loputtomasti aikaa.

- We hebben onze handen gewassen.
- We wasten onze handen.

Pesimme kätemme.

- Onze moedertaal is Japans.
- Onze moedertaal is het Japans.

Äidinkielemme on japani.

- Laten we onze overwinning vieren!
- Laten we onze overwinning vieren.

Juhlistetaan voittoamme.

Dat is onze zeeslak.

Siinä on maljakotilo.

...of met onze lichamen.

ja ruumiillamme.

...binnen onze politieke organisatie.

poliittisessa järjestössämme.

Onze strijd gaat door...

Kamppailumme jatkuu -

Onze goden zijn dood.

Jumalamme ovat kuolleet.

Ben jij onze vijand?

Oletko sinä meidän vihollisemme?

- Onze kinderen haten ons.
- Onze kinderen hebben een hekel aan ons.

Lapsemme vihaavat meitä.

- Onze buurvrouw heeft een rib gebroken.
- Onze buur heeft een rib gebroken.
- Onze buurman heeft een rib gebroken.

Naapurimme kylkiluu on murtunut.

- Is het jouw of onze schuld?
- Is het uw of onze schuld?

Onko se teidän vai meidän vikamme?

- Onze zoon is gestorven tijdens de oorlog.
- Onze zoon stierf in de oorlog.
- Onze zoon is in de oorlog gestorven.

Poikamme kuoli sodassa.

Gelukkig hadden we onze noodradio.

Onneksi meillä oli hätäradio.

We moeten onze opties afwegen.

Meidän pitää punnita vaihtoehtoja.

We moeten onze richting bepalen.

Nyt on kuitenkin löydettävä uusi reitti.

Het probleem is onze richting.

Kulkusuunta on kuitenkin ongelma.

...met onze levens zouden betalen...

hengillämme -

Vuur is onze hoogste prioriteit.

Nuotio on tehtävä ensin.

...en onze toewijding gaat door.

ja sitoumuksemme jatkuu.

Dit is onze Thame-vallei.

Tämä on Thamen laakso.

De Fransen zijn onze vrienden.

Ranskalaiset ovat ystäviämme.

We moeten onze kinderen beschermen.

Meidän pitää suojella lapsiamme.

Onze excuses voor de fout.

Pahoittelemme virhettä.

Dat was onze eerste ontmoeting.

Se oli meidän ensimmäinen kohtaamisemme.

Tom is onze oudste zoon.

Tomi on vanhin poikamme.

We moeten onze belofte houden.

Meidän täytyy pitää lupauksemme.

- Onze zoon stierf in de oorlog.
- Onze zoon is in de oorlog gestorven.

Poikamme kuoli sodassa.

- Onze leraar ziet er heel jong uit.
- Onze lerares ziet er heel jong uit.

Opettajamme näyttää todella nuorelta.

Dit wordt onze route naar beneden.

Menemme tästä alas.

Onze donkere zeeën zijn het toneel...

Pimeät meremme toimivat näyttämönä -

Onze ogen hebben er moeite mee.

Silmämme pinnistelevät nähdäkseen.

Een vroege afstammeling van onze primatenfamilie.

Se kuuluu varhaiseen kädellisten haaraan.

We hebben vertrouwen in onze overwinning.

Olemme varmoja voitostamme.

Onze zoon stierf in de oorlog.

Poikamme kuoli sodassa.

Onze kat is in de keuken.

Meidän kissamme on keittiössä.

Onze straten overstromen wanneer het regent.

Katumme tulvivat kun täällä sataa.

Welkom bij onze eerste les Frans.

Tervetuloa ensimmäiselle ranskantunnillemme.

We hebben geleerd van onze fouten.

Olemme oppineet virheistämme.

Onze klas bestaat uit 40 jongens.

Meidän luokallamme on 40 poikaa.

Die fiets is van onze school.

Tuo polkupyörä kuuluu meidän koululle.

Onze school publiceert haar eigen magazine.

Meidän koulu julkaisee omaa lehteään.

...maar onze missie is nog niet voorbij.

mutta tehtävämme ei ole vielä ohi.

Maar onze missie is nog niet voorbij.

Mutta tehtävämme ei ole vielä ohi.

...dat onze camera's infrarood licht nodig hebben.

että kameramme näkevät vain infrapunavaloilla, mitä tapahtuu.

Hier is onze geliefde kameraad Luciá Topolansky.

Saanko esitellä: rakas toverimme Lucía Topolansky.

Echte verandering vindt plaats in onze geest.

Todellinen muutos tapahtuu mielissämme.

En onze nachtcamera's onthullen mogelijk nieuw gedrag.

Ja yökameramme paljastavat ehkä täysin uutta käytöstä.

Onze school is dicht bij het station.

Koulumme sijaitsee aseman lähellä.

Onze trein reed door een lange tunnel.

Junamme ajoi pitkän tunnelin läpi.

We laadden onze bagage in de auto.

Lastasimme matkatavaramme autoon.

Onze vlucht was vertraagd met dertig minuten.

Koneemme oli kolmekymmentä minuuttia myöhässä.

Onze buurman kocht zich een schattig paard.

Naapurimme osti itselleen ihastuttavan hevosen.

Hij is een vriend uit onze kindertijd.

Hän on lapsuuden ystävä.

Onze trein bereikte Rome na het donker.

Junamme saapui Roomaan pimeän jälkeen.

Op een vreemde manier spiegelden onze levens elkaar.

Oudolla tavalla elämämme muistuttivat toisiaan.

Dat is onze weg naar buiten. Kom op.

Menemme sieltä ulos.

Die lucht is de huid van onze aarde.

Ilma on maan ihoa.

Het is een ondoordringbare wereld voor onze ogen.

Se on maailma, jota silmämme eivät näe.

Als we die bereiken... ...is onze missie geslaagd.

Jos löydämme sen, olemme onnistuneet tehtävässämme.

Op precies dit punt lopen onze meningen uiteen.

Tästä kohdasta olemme eri mieltä.

"Onze klanten zijn in Taiwan", legde Tom uit.

"Asiakkaamme ovat Taiwanissa", selitti Tom.

Onze minister is een vegetariër en een atheïst.

- Ministerimme on kasvissyöjä ja ateisti.
- Meidän ministerimme on kasvissyöjä ja ateisti.
- Meidän pappimme on kasvissyöjä ja ateisti.
- Pappimme on kasvissyöjä ja ateisti.

Er is niets bijzonders gebeurd tijdens onze reis.

Meidän matkallamme ei tapahtunut mitään kummallista.

Onze hond begraaft zijn botten in de tuin.

Koiramme hautaa luitaan puutarhaan.

- Er bestaan veel sterren die groter zijn dan onze zon.
- Er zijn veel sterren die groter zijn dan onze zon.

On paljon tähtiä suurempia kuin oma aurinkomme.

Hoewel deze muur in onze ogen gewoon kan lijken,

Vaikka seinä näyttää tavalliselta meidän silmillemme,

Door op maat gemaakte signalen die onze vooruitgang visualiseren.

räätälöimällä signaaleja, jotka kuvaavat edistymistämme.

...kunnen in de nachtwereld kijken van onze verre neven.

voivat tähyillä lähimpien yöaktiivisten serkkujemme maailmaan.

In het Estadio Centenario schijten ze op onze vlag.

Lippumme päälle paskotaan Centenarion stadionilla.

...onze partners in het gevecht tegen de Frente-partij.

ja kumppaneillemme Frente-puolueen taistelussa.

Ik heb al onze bestemmingen bewaard in Google Maps.

Merkitsin kaikki näkemämme paikat Google Mapsiin.

Zijn dood was een groot verlies voor onze firma.

Hänen kuolemansa oli suuri menetys yrityksellemme.

Onze auto is drie jaar ouder dan de uwe.

Automme on kolme vuotta vanhempi kuin teidän.

Onze missie is dit brute klimaat overleven tot de ochtend...

Tehtävämme on selviytyä tästä karusta ilmastosta aamuun asti,

En hoe kwetsbaar al onze levens op deze planeet zijn.

Ja sen, miten haavoittuvaisia olemme tällä planeetalla.

Oké, laten we 't proberen. We leggen onze fakkel neer.

Yritetään sitten. Laitetaan soihtu maahan.

Er kwam een eind aan onze 13 jaar eenzame opsluiting.

13 vuotta kestänyt eristys päättyi.

Onze leraar zei ons dat we ons best moesten doen.

Opettajamme kertoi meille, että meidän pitäisi tehdä parhaamme.

Onze wedstrijd gaat verder met een botsing tussen kaken en klauwen.

Turnauksemme jatkuu leukojen ja kynsien taistolla.

Deze open plek is een goede locatie... ...voor onze belangrijkste taak.

Tämä aukio on hyvä paikka tärkeimmälle tehtävällemme.

Onze kennis over enkele van de meest iconische wezens op aarde...

Ymmärryksemme joistakin maailman ikonisimmista eläimistä -