Translation of "Gebieden" in Turkish

0.007 sec.

Examples of using "Gebieden" in a sentence and their turkish translations:

...in een van de armste gebieden.

bunları inşa etmeye başladık.

Dat alle gebieden van wetenschap met elkaar verbonden zijn.

bütün bilim dalları birbiriyle bağlantılı.

Zijn inspanningen richten zich op onderwijs... ...conflictpreventie, en het volgen van dieren in menselijke gebieden.

Eğitim, saldırıların önlenmesi ve insanların yaşadığı alanlarda dolaşan kedilerin takibi üzerine çalışıyor.