Translation of "Gebieden" in Arabic

0.009 sec.

Examples of using "Gebieden" in a sentence and their arabic translations:

...in een van de armste gebieden.

في إحدى أفقر المناطق.

Dat alle gebieden van wetenschap met elkaar verbonden zijn.

أدركت أن جميع مجالات العلوم مترابطة.

Zijn inspanningen richten zich op onderwijs... ...conflictpreventie, en het volgen van dieren in menselijke gebieden.

‫تُركّز جهوده على الدراسة،‬ ‫منع الصراع وتعقب القطط الهائمة‬ ‫في المساحات البشرية.‬