Translation of "Brandt" in Finnish

0.012 sec.

Examples of using "Brandt" in a sentence and their finnish translations:

Hout brandt.

Puu palaa.

Het vuur brandt.

Tuli polttaa.

De boom brandt.

- Puu palaa.
- Se puu palaa.
- Puu on palamassa.
- Se puu on palamassa.

Dat betekent dat het goed brandt.

Se tarkoittaa, että se palaa hyvin.

Dat brandt wel even. We gaan naar binnen.

Tämä palaa aika pitkään. Mennään sisälle.

...want katoen brandt helder, maar niet erg lang.

Puuvilla palaa kirkkaasti, mutta ei kovin pitkään.

Dat was een slecht idee. Katoen brandt niet erg lang.

Se oli huono idea. Puuvilla ei pala hyvin pitkään.

Het wordt hier moeilijker ademhalen. De fakkel brandt ook lang niet zo helder meer.

Täällä on hankalampaa hengittää. Soihtukaan ei pala niin kirkkaasti.