Translation of "Idee" in Portuguese

0.016 sec.

Examples of using "Idee" in a sentence and their portuguese translations:

- Geen idee.
- Ik heb geen idee.

Não tenho ideia.

Slecht idee.

Péssima ideia.

Geen idee.

- Eu não sei.
- Não tenho ideia.

Wat een idee!

Que ideia!

- Dat is geen gek idee.
- Dat is geen slecht idee.

Não é má ideia.

- Het was niet mijn idee.
- Dat was niet mijn idee.

Não foi ideia minha.

Ik steun dit idee.

Eu apoio essa ideia.

Wiens idee was het?

De quem foi essa ideia?

Tom heeft geen idee.

- Tom não faz ideia.
- Tom não tem ideia.

Wat een briljant idee!

Que ideia brilhante!

Ik heb geen idee.

- Não faço ideia.
- Não tenho ideia.

Dat is mijn idee.

- Esta é a minha ideia.
- Essa é a minha ideia.

Ik had een idee.

Tive uma ideia.

Het was mijn idee.

Foi ideia minha.

Wiens idee was dit?

- Quem teve esta ideia?
- De quem foi esta ideia?

Die idee is omstreden.

Essa ideia é controversa.

Dat is een idee.

Essa é uma ideia.

Dat is geen slecht idee.

É capaz de não ser má ideia.

Het is een geweldig idee.

É uma bela ideia, não é?

Dat is een goed idee!

Que boa ideia!

Ik had een goed idee.

Tive uma boa idéia.

Dit is een prima idee.

Isto é uma ideia muito boa.

Dat was een dom idee.

Foi uma ideia estúpida.

Het is een goed idee.

É uma ótima ideia.

Dat is een goed idee.

Essa é uma boa ideia.

Dit idee bevalt mij niet.

Não gosto desta ideia.

Het idee is niet nieuw.

A ideia não é nova.

Het was een goed idee.

Foi uma boa ideia.

Druk je idee duidelijk uit.

Expresse a sua ideia claramente.

Het idee is niet slecht.

A ideia não é ruim.

Het was niet mijn idee.

Não foi ideia minha.

Dat was niet haar idee.

Não foi ideia dela.

Dit is een slecht idee.

Isto é uma má ideia.

- Geen idee.
- Weet ik niet.

Não faço ideia.

Dat is geen goed idee.

- Isso não é uma boa ideia.
- Essa não é uma boa ideia.

Dit was jouw idee, nietwaar?

Isto foi ideia sua, não foi?

Dat is een slecht idee.

- É uma má ideia.
- Essa é uma péssima ideia.

Ik heb een goed idee.

- Tenho uma boa ideia.
- Eu tenho uma boa ideia.

Ik heb geen flauw idee.

Não faço a menor ideia.

Dat is een schitterend idee.

Esta é uma ideia brilhante.

Het is geen goed idee.

Não é boa ideia.

Ik heb een idee. Kom op.

e tenho uma ideia para isso. Vamos.

Het idee is niet te verwachten...

Mas a ideia é não esperar

Dat is echt een goed idee.

É mesmo uma ótima ideia.

Tom was gefascineerd door het idee.

Tom estava intrigado com a ideia.

Een idee kwam bij me op.

- Tive uma ideia.
- Eu tive uma ideia.

Geen enkel idee is volledig juist.

Nenhuma ideia é absolutamente válida.

- We zullen ons idee voorleggen aan de commissie.
- We zullen ons idee presenteren aan de commissie.

- Apresentaremos nossa ideia ao comitê.
- Nós apresentaremos nossa ideia ao comitê.

Zijn jullie voor of tegen zijn idee?

Você é a favor ou contra a ideia dele?

Ik heb geen idee waarom hij huilt.

Não sei por que ele está chorando.

Tom heeft geen idee wat te doen.

Tom não tem ideia do que fazer.

We hebben geen idee waar hij is.

Não temos ideia de onde ele esteja.

Eerlijk gezegd bevalt je idee me niet.

Sinceramente, eu não gosto da sua ideia.

Ik heb geen idee wie zij is.

Não tenho ideia de quem seja ela.

- Weet je iets?
- Heb je enig idee?

Você sabe alguma coisa?

Het idee is op zich niet slecht.

A ideia em si não é ruim.

Een script wordt geboren uit een idee.

Um roteiro nasce de uma ideia.

Tom zei dat het idee hem aanstond.

- Tom disse que ele gostou da ideia.
- Tom disse que gostou da ideia.

Tom had geen idee waar Mary was.

Tom não fazia ideia de onde a Mary estava.

Niemand had enig idee wie ik was.

Ninguém tinha idéia de quem eu era.

Dus mijn idee was niet alleen volstrekt onorigineel,

Então, não só a minha ideia era totalmente sem originalidade,

Het idee dat wij ons eigen lot bepalen

a ideia de que somos donos do nosso próprio destino

Toon mij een feit dat uw idee ondersteunt.

Mostre-me um fato que apoie sua ideia.

Dit idee is nooit in mijn hoofd gekomen.

A ideia numa me passou pela cabeça.

Het spijt me, ik heb geen enkel idee.

Desculpe, não tenho ideia.

Heeft u enig idee wanneer de bank sluit?

Tem ideia de quando o banco fecha?

Ik heb geen idee waar ze nu is.

- Não tenho nenhuma ideia de onde ela está agora.
- Eu não tenho nenhuma ideia de onde ela está agora.

Ik heb geen idee waar hij nu is.

Não tenho nenhuma ideia de onde ele está agora.

Ik heb verdorie geen idee wat je bedoelt.

Não tenho nem ideia do que você quer dizer.

Op het eerste gezicht leek het idee absurd.

À primeira vista, a ideia parecia absurda.

Het was mijn idee om hier te blijven.

Foi minha ideia ficar aqui.

- Ik heb geen idee hoe ze dat verwezenlijkt hebben.
- Ik heb geen idee hoe ze dat voor elkaar gekregen hebben.

Não sei como eles o fizeram.

Ik had het idee om mijn waarheid te vertellen,

Eu tinha que contar minha verdade,

Pepe Mujica kwam met het idee van Plan Juntos.

Foi o Pepe Mujica quem teve a ideia do Plan Juntos.

Is het een slecht idee om kakkerlakken te eten?

Comer baratas é uma má ideia?

Ik heb het idee dat ze vandaag zal komen.

Estou com um pressentimento de que ela virá hoje.

Ik heb geen idee waar je het over hebt.

- Não tenho ideia do que você está falando.
- Eu não faço ideia do que você está falando.

Russische roulette spelen is niet echt een goed idee.

Jogar a roleta russa não é uma boa ideia.

Heb je enig idee wat dat zou kunnen zijn?

Você tem alguma ideia do que poderia ser?

Ik heb geen idee waar ze het over hebben.

Eu não faço ideia do que elas estão falando.

Ik heb geen idee hoe ik hier ben gekomen.

Não tenho ideia de como cheguei aqui.