Translation of "Idee" in Finnish

0.025 sec.

Examples of using "Idee" in a sentence and their finnish translations:

één idee,

yksi idea,

Geen idee.

Ei hajuakaan.

Oh, geen idee!

Ei siis aavistustakaan!

Wat een idee!

Siinäpä vasta ajatus!

- Ze hebben mijn idee gestolen.
- Ze stalen mijn idee.

He varastivat ideani.

Tom heeft geen idee.

Tomilla ei ole aavistustakaan.

Ik heb geen idee.

Ei hajuakaan.

Die idee is omstreden.

Tämä ajatus on kiistanalainen.

Wat een walgelijk idee!

Miten inhottava ajatus!

Wiens idee was het?

- Kenen idea se oli?
- Kenen ajatus se oli?

Ik had een idee.

- Sain ajatuksen.
- Sain idean.

Het is een geweldig idee.

Eikö olekin hieno idea?

Dat is geen slecht idee.

Se on varmaan hyvä idea.

Dat is een goed idee.

- Sepä vasta hyvä idea.
- Hyvä ajatus!

Ik heb een goed idee.

Sain hyvä idean.

Dat is een goed idee!

Se on hyvä idea!

Het is geen goed idee.

Se ei ole hyvä ajatus.

Ik had een goed idee.

Sain hyvä idean.

Dat was een dom idee.

- Se oli typerä idea.
- Se oli typerä ajatus.

Ik heb geen flauw idee.

Minulla ei ole pienintäkään johtolankaa.

Dit is een slecht idee.

Tämä on huono ajatus.

- Geen idee.
- Weet ik niet.

- En tiedä.
- Mä en tiiä.
- Emmä tiiä.

Ik heb een idee. Kom op.

Minulla on idea. Mennään.

Het idee is niet te verwachten...

Emme voi odottaa -

- We zullen ons idee voorleggen aan de commissie.
- We zullen ons idee presenteren aan de commissie.

Esitämme ideamme toimikunnalle.

Tom heeft geen idee wat Maria denkt.

Tomilla ei ole mitään käsitystä siitä, mitä Mari ajattelee.

- Tom heeft geen idee.
- Tom is verdwaald.

- Tomilla ei ole aavistustakaan.
- Tomi on ihan pihalla.

Ik heb geen idee wie zij is.

Minulla ei ole mitään hajua, kuka hän on.

Ik vind dat een echt dom idee.

- Minusta se on tosi typerä ajatus.
- Mielestäni se on todella typerä idea.

Zijn jullie voor of tegen zijn idee?

Oletko hänen ideansa puolesta vai vastaan?

Ik denk dat dat een goed idee is.

- Se on minusta hyvä idea.
- Se on minun mielestäni hyvä ajatus.

- Tussen jou en mij, Toms idee trekt me niet zo aan.
- Tussen ons: Toms idee trekt me niet erg aan.

Näin meidän kesken voin sanoa, ettei Tuomon ajatus juurikaan vetoa minuun.

Pepe Mujica kwam met het idee van Plan Juntos.

Pepe Mujica keksi Plan Juntosin.

Maar ik heb zelf geen idee wie hij is.

Mutta minulla ei ole aavistustakaan, kuka hän on.

Kom niet met dat idee. Dat is niet de bedoeling.

Älkää luulko niin. Se ei ole aikomuksemme.

Dit was niet een slecht idee, we hadden gewoon pech.

Idea oli hyvä, mutta meillä kävi huono tuuri.

Dat was een slecht idee. Katoen brandt niet erg lang.

Se oli huono idea. Puuvilla ei pala hyvin pitkään.

Het is een goed idee om dit boek te lezen.

- On hyvä ajatus lukea tämä kirja.
- Tämän kirjan lukeminen on hyvä ajatus.

- Dat is een goed gedacht!
- Dat is een goed idee!

- Hyvä idea!
- Se on hyvä ajatus!

Ik heb geen flauw idee waar Tom het over heeft.

Minulla ei ole mitään käsitystä siitä mistä Tom puhuu.

Dat iemand het idee had een camera in een telefoon te stoppen.

Joku keksi laittaa kännyköihin kameran.

Het is nooit een goed idee... ...om iets van amfibieën rouw te eten.

Ei ole koskaan hyvä idea syödä - mitään sammakkoeläimiä raakana.

"Wat gebeurt er in de grot? Ik ben nieuwsgierig." "Ik heb geen idee."

"Mitä luolassa tapahtuu? Olen utelias." "Ei minkäänlaista käsitystä."

- Ik weet niet wat dat is.
- Ik heb geen idee wat dat is.

En tiedä mikä se on.

Ik had geen idee dat zulke individuen elders dan in de verhalen bestonden.

Minulla ei ollut aavistustakaan, että sellaisia henkilöitä olisi olemassa muualla kuin tarinoissa.

Dus je wilt dat ik in de boom kampeer? Dat is geen slecht idee.

Haluat siis, että leiriydymme puuhun. Se on varmaan hyvä idea.

Het komt door dat rauwe ei. Ik wist dat dat 'n slecht idee was.

Se johtuu raa'an munan syömisestä. Tiesin, että se on huono idea.

De vorige persoon aan wie ik mijn idee vertelde, dacht dat ik gestoord was.

Viimeisin henkilö, jolle kerroin ideani, oli sitä mieltä, että olen päästäni sekaisin.

Het idee dat Japanse vrouwen onderdanig zijn en altijd gehoorzaam aan hun man, is een leugen.

- Ei ole totta, että japanilaiset naiset olisivat alistuvia ja aina tottelisivat aviomiehiään.
- Ei ole totta, että japanilaiset naiset olisivat tossun alla ja aina tottelevaisia aviomiehilleen,

Mensen zullen je idee sneller aanvaarden als je hen zegt dat Benjamin Franklin het het eerst gezegd heeft.

Ihmiset hyväksyvät ideasi paljon helpommin, jos kerrot heille Benjamin Franklinin sanoneen sen ensiksi.

De verlaten mijn ingaan was een goed idee. En we hebben een van de dieren gevonden waar we naar zochten...

Maanalaiseen kaivokseen meneminen oli hyvä päätös. Olemme löytäneet yhden etsimistämme eläimistä,

Tom geen idee toen hij naar het feest vertrok, dat hij die nacht de liefde van zijn leven zou ontmoeten.

Tom ei osannut aavistaakkaan juhliin lähtiessään, että hän tapaisi tuona yönä elämänsä rakkauden.

Hij zegt dat wat betreft deze geschubde megamoordenaar... ...je geen idee hebt hoe wijdverspreid ze zijn tot je het zelf ziet.

Hän sanoo, että tämän megatappajan - ei usko levinneen niin laajalle, ennen kuin sen näkee itse.

- Ik ben het niet met u eens.
- Mijn gedacht is niet hetzelfde als dat van u.
- Ik ben het niet met jou eens.
- Mijn idee is anders dan het uwe.

Minun mielipiteeni eroaa sinun mielipiteestäsi.