Translation of "Idee" in English

0.032 sec.

Examples of using "Idee" in a sentence and their english translations:

- Geen idee.
- Ik heb geen idee.

- I have no idea.
- I've no idea.

één idee,

one idea,

Slecht idee.

Bad idea.

Geen idee.

No idea.

Goed idee!

Good idea!

Goed idee.

Great idea.

- Wiens idee was dit?
- Wiens idee was het?
- Wiens idee was dat?

- Whose idea was it?
- Whose idea was that?
- Whose idea was this?

- Ik had een idee.
- Ik kreeg een idee.

I hit on an idea.

- Wiens idee was dit?
- Wiens idee was dat?

- Whose idea was that?
- Whose idea was this?

Wat een idee!

What an idea!

- Wiens idee was dat?
- Van wie was dat idee?

Whose idea was that?

- Ze hebben mijn idee gestolen.
- Ze stalen mijn idee.

They stole my idea.

- Dat is geen gek idee.
- Dat is geen slecht idee.

- That's not a bad idea.
- That idea isn't bad.
- It's not a bad idea.
- It isn't a bad idea.

- Ik had een idee.
- Een idee kwam bij me op.

I had an idea.

- Het was niet mijn idee.
- Dat was niet mijn idee.

- It wasn't my idea.
- This wasn't my idea.
- That wasn't my idea.
- It was not my idea.

- Dat is geen goed idee.
- Het is geen goed idee.

It's not a good idea.

- Dat is een geweldig idee.
- Het is een uitstekend idee.

That's a great idea.

Ik heb geen idee.

I have no idea.

Ze hadden geen idee.

They never knew.

Een zeer goed idee!

What a great idea!

Ik had een idee.

I had an idea.

Dat is mijn idee.

- That's my idea.
- This is my idea.

Tom heeft geen idee.

Tom doesn't have a clue.

Zijn idee is praktisch.

His idea is practical.

Ik steun dit idee.

I support that idea.

Hij accepteerde mijn idee.

He accepted my idea.

Wat een briljant idee!

- What a great idea!
- What a brilliant idea!
- What a fantastic idea!

Het was mijn idee.

- That was my idea.
- It was my idea.

Wiens idee was dit?

- Who had this idea?
- Who's idea was that?

Die idee is omstreden.

This idea is controversial.

Wat een walgelijk idee!

What a disgusting idea!

Wat een bizar idee!

What a weird idea!

Wiens idee was het?

Whose idea was it?

Wat een raar idee!

What a strange idea!

Dat is een idee.

That's an idea.

Wat een goed idee!

Good Idea!

"Dat is een geweldig idee." Of: "Dat is een waardeloos idee."

"That's a great idea" or "That's a terrible idea."

- Ik heb geen flauw benul.
- Geen idee.
- Ik heb geen flauw idee.
- Ik heb niet het minste idee.

- I don't have the slightest idea.
- I haven't the faintest idea.
- I haven't the foggiest idea.
- I don't have the slightest clue.
- I don't have the faintest idea.
- I haven't the slightest idea.
- I don't have the foggiest idea.
- I haven't got the slightest idea.

Waarschijnlijk niet het beste idee.

is probably not the best idea.

Dit idee was niet nieuw.

This idea is not new.

Het is een geweldig idee.

It's a great idea, isn't it?

Dat is geen slecht idee.

That's probably not a bad idea.

Ik heb geen flauw idee.

- I don't have the slightest idea.
- I don't have a clue.
- I haven't the faintest idea.
- I haven't the foggiest idea.
- I don't have the slightest clue.
- I don't have the faintest idea.
- I have no clue.
- I haven't the slightest idea.
- I haven't got the slightest idea.

Hij had een nieuw idee.

He had a new idea.

Dat is een goed idee.

- That is a good idea.
- That's a good idea.

Ik heb een goed idee.

- I've got a good idea.
- I had a good idea.
- I got a good idea.
- I have a good idea.

Dat is een schitterend idee.

That's a brilliant idea.

Dit idee bevalt mij niet.

I don't like this idea.

Druk je idee duidelijk uit.

Express your idea clearly.

Dat is een goed idee!

That's a good idea!

Tom had een goed idee.

Tom came up with a good idea.

Ze had geen flauw idee.

- She didn't have the faintest idea.
- She didn't have the slightest inkling.
- She didn't have the slightest clue.

James Madison haatte het idee.

James Madison hated the idea.

Dat is geen gek idee.

That's not a bad idea.

Het is geen goed idee.

- It's not a good idea.
- It isn't a good idea.

Zijn idee is niets waard.

His idea is not good.

Ik had een goed idee.

- I had a good idea.
- I got a good idea.

Dit is een prima idee.

This is a great idea.

Dat was een dom idee.

- It was a stupid idea.
- That was a stupid idea.
- This was a stupid idea.

Het is een goed idee.

It's a great idea.

Dit is een slecht idee.

This is a bad idea.