Translation of "Maar" in Finnish

0.041 sec.

Examples of using "Maar" in a sentence and their finnish translations:

- Probeer!
- Proef maar!
- Proef maar eens!

- Yritä!
- Yrittäkää!

Maar kijk.

Jos katsoo tarkemmin,

Kijk maar.

Katsokaa.

Maar ik,

Mutta minä -

Rustig maar.

Rennosti nyt vaan.

Laat maar!

- Ei mitään.
- Älä välitä.
- Ei mitään!

Maar waarom?

Mutta miksi?

Maar goed.

- Kuitenkin.
- Siitä huolimatta.
- Joka tapauksessa.

Rustig maar!

- Rauhoitu!
- Otapa ihan rauhallisesti.

Gelukt. Maar hij kan nu maar beter gaan.

Onnistui. Mutta paikalle ei kannata jäädä.

Gaat u maar zitten waar u maar wilt.

- Istu mihin haluat.
- Istu missä haluat.

- Hou de rest maar.
- Hou het wisselgeld maar!

Pidä vaihtorahat.

Maar ook concurrentie.

Mutta sillä on myös kilpailijoita.

Kom maar kijken.

Tule katsomaan.

Maar niet allemaal.

Mutteivät kaikki.

Maar vanavond niet.

Muttei tänään.

Maar pythons ook.

Mutta niin ovat pytonitkin.

Maar weet je?

Mutta tiedättekö mitä?

Reken maar uit.

Laskepa siitä yhteen.

- Vraag maar!
- Vraag!

- Kysy!
- Kysykää!

- Maar er was één probleem.
- Er was maar één probleem.

Oli vain yksi ongelma.

- Laat het geld maar komen!
- Laat de poen maar komen!

Rahat tänne!

- Had ik maar een auto.
- Hadden we maar een auto.

- Olisipa meillä auto.
- Voi kunpa meillä olisi auto.
- Olisipa minulla auto.
- Voi kunpa minulla olisi auto.

- Ik bleef maar proberen, maar het lukte maar niet.
- Ik probeerde het keer na keer, maar ik kon het niet voor elkaar krijgen.

Minä yritin uudestaan ja uudestaan, mutta en vain onnistunut.

Zeg jij het maar.

Sinä päätät.

Maar deze man niet.

Ei kuitenkan tätä kaveria.

Maar kijk hier: Potloodplant.

Katso näitä. Pensastyräkkejä.

Maar dat wordt gevaarlijk.

Mutta tästä tulee vaarallista.

Maar brengt ook gevaar.

Mutta se tuo myös vaaroja.

...maar dit knaagdiertje niet.

mutta ei tämä pikku jyrsijä.

Maar hij wordt afgewezen.

Mutta sitä ei huomioida.

Maar speciale, lichtgevoelige camera's...

Mutta erityiset valoherkät kamerat -

Maar het is riskant.

Siinä on riskinsä.

Maar niets is gegarandeerd.

Mutta mikään ei ole varmaa.

Maar de temperatuur daalt.

Mutta lämpötila laskee.

Maar deze stadsgroep niet.

Muttei tämä kaupunkijengi.

Maar een lichtgevoelige camera...

Mutta valoherkkä kamera -

Maar het was zo.

Mutta muuta ei tarvittu.

Het is mogelijk, maar...

Se on mahdollista.

Maar het werkt tenminste.

Ainakin tämä toimii.

Maar hij smaakt goed.

Maistuu ihan hyvältä.

Dat scheelde maar weinig.

Olipa täpärä tilanne.

Maar geef niet op.

Älä koskaan anna periksi.

Maar wel door aanraking.

Mutta tunnustelemalla se saa.

...maar aan hun geld.

Heidän rahoillaan.

Maar het is veiliger.

Mutta se voi olla varmempi reitti.

Maar zonder het kapmes.

Mutta ilman viidakkoveistä.

Maar voeg zeep toe ...

Mutta lisää saippuaa...

Hij bleef maar huilen.

Hän itki itkemistään.

- Laat maar!
- Laat het!

- Jätä se!
- Jättäkää se!

Vraag maar aan Tom.

- Mene ja kysy Tomilta.
- No menepä kysymään Tomilta.

Goedenacht. Droom maar lekker.

Hyvää yötä. Kauniita unia.

Het is Tom maar.

Se on vain Tom.

- Blijf maar, als je wenst.
- Blijft u maar, als u wenst.

- Jää ihan vapaasti.
- Jää ihan rauhassa.
- Voit aivan hyvin jäädä.

- Ze is maar een kind.
- Ze is nog maar een kind.

Hän on vasta lapsi.

- Maar het is niet erg waarschijnlijk.
- Maar die mogelijkheid lijkt onwaarschijnlijk.

Mutta mahdollisuudet näyttävät pieniltä.

- Laat dat maar aan mij over.
- Laat het maar aan mij over.

- Jätä se minun huolekseni.
- Minä hoidan sen!
- Anna kun minä hoidan sen!

- Ik accepteer, maar op één voorwaarde.
- Ik doe het, maar op één voorwaarde.
- Ik ga akkoord, maar op één voorwaarde.

Sopii, mutta vain yhdellä ehdolla.

Maar kijk, als we rondkijken...

Katsellaan ympärillemme -

Maar dit wordt hem niet.

Tästä ei tullut saalista.

Maar jij bent de baas.

Mutta sinä päätät.

Maar dan besef je je...

Sitten tajusin,

Natuurlijk mis ik haar. Maar...

Tietysti ikävöin sitä. Mutta -

Bereid je maar vast voor.

Valmistaudu matkaan.

Maar we zitten eraan vast.

Emme voi enää perääntyä.

Maar bedenk wat er gebeurt

Kuvittele, mitä tapahtuu, kun

Maar deze groep worstelt nog.

Mutta tällä laumalla on yhä vaikeuksia.

Maar er zijn ook reuzen.

Mutta täällä on myös jättiläisiä.

Maar hij raakt snel afgeleid.

Mutta sen huomio herpaantuu helposti.

Gevonden. Maar tegen een prijs.

Naaras löytyi. Mutta sillä oli hintansa.

Maar andere merken het wel.

Mutta muut aistivat sen.

Maar nu... ...voor het eerst...

Mutta nyt - ensi kertaa -

Maar Uruguay gaat geen toeristenbestemming...

Älkää ajatelko, että Uruguaysta tulee turistikohde,

Die zie je maar weinig.

Näitä näkee harvoin.

Maar dit is een ramp.

Tämä on kuitenkin huono juttu.

Maar... ...dit ding liegt niet.

Paikannin ei voi valehdella.

...maar we bewegen heel voorzichtig.

Pitää olla erittäin varovainen.

Maar dit ding liegt niet.

Paikannin ei voi valehdella.

maar het helpt bij pijnvermindering...

Se auttaa pahimman yli,

...maar dan in mijn maag.

Vatsassa tuntuu siltä.

Maar je hebt het mis.

Se on kuitenkin väärä valinta.

Dat scheelde maar een haartje.

Se oli aika pelottavaa.

Maar met een slecht nachtzicht...

Mutta huonon hämäränäön vuoksi -

Maar de nacht is jong.

Mutta yö on yhä nuori.

Maar een clan van 30...

Mutta 30-päinen klaani -

Maar er is iets mis.

Mutta jokin on vialla.

Maar dat kost veel energie.

Mutta se vie valtavasti energiaa.

Die heeft er maar 2.

Suunnilleen kaksi.

Je leeft maar één keer.

Kerran sitä vain eletään.