Translation of "Vuur" in Finnish

0.016 sec.

Examples of using "Vuur" in a sentence and their finnish translations:

Vuur!

- Ammu!
- Ampukaa!
- Laukaise!
- Laukaiskaa!
- Anna tulla!
- Antakaa tulla!

- Vuur!
- Brand!

Tulta!

Richten. Vuur!

- Tähtää. Ammu!
- Tähtää. Tulta!

Het vuur brandt.

Tuli polttaa.

Open het vuur!

Avatkaa tuli!

Het vuur is uitgegaan.

Tuli sammui.

- Waar rook is, is vuur.
- Er is geen rook zonder vuur.

Ei savua ilman tulta.

Laten we het vuur aansteken.

Sytytetään tuli.

Goede beslissing, over het vuur.

Oli hyvä päätös tehdä nuotio.

Vuur is onze hoogste prioriteit.

Nuotio on tehtävä ensin.

Dit vuur maakt het verschil.

Tuli auttaa valtavasti.

Dit wordt het vuur en de hitte...

Nämä puut kuumenevat palaessaan -

We kunnen hier een klein vuur maken...

Puun juureen voi tehdä nuotion.

We kunnen hier een klein vuur maken...

Voin sytyttää nuotion tähän.

- De brandweermannen blusten het vuur in een oogwenk.
- De brandweermannen hebben het vuur in een oogwenk geblust.

Palomiehet sammuttivat palon käden käänteessä.

Of stop ik om een vuur te maken?

Vai pysähdynkö ja teenkö nuotion?

Een verbrand kind is bang voor het vuur.

Palanut lapsi pelkää tulta.

Je hebt me in vuur en vlam gezet.

Sinä teit minut hulluksi.

We zaten in een kring rond het vuur.

Istuimme tulen ympärillä.

Maar we kunnen 'n groot vuur ter afschrikking gebruiken.

Voimme tehdä ison  nuotion pelotteeksi.

Maar als we een groot vuur maken dat afschrikt...

Voimme tehdä ison tulen pelotteeksi.

Zolang ik dit vuur gedurende de nacht gaande houd.

Kunhan pidän tulta yllä yön yli,

We haastten ons in de richting van het vuur.

Kiiruhdimme tulen suuntaan.

Vuur is het enige dat de zombies kan doden.

Tuli on ainoa asia, jolla voi tappaa zombeja.

- Vuur! Maak dat je wegkomt!
- Brand! Maak dat je wegkomt!

- Tulipalo! Juokse!
- Tulipalo! Juoskaa!
- Tulta! Juokse!
- Tulta! Juoskaa!
- Ammu! Juokse!
- Ampukaa! Juoskaa!
- Laukaise! Juokse!
- Laukaiskaa! Juoskaa!

Dus jij denkt dat we moeten stoppen en een vuur moeten maken?

Haluat siis, että pysähdymme ja yritämme tehdä nuotion.

Het is altijd goed 'n vuur te maken. Het schrikt roofdieren af.

On aina hyvä idea tehdä tulet. Se pitää saalistajat loitolla.

En ik zorg dat ik het vuur de hele nacht brandende houd.

Pidän tulta yllä koko yön.

Het is altijd goed een vuur te stoken. Het houdt de roofdieren weg...

On aina hyvä idea tehdä tulet. Se pitää saalistajat loitolla.

Het leek erop dat de ruzie eindelijk uitgepraat zou worden, toen Mark olie op het vuur gooide door te beginnen over de vraag wie de schuldige was.

Näytti siltä, että riita olisi vihdoinkin ohi, kun Mark heitti lisää löylyä kiukaalle esittämällä kysymyksen siitä kuka oli syyllinen.