Translation of "Wel" in Finnish

0.012 sec.

Examples of using "Wel" in a sentence and their finnish translations:

- Bedankt!
- Dank u wel!
- Dank je wel!

- Kiitos!
- Kiitoksia!
- Kiitos.

- Bedankt!
- Dank u wel!
- Dank je wel!
- Dankjewel!

Kiitos!

Het zal wel.

Ihan sama!

- Goedenacht.
- Slaap wel.

Hyvää yötä.

We zien wel.

Me näemme.

Zie je wel?

- Näetkö?
- Näettekö?
- Katso nyt.
- Katsokaa nyt.

- "Alsjeblieft." "Dank je wel."
- "Hier, alsjeblieft." "Dank je wel."

- ”Tässä.” ”Kiitos.”
- – Tässä. – Kiitos.
- »Tässä.» »Kiitos.»
- "Tässä, ole hyvä." – "Kiitos."

- Dank je wel voor gisteren.
- Dank u wel voor gisteren.

Kiitos eilisestä.

- Bedankt, maat!
- Dank je wel, makker!
- Dank je wel, kerel.

Kiitti kaveri!

- Bedankt!
- Dank u wel!
- Dank je wel!
- Dank je!
- Dankjewel!

- Kiitos!
- Kiitti!
- Kiitoksia!

Maar wel door aanraking.

Mutta tunnustelemalla se saa.

Dank je wel, schat.

Kiitos kulta.

- Goedenacht.
- Slaap wel.
- Goedenacht!

Hyvää yötä!

Ik neem dit wel.

Otan tämän.

Ik begrijp dat wel.

Ymmärrän.

- Luistert gij eigenlijk wel naar mij?
- Luister je eigenlijk wel naar mij?

Kuunteletko ollenkaan minua?

- Bedankt!
- Dank u wel!
- Dank je wel!
- Dank u.
- Dank je!
- Dankjewel!

- Kiitos!
- Kiitti!
- Kiitoksia!

- Je hebt geen honger, of wel?
- Jullie hebben toch geen honger, wel?

Sinullahan ei ole nälkä, vai kuinka?

- Bedankt, vriend!
- Bedankt, maat!
- Dank je wel, makker!
- Dank je wel, kerel.

Kiitti kaveri!

Ik pak het zelf wel.

Mikäpä siinä.

...en die is wel eetbaar.

ja se on syötävää.

En wel honderd jaar worden.

Ja se voi elää jopa 100-vuotiaaksi.

Maar andere merken het wel.

Mutta muut aistivat sen.

Hij lijkt wel een skelet.

Hän näyttää luurangolta.

Ik kan het wel aan.

Pärjään sen kanssa.

Ik stoor toch niet, wel?

En kai vain häiritse sinua?

Het kan wel even duren.

- Siihen saattaa mennä hetki.
- Se saattaa kestää hetken.

Mijn zus mag Tom wel.

Minun siskoni pitää Tomista.

- Dank je wel.
- Dank je.

Kiitos itsellesi.

- Bedankt!
- Dank u wel!
- Dank je wel!
- Dank u.
- Ik dank u.
- Dankjewel!

- Kiitos!
- Kiitoksia!

Het lijkt wel een oude mijnketting.

Se näyttää vanhalta kaivosketjulta.

Ondergoed? Dat was nu wel uitgeweest...

Alushousut olisivat jo palaneet.

Het lijkt wel een andere planeet.

Se on kuin toisella planeetalla.

- Om het even.
- Het zal wel.

- Paskan väliä.
- Paskat siitä.
- Yks paskan hailee.
- Ihan sama.
- Mitä sitte.
- Se ja sama.
- Ei kiinnosta.
- Sama se mulle.
- Vaikka.
- Niin kai.
- Vaikka niin.
- Mitä sitten.
- Mitä väliä.
- Mitä välii.

Het komt wel goed met je.

- Pärjäät kyllä.
- Sinulla ei ole mitään hätää.

Het beste paard struikelt wel eens.

Apinatkin putoavat toisinaan puusta.

Dat moet wel een grap zijn!

Et ole tosissasi!

- Ze zullen overleven.
- Ze overleven wel.

- He selviytyvät.
- He jäävät henkiin.

- Goeie hemel.
- Allemachtig.
- Wel verdorie.
- Potjandorie.

- Vau!
- Siistii!

Dank je wel voor de pizza!

Kiitoksia pizzasta.

Dank u wel voor de reactie.

Kiitos kommentista.

- Goedenacht.
- Slaap wel.
- Welterusten.
- Slaap lekker!

Hyvää yötä.

- We zullen wachten.
- We wachten wel.

Me odotamme.

- Ik zal erover nadenken.
- Ik denk er wel over na.
- Ik zal er wel over nadenken.

- Mietin asiaa.
- Minä mietin asiaa.
- Ajattelen asiaa.

...is het culturele vraagstuk misschien wel belangrijker...

kulttuuri on yhtä tärkeää, ellei tärkeämpääkin,

Ik zou wel wat energie kunnen gebruiken.

Tarvitsen lisäenergiaa nyt.

Maar ondergoed... ...daar kan ik wel zonder.

Mutta pärjään ilman alushousuja.

Het houdt andere loewaks dan wel weg...

Se voi karkottaa toiset musangit,

Maar ze kunnen zich wel blijven voeden.

Mutta ne voivat jatkaa ruokailua.

Hij kan niet ontsnappen, maar wel terugvechten...

Donitsi ei voi paeta, mutta se voi taistella vastaan -

Het lijkt wel... ...een hele menselijke arm.

Se näyttää... Kokonainen ihmisen käsi!

Ging wel erg viraal: 10 miljoen views.

tuli todellinen hitti: 10 miljoonaa katselua.

Ik wist wel dat je zou komen.

Tiesin että tulisit.

Misschien zal hij wel nooit beroemd worden.

Ehkä hänestä ei tule koskaan kuuluisaa.

Ik bel je later wel weer op.

- Minä soitan sinulle myöhemmin uudestaan, jooko?
- Soitan myöhemmin uudestaan.
- Soitan sinulle myöhemmin, jooko?

Ik geef altijd wel iets aan bedelaars.

Annan aina kerjäläisille jotakin.

- Ik dacht dat je hierin wel geïnteresseerd zou zijn.
- Ik dacht dat je je hiervoor wel zou interesseren.
- Ik dacht dat je hiervoor wel belangstelling zou hebben.

Ajattelin, että tämä voisi kiinnostaa sinua.

Dat brandt wel even. We gaan naar binnen.

Tämä palaa aika pitkään. Mennään sisälle.

Ik zou zeker wel... ...wat energie kunnen gebruiken.

Tarvitsen nyt lisäenergiaa.

Hij zal mijn geur al wel hebben opgepikt.

Se luultavasti vainuaa jo minut.

Dat is riskant kan ik je wel vertellen.

Se on suuri riski.

En misschien geeft het je wel wat octopusvreugde.

Ehkä mustekala sai siitä iloa jollain oudolla tavalla.

- Tom zal herstellen.
- Tom komt er wel bovenop.

Tomi toipuu kyllä.

- Het komt voor.
- Het gebeurt wel.
- Het gebeurt.

- Sitä sattuu.
- Sellaista sattuu.

Heb je ooit wel eens een wolf gezien?

Oletko koskaan nähnyt sutta?

Maak u geen zorgen. Ik doe dat wel.

Älä huolehdi. Minä teen sen.

Je bent afgevallen, nietwaar? Eet je wel voldoende?

Etkö sä olekin laihtunut? Syötkö sä kunnolla?

- Bedankt!
- Dank u wel!
- Dank je wel!
- Dank u.
- Ik dank u.
- Bedankt.
- Wij danken u.
- Dank je!
- Dankjewel!

Kiitos!

Ik hoor wat gekraak... ...maar dat is het wel.

Välillä vähän narahtelee.

Je ziet de rookpluim wel uit de bergwand komen.

Etsikää vuoren sivulta tulevaa savua.

Het geeft niet veel energie maar wel een beetje.

Siitä ei saa paljoa energiaa, mutta se on parempi kuin ei mitään.

Dat is riskant, dat kan ik je wel vertellen.

Se on suuri riski.

Je kunt jezelf wel voor je kop slaan, want...

Halusin potkaista itseäni.

Ik zag je-weet-wel vandaag op de markt.

Näin tiedät-kyllä-kenet tänään torilla.

Het is een goed restaurant, maar wel behoorlijk duur.

Se on hyvä ravintola, mutta se on aika kallis.

Ik zou op dit moment wel een biertje lusten.

En panisi nyt pahakseni yhtä olutta.

Stop met foto’s maken. Je lijkt wel een toerist.

- Lopeta valokuvaaminen. Näytät ihan turistilta.
- Lopeta kuvien ottaminen. Näytät ihan turistilta.

Maar 1 persoon kan wel 12-18 personen infecteren.

Jo vain yksi henkilö voi tartuttaa 12-18 muuta.

"De telefoon gaat over." "Ik zal hem wel opnemen."

”Puhelin soi.” ”Minä vastaan.”

Ik wist wel dat het vandaag leuk ging worden.

- Tiesin, että tästä päivästä tulisi hauska.
- Tiesin että tämä päivä olisi hauska.

Je hebt toch niet toevallig een potlood, of wel?

Ei kai sinulla sattuisi olemaan kynää?

Engels is niet makkelijk, maar het is wel interessant.

- Englanti ei ole helppoa, mutta se on mielenkiintoista.
- Englanti ei ole helppoa, mutta mielenkiintoista se on.

Mijn vader noemt een regenpijp soms ook wel "hemelwaterafvoer".

Isäni nimittää sadevesiränniä joskus "taivaanvedenpoistoputkeksi".

- Het lijken wel foto's.
- Ze zien eruit als foto's.

He näyttävät olevan valokuvaajia.

Ik wil een kledingstuk kiezen... ...dat ik wel kwijt kan.

Haluan käyttää vaatetta, jonka menettämisellä ei ole väliä.