Translation of "Llegó" in Dutch

0.025 sec.

Examples of using "Llegó" in a sentence and their dutch translations:

Samantha llegó.

- Samantha is hier.
- Samantha is er.

Alguien llegó.

Iemand kwam.

Tom llegó.

- Tom is er.
- Tom is aangekomen.

¡Finalmente llegó!

Hij is er eindelijk!

- Él llegó al fin.
- Él llegó por fin.

Hij is uiteindelijk aangekomen.

Llegó demasiado tarde.

Hij was te laat.

Llegó al amanecer.

Hij kwam bij het aanbreken van de dag.

¡Ella finalmente llegó!

Ze is eindelijk aangekomen!

Tom nunca llegó.

Tom is nooit aangekomen.

Tom llegó tarde.

Tom kwam laat aan.

Tom llegó ayer.

Tom is gisteren aangekomen.

- El tren llegó puntual.
- El tren llegó a tiempo.

De trein kwam stipt op tijd.

- Llegó atrasado en 30 minutos.
- Él llegó treinta minutos tarde.

Hij verscheen dertig minuten te laat.

- Llegó la primavera.
- Ha llegado la primavera.
- La primavera llegó.

Het voorjaar is gearriveerd.

Que llegó en ambulancia,

is binnengebracht door een ambulance,

Nuestro tren llegó puntual.

Onze trein kwam op tijd.

Tom llegó al hotel.

Tom kwam aan in het hotel.

Finalmente llegó al hotel.

Uiteindelijk bereikte hij het hotel.

¿Cuándo llegó Tom aquí?

- Wanneer is Tom hier gekomen?
- Wanneer is Tom hier aangekomen?

Tom llegó el último.

Tom is als laatste aangekomen.

Betty llegó la última.

Betty kwam als laatste.

Él llegó a tiempo.

Hij kwam op tijd aan.

El tren llegó puntual.

De trein kwam stipt op tijd.

- Ella llegó tarde como de costumbre.
- Como siempre, ella llegó tarde.

Zoals gewoonlijk was ze te laat.

- Ella ha llegado la última.
- Ella llegó la última.
- Ella llegó última.

- Ze kwam als laatste.
- Ze is als laatste gekomen.

- El autobús llegó diez minutos tarde.
- El autobús llegó con diez minutos de retraso.
- El bus llegó diez minutos tarde.

De bus kwam tien minuten te laat.

Él finalmente llegó al hotel.

Uiteindelijk bereikte hij het hotel.

Llegó atrasado en 30 minutos.

Hij verscheen dertig minuten te laat.

Tom llegó a Boston anoche.

- Tom kwam vannacht in Boston aan.
- Tom kwam gisterenavond in Boston aan.

Él llegó sano y salvo.

Hij kwam veilig aan.

El tren llegó a Londres.

De trein kwam aan in Londen.

- Ha venido alguien.
- Alguien llegó.

Iemand kwam.

Esperamos, pero él no llegó.

We hebben gewacht, maar hij is niet gekomen.

El sábado llegó a Kioto.

Hij is zaterdag aangekomen in Kyoto.

Finalmente, aunque tarde, él llegó.

Eindelijk, hoewel laat, arriveerde hij.

Tom ya llegó a Boston.

Tom is al in Boston aangekomen.

¿Cuándo llegó usted a Japón?

Wanneer bent u in Japan aangekomen?

- Samantha ha llegado.
- Samantha llegó.

Samantha is er.

El tren llegó a tiempo.

De trein kwam stipt op tijd.

Ella llegó en un auto.

Ze is met de auto gekomen.

Ella llegó tarde como siempre.

Ze was te laat, zoals gewoonlijk.

Tom llegó 3 minutos antes.

Tom arriveerde drie minuten te vroeg.

- Me pregunto quien llegó.
- Me pregunto quién ha llegado.
- Me pregunto quién llegó.

Ik vraag me af wie kwam.

- Llegó la primavera.
- Ha llegado la primavera.
- La primavera llegó.
- La primavera ha llegado.

- De lente is begonnen.
- Het voorjaar is gearriveerd.

- Él estaba exhausto cuando llegó a casa.
- Él estaba agotado cuando llegó a casa.

Hij was uitgeput toen hij thuiskwam.

En 2016, llegó otro visitante inesperado.

In 2016 kwam er opnieuw een ongewenste bezoeker langs.

No llegó hasta después del concierto.

Hij kwam pas aan toen het concert al voorbij was.

Ella casi llegó tarde al colegio.

Ze was bijna te laat op school.

El autobús llegó diez minutos tarde.

De bus kwam tien minuten te laat.

Él llegó aquí diez minutos antes.

Hij is hier tien minuten geleden aangekomen.

¿A qué hora llegó Tom aquí?

Wanneer kwam Tom hier aan?

Tom llegó tarde a la cena.

Tom was te laat voor het avondeten.

El autobús llegó adelantado dos minutos.

De bus kwam twee minuten te vroeg.

- Llegó demasiado tarde.
- Viniste demasiado tarde.

- Je kwam te laat.
- Je was te laat.
- Hij was te laat.

Él llegó aquí hace diez minutos.

Hij is hier tien minuten geleden aangekomen.

Llegó a casa sano y salvo.

Hij kwam veilig thuis.

Tom llegó a casa muy tarde.

Tom kwam heel laat thuis.

El gran alivio llegó una semana después

De grote opluchting kwam een week later...

Así como la oscuridad llegó con rapidez,

Zo snel als het donker arriveerde...

Él llegó tarde por culpa del accidente.

Hij kwam te laat vanwege het ongeluk.

El agua le llegó hasta su cintura.

Het water kwam tot aan zijn middel.

Llegó a la escuela justo a tiempo.

Hij kwam juist op tijd aan op school.

Ayer, Tom llegó antes de lo usual.

Gisteren kwam Tom vroeger aan dan gewoonlijk.

El tren llegó a Kioto a tiempo.

De trein kwam op tijd aan in Kyoto.

- Llegó un zorro.
- Un zorro se acercó.

Een vos kwam langs.

Francisco llegó a Galeão a las seis.

Francis kwam om zes uur bij Galeao aan.

El bebé llegó gateando hasta el patio.

De baby kwam kruipend in de achtertuin aan.

Llegó el dinero como llovido del cielo.

Het geld kwam aan alsof het manna uit de hemel was.

- ¿Ha llegado ya Tom?
- ¿Llegó ya Tom?

Is Tom al gearriveerd?

- Llegó en autobús.
- Ha venido en autobús.

Hij kwam met de bus.

Llegó a Tokio con un gran sueño.

Hij kwam naar Tokyo met een grote droom.

Él llegó a América hace algunos días.

Hij is enkele dagen geleden in Amerika aangekomen.

El avión llegó exactamente a las nueve.

Het vliegtuig kwam exact om negen uur aan.

Nunca llegó al círculo íntimo del general Bonaparte.

nooit helemaal in de binnenste cirkel van generaal Bonaparte.