Translation of "Ophouden" in Spanish

0.004 sec.

Examples of using "Ophouden" in a sentence and their spanish translations:

Het regende zonder ophouden.

Llovió sin parar.

Het regent zonder ophouden.

- No dejará de llover.
- Llueve sin cesar.

Ik wil ermee ophouden.

Quiero renunciar.

Tom wil ermee ophouden.

Tom quiere renunciar.

- Je moet ophouden tegen jezelf te liegen.
- U moet ophouden tegen uzelf te liegen.

Debes dejar de mentirte a ti misma.

Kun je alstublieft ophouden met zingen?

¿Podrías dejar de cantar, por favor?

- Laat ons ophouden.
- Laten we stoppen.

- Desistamos.
- Renunciemos.

- Niet stoppen.
- Stop niet.
- Niet ophouden.

- No pares.
- No te pares.
- No se paren.
- No os paréis.

Het regende de ganse dag zonder ophouden.

Ha llovido sin cesar el día entero.

Me moeten ermee ophouden onszelf te bedriegen.

No podemos seguir engañándonos.

- Het regent ononderbroken.
- Het regent zonder ophouden.

Llueve sin cesar.

Ze zei dat ik moest ophouden met roken.

Ella dijo que yo debería dejar de fumar.

- Eerst moet je ophouden met roken.
- Eerst moet u ophouden met roken.
- Om te beginnen moet je stoppen met roken.

Para empezar, tienes que dejar de fumar.

- Het regent zonder ophouden.
- Het regent de hele tijd.

Llueve todo el tiempo.

Hij werkte zonder ophouden van 's morgens tot 's avonds.

Él trabajó sin pausa desde la mañana hasta la noche.

Ik kan niet ophouden aan het gestolen geld te denken.

No puedo dejar de pensar en el dinero robado.

Ze verplichtte haar in de keuken te eten en zonder ophouden te werken.

Ella la obligaba a comer en la cocina y a trabajar sin parar.

Stel u voor dat ge begint te hikken en niet meer kunt ophouden.

Imagina empezar a hipar y que no pudieras parar.

Stel je voor dat je begint te hikken en niet meer kunt ophouden.

Imagina empezar a hipar y que no pudieras parar.

- Stop!
- Hou op!
- Dat is genoeg.
- Dat volstaat.
- Hou daarmee op!
- Hou ermee op!
- Halt!
- Ophouden!

- ¡Ya párale!
- ¡Detente!