Translation of "Aankomen" in Russian

0.007 sec.

Examples of using "Aankomen" in a sentence and their russian translations:

De brief zal morgen aankomen.

Письмо придёт завтра.

Tom zal morgenochtend in Boston aankomen.

Том приедет в Бостон завтра утром.

Ik zal een beetje laat aankomen.

Я немного опоздаю.

Ik zal om vier uur aankomen.

Я прибуду в четыре.

Ze zullen wellicht volgende week aankomen.

Вероятно, они прибудут на следующей неделе.

- Hij kan ieder moment komen.
- Hij kan ieder moment aankomen.
- Hij kan elk moment aankomen.

Он может прийти в любой момент.

Is 'idioot druk' zien aankomen en daarop anticiperen.

ожидать и готовиться к безумству.

...dus ze kunnen gevaar maar moeilijk zien aankomen.

Им тяжело предвидеть опасность.

Ze zal aankomen in Tokio begin volgende maand.

- Она приедет в Токио в начале следующего месяца.
- Она прибудет в Токио в начале следующего месяца.

Ik wil weten wanneer mijn bagage zal aankomen.

Я хочу знать, когда прибудет мой багаж.

Ik weet niet zeker wanneer hij zal aankomen.

- Я не знаю точно, когда он прибудет.
- Я не знаю точно, когда он приедет.

De trein zal voor 12 uur aankomen op het station.

Поезд прибудет на вокзал до полудня.

Ik kan je niet zeggen wanneer Tom hier zal aankomen.

Я не могу тебе сказать, когда Том сюда приедет.

- Dat had ik niet verwacht.
- Dat zag ik niet aankomen.

Я такого не ожидал.

- Hij kan ieder moment komen.
- Hij kan ieder moment aankomen.

Он мог прийти в любой момент.

Tom kan niet met zekerheid zeggen wanneer Maria zal aankomen.

Том не может точно сказать, когда приедет Мэри.

Ik wil niet veel eten, omdat ik niet wil aankomen.

Я не хочу много есть, так как не хочу поправиться.

Mijn vlucht moest normaal om half drie 's middags aankomen.

Мой самолёт должен был прилететь в четырнадцать тридцать.

We zullen om 12 uur op het station van Tokyo aankomen.

Мы прибудем на станцию Токио в полдень.

De politie zal straks aankomen op de plaats van de misdaad.

Полиция скоро прибудет на место преступления.

Je zult er op tijd aankomen, zolang je tenminste de trein niet mist.

- Вы доберётесь туда вовремя, если только на поезд не опоздаете.
- Ты доберёшься туда вовремя, если только на поезд не опоздаешь.